27 de juliol del 2009

El PSM aconsegueix aprovar una moció per evitar el lamentable estat de brutor dels contenidors

Al plenari de dia 20 de juliol el PSM ha presentat una moció municipal per tal de posar fi a la lamentable imatge de mala gestió de residus que es du des de l’Ajuntament. Durant els darrers mesos s’han retirat molts contenidors del carrers la qual cosa ha provocat el col·lapse de les úniques zones on hi ha contenidors de reciclatge i l’acumulació de brutícia, fems i tot tipus de residus a zones urbanes. Això encara s’agreuja més pel fet que el punt verd està situat a terrenys rústics enfora del poble.
La imatge que es pot comprovar a determinats indrets del poble durant les darreres setmanes és senzillament lamentable.
Davant aquesta situació el PSM que ja havia denunciat moltes vegades aquesta mala gestió ha presentat una moció municipal que ha aconseguit, finalment, el suport de totes les forces polítiques, inclòs l’equip de govern del PP.
La moció obliga l’equip de govern a instal·lar més punts de reciclatge al nucli urbà amb els contenidors específics pertinents, a incorporar contenidors de matèria orgànica, a netejar al més aviat possible les acumulacions de brutícia que es puguin formar i, finalment, a incentivar la recollida selectiva amb noves campanyes i el repartiment de material i recipients adients.
Esperem que aquests compromisos assumits es facin aviat realitat i que Llubí deixi d’oferir aquesta mala imatge de gestió ambiental i salut pública.

22 de juliol del 2009

A Llubí s'aproven parcs fotovoltaics de més de 10.000 m2 sense informar la gent ni l'oposició


L’equip de govern del PP de l’Ajuntament de Llubí segueix mostrant una forma lamentable d’entendre la democràcia. A les comissions informatives són capaços de comunicar qualsevol nimietat, però allò que realment és important per al nostre municipi queda en el més absolut silenci.
Lamentablement ja patim prou exemples durant aquesta legislatura: pretendre aprovar els pressuposts sense una comissió informativa prèvia, la modificació puntual de les normes subsidiàries sense comunicar res, reformes al punt verd, fer públic el programa de festes abans de facilitar-ho a l’oposició, etc.
La darrera qüestió que s’ha comunicat per casualitat, mesos després, quan tot ja està aprovat és la construcció d’un enorme parc fotovoltaic al nostre municipi.
A la zona de Vinagrella ja s’ha aprovat, sense informar degudament a tot l’Ajuntament, la construcció d’un parc fotovoltaic de més de 10.000 m2 (11 camps solars, 11 centres de transformació, línia de connexió soterrada i CMM en mòdul prefabricat) aproximadament 1.089 kW, amb un pressupost total de gairebé 5,4 milions d’euros.
El projecte ja es va presentar el 2007, i ha promogut un canvi de qualificació de determinats terrenys a les normes subsidiàries. El maig de 2008 el Govern informa definitivament l’Ajuntament per presentar al·legacions i el desembre de 2008 s’autoritza definitivament el parc fotovoltaic. De tot això els grups municipals de l’oposició no n’han sabut res de res.
Aquí no es tracta d’estar a favor o no d’un parc fotovoltaic, això ja es discutirà en cada cas i d’acord amb les seves característiques, sinó del dret que tenim els grups polítics a l’oposició de conèixer les decisions que afecten el nostre territori.
La prepotència que es demostra repetidament a l’Ajuntament no els hauria de fer oblidar que els grups a l’oposició representen una part molt important de la població de Llubí, i que negar la informació a aquests grups es negar també la informació a gran part de la ciutadania.
Ja hem pogut comprovar durant aquests dos anys que l’equip de govern del PP no pensa fer una política participativa ni pensa afavorir la implicació dels ciutadans en la política municipal. El “rodillo” de la majoria absoluta cada vegada funciona més i millor a l’Ajuntament de Llubí.No obstant això, mai ens haguéssim imaginat que fos necessari recordar repetidament el dret que tenen els grups municipals a la informació. Que coses tan importants per a LLubí com ara pressuposts, ocupació del territori, modificació de zones verdes al poble, equipaments municipals, etc. no s’informin amb el rigor i la transparència que pertoca és una cosa inadmissible a una societat democràtica.