25 de gener del 2015

MÉS per Llubí es constitueix per liderar el canvi polític a Llubí


Aquest divendres es va constituir l’Assemblea de MÉS per Llubí. Més de 50 de persones varen assistir a l’assemblea oberta que va donar el sus a la constitució de la formació llubinera, que neix per liderar el canvi polític al poble.

L’Assemblea de MÉS per Llubí va triar na Magdalena Perelló (actual regidora de l'Ajuntament), com a portaveu de MÉS, i va establir un calendari i el procediment perquè en els propers mesos la ciutadania de Llubí que hi vulgui participar elabori el programa electoral i triï la candidatura a les properes eleccions municipals.

La nova portaveu Magdalena Perelló va resumir la decebedora gestió de l'actual equip de govern del PP: “Duim quatre anys d’un govern municipal que no es preocupa de les prioritats de la gent, sense projecte de poble, governant des de la prepotència i sense consultar res mai a la gent”. “Però el nostre grup municipal ha fet una oposició responsable i constructiva, els moments difícils de crisi econòmica així ho demanen, lluny de la política d'oposició desestabilitzadora que s'ha seguit a altres pobles on el govern està en minoria”.

Biel Vicens, actual portaveu del PSM-EN de Llubí va animar els assistents a “participar activament d'un canvi al nostre poble”, “ara és moment de propostes conjuntes, coherents, raonables amb el recursos municipals, però també el moment de tenir un projecte de poble i impulsar iniciatives de mirada llarga”.

A l’Assemblea Constituent de MÉS per Llubí hi varen assistir el coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la Presidència del Govern, Biel Barceló, i la candidata al Parlament Margalida Capellà.
Barceló va afirmar: “Mereixem un Govern que defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, que respecti l'educació, que mantengui la sanitat que ens mereixem, que cregui en la participació ciutadana i en la transparència”, i va assegurar que “MÉS per Mallorca serà un actor important en el canvi, i un instrument al servei de la ciutadania”.
Per la seva banda, Margalida Capellà va explicar la seva perspectiva com a persona independent, activista en diferents moviments i entitats socials, que ha fet la passa de participar en política: “som a MÉS per Mallorca perquè és la gent que ha fet feina durant els darrers anys per un país millor, i perquè serà la peça clau del canvi que arribarà el proper mes de maig”.

21 de gener del 2015

No donarem suport al pressupost mentre el batle no sigui capaç de crear un clima de confiança


La deslleialtat i prepotència de l'equip de govern ensorren el suport que l'oposició havia demostrat l'any passatDes del grup del PSM-EN lamentam el desinterès que ha tengut l'equip de govern per tractar el pressupost 2015. Tant és així que fins i tot el batle de Llubí el mes passat no va respectar el dictamen del Ple de l'Ajuntament que demanava ajornar el debat, cosa que demostra la poca qualitat democràtica de l'equip de govern.

Volem deixar clar que una vegada més aquest pressupost és un pressupost continuista i sense iniciativa, on se certifica per tercer any consecutiu la falta de projecte per Llubí de l'equip de govern. La crítica se centra en:
  • Falta més rigor pressupostari en revisar ingressos i despesa.
  • Cal fer un major esforç per reduir la despesa corrent per així poder ampliar partides per a inversions i serveis municipals d'incidència directa sobre els llubiners.
  • Cal fer un major esforç en reforçar partides de conservació, neteja, rehabilitació de locals, instal·lacions municipals, mobiliari urbà i espais públics.
  • Les inversions no responen a una política d'inversions planificada, se sumen a la arbitrarietat i la improvisació demostrada aquesta legislatura.
  • Atès que l'Ajuntament relega totes les activitats culturals, esportives i socioeducatives a les entitats i associacions del poble, ens pareix insuficient el suport econòmic i logístic que s'ofereix a aquests agents socials.
  • Els pressuposts no reflecteixen cap iniciativa pel que fa a la dinamització i reactivació econòmica de Llubí, ni línies d'actuació en activació de polítiques sectorials, com tampoc deixen endevinar solucions als problemes més apressants del nostre poble.

Però, una de les causes més importants per rebutjar aquests pressuposts 2015 és la manca absoluta de confiança en el batle i l'equip de govern. Aquesta manca de confiança es basa en l'actitud prepotent i sectària que ha tengut l'equip de govern envers l'oposició. El 2014 el PSM i la resta de grups de l'oposició permeteren l'aprovació del pressupost a canvi d'incorporar nombroses esmenes, propostes i projectes. Un exercici de responsabilitat amb el nostre poble. No obstant això, l'actuació de l'equip de govern ha estat absolutament opaca i deslleial. No s'ha tractat ni consultat cap d'aquests projectes pel que fa a la seva planificació, gestió o execució. I, fins i tot, l'equip de govern ha incomplit els acords de plenari pel que fa a inversions. Una actitud absolutament antidemocràtica A tot això, cal afegir l'incompliment d'un gran nombre de mocions proposades per l'oposició i aprovades per Ple (fins i tot en moltes mocions votades favorablement pel PP).

Davant aquesta situació el PSM va votar en contra d'aquest pressupost 2015, i desisteix d'esmenar-lo en profunditat mentre el batle de Llubí no sigui capaç de presentar un pressupost coherent i enriquidor per Llubí, i establir  un clima de diàleg, basat en el respecte i la confiança, que permeti avançar en un projecte comú per millorar Llubí i el benestar dels seus habitants.

15 de gener del 2015

Assemblea de MÉS per Llubí

Us convidam a participar a l'Assemblea de constitució de MÉS per Llubí que se celebrarà divendres dia 23 de gener, a les 20 hores, al Casal d'Entitats de Llubí.

MÉS per Llubí és un projecte polític obert,participatiu i plural que vol representar l'espai progressista, nacionalista i ecologista a Llubí.

Estam cansats de polítiques desfasades i buides de contingut al nostre poble, en què mai no es consulta res a la gent i les decisions les prenen un grup reduït de persones. Volem projectes pensats i decidits entre tots, coherents amb la nostra realitat i les nostres possibilitats, ben planificats i de mirada llarga.

Participau del procés de repensar la política municipal i de canviar la manera de gestionar el nostre poble. Esperam la vostra assistència i col·laboració.