16 de novembre del 2009

El PSM aconsegueix que l'Ajuntament aprovi una moció de congelació i reducció de taxes, imposts i tarifes per al 2010


El PSM-Entesa Nacionalista de Llubí ha presentat al plenari de dilluns 16 de novembre una moció de congelació d’imposts i taxes per a l’any 2010 i la suspensió temporal de les noves taxes creades pel PP aquesta legislatura.

El 2008, en època inicial de crisi, l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Llubí va aprovar la creació de 3 noves taxes i la apujada general de tots els imposts ja existents. El setembre de 2009, en plena crisi, l’equip de govern novament incrementa la pressió fiscal apujant entre un 7% i un 9% les tarifes de l’Escoleta municipal, molt per sobre de l’IPC.

Davant aquests increments, alguns d’ells totalment injustificats, i tenint en compte que l’Ajuntament de Llubí no ha pres cap mesura ni estratègia per afrontar la difícil situació ciutadana derivada de la persistent crisi econòmica, el PSM-Entesa Nacionalista havia presentat un moció municipal que entre altres qüestions establia:
Congelar l’augment de tots els imposts, taxes i preus públics municipals per l’any 2010. Congelar les dietes dels càrrecs electes per l’assistència al ple, comissions de govern, comissions informatives i dietes per desplaçament. Suspendre per a l’any 2010 l’augment de tarifes aprovat al darrer ple municipal per als serveis de guarderia a l’Escoleta municipal de Llubí.

La negociació de la moció i l’acceptació per part del PSM d’algunes esmenes del grup del PP ha permès aprovar per unanimitat la moció i fins i tot reduir o suprimir algunes dietes dels regidors i reduir les tarifes de l’Escoleta municipal un 12%.
Gabriel Vicens, el nostre portaveu, ha manifestat en el Ple que “estam molt satisfets que l’equip de govern del PP finalment hagi donat suport a la nostra moció i rectifiqui la seva política d’increment de la pressió fiscal als ciutadans en uns moments difícils atesa la persistent crisi econòmica que patim”.

La moció finalment aprovada estableix els següents punts:
  1. Congelar tots els imposts, taxes i preus públics per a l’any 2010
  2. Congelar les dietes dels càrrecs electes per l’assistència al ple, comissions informatives i comissions de govern.
  3. Reduir en un 50% les dietes i desplaçament a reunions fora del terme municipal per a l’any 2010.
  4. Suprimir les dietes per l’assistència a la Junta de Regidors durant l’any 2010.
  5. Reduir un 12% els preus públics de la quota fixada d’Escoleta municipal prevista per a l’any 2010.

El PP no ha acceptat, però, deixar d’aplicar temporalment durant el 2010 les 3 noves taxes que va aprovar l’equip de govern el 2008.
Gracies al PSM, l’Ajuntament de Llubí ha fet un gest important d’austeritat, de contenció de la despesa pública i de reducció d’algunes tarifes. Esperam que l’equip de govern segueixi per aquest camí i presenti uns pressuposts 2010 adequats a la conjuntura econòmica existent però que apostin per les inversions al nostre poble.
L’ajuntament, com a primera institució pública propera al ciutadans, ha de donar exemple en aquest sentit i prendre les mesures que siguin necessàries per alleugerir la forta crisi econòmica que estam patint.