31 de gener del 2009

Èxit d'assistència a l'obra de teatre

Molta de gent va venir a veure l'obra Torna-la a tocar de la companyia La prima, de Sineu.

Això és una demostració més que a Llubí les apostes pels actes culturals són necessàries, i que el teatre pot ser utilitzat molt més del que s'usa fins ara.

Moltes gràcies a tots els que hi assistíreu.

Vine al teatre

El proper dissabte, 31 de gener, al Teatre del Casal de Cultura de Llubí, representació de l'obra de teatre:

Torna-la a tocar de la companyia La prima teatre.

L'agrupació del PSM de Llubí organitza aquest acte com a reivindicació a una política cultural activa i digna al nostre municipi. És important la vostra assistència i la de tota la gent que us pugui acompanyar.

Dissabte, Teatre del Casal de Cultura de Llubí, a les 19 hores

Una gestió d'inversions... coherent!

El pressupost total (fons municipals propis + fons del Consell de Mallorca ) que es dedica a la reforma del Cementeri de Llubí és de 654.000 euros (aproximadament 108 milions de les antigues pessetes), la qual cosa significa exhaurir gairebé tots els ajuts del Consell de Mallorca a través del POS (Pla d'Obres i Serveis) dels anys 2008, 2009 i 2010. Fins al 2011 no es podrà tornar a fer una inversió important amb el POS a Llubí (la principal manera de finançar projectes que tenen els ajuntaments).

El full municipal de l'Ajuntament de Llubí, editat per l'equip de govern del PP, diu textualment:

"Segona fase d'ampliació de les obres del cementeri. Davant les nombroses peticions el projecte s'ha realitzat tot d'un vegada".

"L'equip de govern de Llubí té com un dels seus principis escoltar els ciutadans i respondre segons les seves possibilitats a cada una de les qüestions i necessitatsque li plantegen".

Des del PSM consideram que una afirmació així, tan clara i contundent, mereix una explicació, i després que cadascú opini...

Amb la reforma del cementeries construiran 72 nínxols individuals nous i 40 capelles (cada capella té 6 nínxols).

Els regidors i regidores del PSM han plantejat a l'equip de govern, com és lògic, determinades preguntes:

Quina és la necessitat que té Llubí d'ampliar el cementeri? S'ha fet un estudi de racionalització, aprofitament i ocupació real del cementeri? Quanta gent ha sol·licitat realment nínxols i/o capelles a Llubí?

Les respostes són les següents:

- No s'ha fet cap estudi d'aprofitament i ocupació real del cementeri.

- En el moment de l'aprovació de la reforma en el Ple de l'Ajuntament no hi havia ningú que hagués demanat nínxols individuals.

- En el moment de l'aprovació de la reforma en el Ple de l'ajuntament únicament hi havia 24 demandes inicials de capelles. L'ajuntament desconeixia el nombre de persones que realment confirmaran la sol·licitud.

Davant aquests fets, el PSM va advertir clarament en el Ple que l'equip de govern pretén que 24 demandes de capelles (no confirmades!) justifiquin destinar 654.000 ¬ d'inversió al cementeri municipal.

Des del PSM ens demanam per què es fa una ampliació tan gran per tan poca demanda. No es podria fer una ampliació més petita o gradual en el temps?

Des del PSM també ens plantejam quantes coses es podrien fer amb 654.000 ¬ a l'escoleta, a l'asfaltat de carrers i camins, a les voravies de la carretera, als equipaments municipals, al poliesportiu, a l'enllumenat públic, a la política de joventut, a la promoció cultural, al benestar social, al foment de les associacions i entitats del poble, a les inversions ambientals, a les pluvials de la carretera, a la implantació de noves tecnologies, a la promoció econòmica, a la modernització de serveis municipals...

Ens imaginam que l'equip de govern estarà ben ocupat, a partir d'ara, en cercar compradors per tal de justificar aquesta gran inversió, i segur que amb esforç, temps i aplicació els acabarà trobant.

Però, mentrestant, les necessitats i les aspiracions de Llubí com a poble segueixen sense resposta... Un any darrere l'altre...

Biel Vicens, portaveu del PSM - Entesa Nacionalista de Llubí

El PSM vota en contra d'uns pressuposts (2009) immobilistes i incoherents amb les necessitats de Llubí

Els regidors el PSM - Entesa Nacionalista vàrem votar en contra dels pressuposts del 2009 de l'Ajuntament de Llubí al ple extraordinari que va tenir lloc el divendres 19 de desembre.

Els pressuposts presentats per l'equips de govern del PP són immobilistes, segueixen sense demostrar una estratègia clara de projecte futur de Llubí i són incoherents amb les necessitats reals que pateix el nostre poble. Des del PSM denunciàrem que els pressuposts no presenten les inversions necessàries que Llubí necessita en equipaments i infrastructures, no donen solució als principals problemes de Llubí ni a la paràlisi municipal que es ve arrossegant des de l'inici de legislatura.

Argumentam el nostre vot en contra per les següents raons bàsiques:

- Aquests pressuposts no responen a un procés previ de participació de la resta de forces polítiques que conformen l'Ajuntament de Llubí i tampoc a cap procés de participació d'entitats i associacions ciutadanes.

- No només no són pressuposts que responguin a un mínim procés participatiu, sinó que a més el procés d'informació i discussió amb els grups de l'oposició ha estat totalment insuficient. Una sola reunió (comissió informativa), convocada amb molt poca antelació, amb la informació completa i realitzada ni tant sols 48 hores abans del plenari extraordinari d'aprovació de pressuposts.

- La memòria de Batlia, que al nostre entendre hauria de reflectir les principals prioritats i eixos de govern pel 2009, és una pobra i mera descripció dels pressuposts. A tall d'exemple, es fa un préstec per a l'adquisició d'uns terrenys (no es diu la classificació) i simplement es diu que és per ampliar el polisportiu municipal, sense més informació. Es preveu un ingrés del Consell de Mallorca (Pla d'Obres i Serveis) per a l'ampliació del cementeri municipal i no es menciona el que això suposarà en els exercicis fins al 2011, i com es preveu fer altres inversions durant aquests anys. Res es diu d'altres inversions necessàries, ni s'expliquen les actuacions que es faran al pati de l'edifici de sa Farinera, ni a l'aparcament de l'ermita, etc. Una memòria de batlia que no té ni 2 fulls escrits!

- La inversió que es fa en el Cementeri Municipal és necessària però sobredimensionada i no escalonada en el temps, la qual cosa hipoteca les ajudes del Consell a través del Pla d'Obres i Serveis fins el 2011.

- En general hi ha una manca d'inversions que posin solució a les grans mancances d'infrastructures i equipaments del poble de Llubí: rehabilitació d'espais urbans, voreres de carrers, asfaltat de carrers i camins, enllumenat públic, obres de pluvials, equipaments municipals, etc.

- No s'observa un esforç pressupostari important ni les especificacions pertinents en àrees tan deixades de la política municipal com és la promoció de l'esport, la cultura, els equipaments escolars, la promoció de la salut, la política de joves i la promoció econòmica del nostre municipi.

El PSM no pot donar mai suport a uns pressuposts fets des de la incoherència i l'arbitrarietat, que prioritzenfer capelles i nínxols per sobre d'inversions urgents enmatèria d'equipaments, infrastructures i serveis que són elsque creen benetar i qualitat de vida al nostre municipi. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que s'han elaborat d'esquena als llubiners i llubineres i tot ignorant les altres forces polítiques que conformen l'Ajuntament. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que signifiquen continuisme i immobilisme. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que tornen a situar Llubí en el camí de la passivitat i la renúncia.

Acta del Ple de juliol de 2008

Si voleu veure l'apartat de precs i preguntes del Ple de l'Ajuntament del dia 21 de juliol de 2008, i les respostes corresponents, clicau sobre l'enllaç següent:
Ple de juliol de 2008

Acta del ple de maig de 2008

Si voleu veure les preguntes del PSM-NM al ple de maig de 2008 i les respostes corresponents, clicau sobre l'enllaç següent:
Ple de maig de 2008

Actes del ple de 17 de març de 2008

Si voleu veure les preguntes del PSM-NM al ple de dia 17 de març de 2008, clicau sobre els enllaços següents:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Preguntes i respostes als plens fins a març de 2008

Hi ha gent que ens diu que està interessada en conèixer les preguntes i les respostes dels plens municipals.

Per això hem decidit penjar-los.

Per veure els accessos a aquests, clicau sobre el "(segueix)" d'abaix, i després clicau sobre l'enllaç (marcat amb subretxat).

Els fitxers corresponen a les diverses pàgines de l'acta:

Preguntes i respostes del ple de 17 de setembre de 2007:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

Preguntes i respostes del ple de 19 de novembre de 2007:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Preguntes i respostes del ple de 21 de gener de 2008:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Preguntes del darrer ple, de 17 de març de 2008:

Document amb les preguntes del ple (encara no hi ha l'acta amb les respostes)