25 de març del 2014

El PSM-EN juntament amb el grup del PSIB i de Convergència denuncien l’actitud antidemocràtica i deslleial del batle de Llubí

En el darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar per majoria una moció presentada pels tres grups de l’oposició que emplaçava l’equip de govern a consensuar les inversions del Consell (convocatòria de subvenció 2014) i el pressupost 2014 d’acord amb uns projectes concrets. La moció s’havia presentat davant la negativa del batle de Llubí a convocar les reunions que facin falta per consensuar inversions i pressupost. La moció presentava com una prioritat l’escoleta municipal de Llubí, entre d’altres.

La sorpresa va ser que a preguntes del portaveu del PSM en el darrer punt de l’ordre del dia, es va destapar que l’equip de Govern ja havia decidit, unilateralment i sense consultar ningú, les inversions que es faran a través de la convocatòria de subvenció del Consell, sense informar i sense la més mínima participació. Una inversió tramitada d’esquena al poble, de més de 200.000 €, per asfaltar 5 carrers del poble, sense cap planificació, que comparativament suposa més del 20% del pressupost de Llubí. De fet, la inversió no solament ja s’ha decidit sinó que fins i tot ja s’ha tramitat i registrat.

Tot això s’ha fet mentre el batle de Llubí acusava l’oposició de no voler consensuar inversions, de bloquejar els pressuposts i de no voler una escoleta municipal. Arguments que ara, davant l’evidència, han caigut pel seu propi pes. A més, aquesta tramitació sense avisar suposa l’incompliment absolut dels acords de Ple (acords de la moció) i per tant un menyspreu injustificable a la democràcia.

Es per això que els tres grups polítics de l'oposició volen denunciar l’actitud antidemocràtica i deslleial de l’equip de govern de l’Ajuntament de Llubí i consideren que Llubí no mereix aquesta manera de governar prepotent i sectària.

No obstant això els tres grups de l’oposició, tot i les falsedats i l’ocultació, volen manifestar que no bloquejaran els pressuposts ni les inversions (si es tracta de la darrera proposta), ja que per una banda no permetran que la irresponsabilitat de l’equip de govern perjudiqui els habitants de Llubí i per l’altra hauran aconseguit que els pressuposts 2014 recullin les demandes de l’oposició: la baixada de dietes d’alts càrrecs, la reducció de la despesa prescindible, l’augment de les partides de conservació i reparació viària i d’equipaments i les inversions concretes coma ara la reforma de la plaça de la carretera i de la plaça de Son Ramis.

No obstant això, el PSM lamenta que problemes greus com ara la manca d’una escoleta municipal en condicions, la reforma de les pluvials, la reforma de la piscina municipal, la manca d’un solar per a l’escola, la compra de ca ses monges, etc. segueixin sense trobar solució per la inoperància i el sectarisme de l’equip de govern.