20 de desembre del 2012

Vot en contra del PSM als pressuposts del 2013

Al ple de dilluns, el regidors i regidores del PSM han votat en contra del pressupost ja que no són uns bons pressuposts per a Llubí, mantenen el continuisme i la passivitat municipal, i el batle de Llubí no ha acceptat cap proposta del complet document d'al·legacions que ha presentat el PSM. Els pressuposts s'han aprovat en segona volta, amb l'abstenció de Convergència i el vot de qualitat del batle (per segon any consecutiu). El PSM ha estat l'únic partit, igual que l'any passat,  que ha presentat al·legacions (un document de 15 punts argumentats, que podeu llegir clicant aquí).

18 de desembre del 2012

 
Aquests dies hem repartit el nostre full informatiu número 49.
Si no l'heu pogut veure, i hi voleu accedir, el penjam al nostre web. El podeu veure clicant aquí.

20 de novembre del 2012

L'Ajuntament de Llubí aprova la moció del PSM de reconeixement al dret a decidir i del dret a l'autodeterminació

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí varen presentar una moció municipal de reconeixement i respecte al dret d'autodeterminació i dret a decidir de les Illes Balears. La moció es va debatre ahir, dilluns, en el Ple de l'Ajuntament i va ser finalment aprovada pels vots favorables del PSM-Entesa Nacionalista, PSIB-PSOE i Convergència per les Illes, i lamentablement, amb el vot desfavorable del PP.
Les Illes Balears fan una aportació a l’Estat de l’ordre del 14% del seu PIB (més de 3.000 milions anuals), la qual cosa és una magnitud insòlita a tota Europa, i afecta greument el sistema de benestar per als nostres ciutadans, la pèrdua de renda, i les eines per afrontar la crisi. 
Es defensa la necessitat d’aprovar mocions municipals com aquesta atès que cada vegada més s’adopten iniciatives recentralitzadores per part del Govern espanyol i, a les Illes Balears, el govern Bauzá articula i promou actuacions en contra de la cultura i llengua pròpies, i consent encara més el greuge fiscal.  Per tot això, la moció aprovada determina:
 • Primer. Manifestar el ple suport a totes aquelles iniciatives, desenvolupades democràticament i pacíficament, que fomentin la consulta popular i la concreció del dret a decidir dels pobles.
 • Segon. Manifestar i exigir el màxim respecte al dret d’autodeterminació dels pobles, com a principi fonamental dels drets humans i reconegut internacionalment. 
 • Tercer. Manifestar concretament el reconeixement al dret a decidir i a la autodeterminació del poble de les Illes Balears. 

25 d’octubre del 2012

Manifest conjunt dels grups de l'oposició sobre l'homenatge a la taperera

Davant la desinformació que ha generat la Batlia de Llubí sobre el tema “homenatge a les dones recollidores de tàperes”, els grups de l'oposició (PSM-EN, PSIB i CxI) hem repartit per les cases un full informant del nostre posicionament.


Per als que no l'hagueu pogut llegir, el penjam al nostre web www.psmllubi.com.

16 d’octubre del 2012

Llubí defensa la llengua catalana

El PSM aconsegueix que l’Ajuntament de Llubí aprovi per unanimitat de tots els grups polítics que el català sigui un requisit a tots els llocs de treball de la plantilla de l’Ajuntament i també a futures ampliacions, independentment d’allò que estableix la Llei de funció pública aprovada pel govern Bauzá que just cerca arraconar la nostra llengua pròpia a un segon pla.

L’ajuntament de Llubí també ha aprovat per unanimitat les altres dues mocions del PSM:
 • Moció per expressar el desacord i el malestar de l’Ajuntament de Llubí perquè el Consell de Mallorca ha retirat definitivament el Pla d’Obres i Serveis del 2012 (quan ja estava pressupostat) i que significava algunes inversions per al nostre municipi. A més, el Consell de Mallorca encara no ha convocat el POS del 2013.
 • Moció que insta el 1r tinent batle de Llubí (dedicació exclusiva) a renunciar a la paga extraordinària de Nadal com a exercici de responsabilitat i solidaritat amb els treballadors de l’administració pública. Donar suport a la proposta del 1r tinent de batle que, per acord de Ple, destinarà la percepció econòmica corresponent a equipament del C.P. Duran-Estrany, sempre fent constància que aquesta iniciativa es posterior en el temps a la present moció de l’oposició que insta l’equip de govern a fer un exercici de responsabilitat i solidaritat.

12 d’octubre del 2012

Les úniques informacions públiques són per convencer-nos que hem de dir combustible al fems


Des de la Batlia de Llubí s'acaba de demostrar quin concepte tenen de participació ciutadana. Volen aprovar un catàleg de patrimoni del poble de Llubí (amb incoherències, errades, deficiències... que poden afectar moltes cases i propietats del poble) sense cap classe de participació ciutadana, ni avís, ni reunió de veinats o res que se sembli. En canvi, ara sí conviden el poble a una reunió-xerrada per convèncer a la gent que cremar fems de fora de Mallorca és bo per Mallorca i pel medi ambient. Tot un exemple de bon govern, transparència i comunicació.

Per defensar disbarats ambientals i negocis d'una empresa com Tirme sí que volen informació ciutadana, però per explicar a la gent com protegir el patrimoni de Llubí i com pot afectar aquest tema als llubiners i llubineres, d'això, val més no informar gens...

27 de setembre del 2012

Contradiccions al PP sobre la importació de fems de fora de Mallorca

El PSM de Llubí va aconseguir aprovar per unanimitat (amb el vot del PP) una moció per rebutjar la importació de fems de fora de Mallorca per cremar a la incineradora de Son Reus. El batle de Llubí, tot i que va expressar alguns matisos, va votar a favor de la proposta del PSM.


El secretari insular del PP de Mallorca, J. Salom,  contradiu posteriorment en nota de premsa la decisió del PP de Llubí.
>> El secretario insular J. Salom ha explicado lo que ha hecho el partido en los tres ayuntamientos donde gobierna que se han opuesto, Llubí, Bunyola y Alcúdia. En Llubí, donde el gobierno en minoría el PP respaldó una moción del PSM contra la importación de residuos, el Ayuntamiento convocará a asociaciones y particulares "para explicar la parte positiva de tratar este combustible"<< EFE.

19 de setembre del 2012

L’oposició aconsegueix que es destini la inversió de l’1% cultural a patrimoni propi i no tudi els doblers en inversions injustificables en època de crisi

Celebram que finalment la inversió de l’1% cultural corresponent a les obres de la Variant, 42.000 €, es destini a la conservació i protecció del patrimoni propi del nostre poble. L’Ajuntament ha acordat per unanimitat destinar aquesta inversió a la zona dels talaiots des Racons (compra de les finques on estan situats) com a primera prioritat i a la reforma i rehabilitació de l’esplanada de l’Ermita com a segona prioritat.  Aquestes són dues de les 10 propostes que va presentar el PSM a una moció municipal que va ser aprovada per majoria amb el vot en contra de l’equip de govern del PP.

El PSM i la resta de l’oposició, PSIB i Convergència, havien emplaçat al batle de Llubí a aconseguir tota la inversió de l’1% cultural per a Llubí, a no tudar els doblers i no deixar perdre l’oportunitat d'invertir en el patrimoni històric i cultural del poble. Llubí té un important patrimoni històric, cultural i artístic que necessita més conservació, rehabilitació o reformes i que sovint ha estat massa oblidat.
 

Tot i la satisfacció d’aconseguir destinar l’1% cultural a propostes seves, l’oposició ha retret al batle que no hagi estat capaç de presentar i concretar més projectes de les 10 propostes inicials ja que així s’hagués tengut un ventall més ampli per consensuar o bé alternatives en cas que les destinacions acordades no es puguin dur a terme. En aquest sentit el PSM ha demanat al batle de Llubí que presenti els altres projectes alternatius.
 

D’altra banda, el PSM i la resta de l’oposició han recordat al batle de Llubí que no s’han de dir falsedats, que els grups municipals mai no han estat en contra d’homenatges al món de la tàpera i l’activitat agrària tradicional que tant va caracteritzar Llubí, però sí a fer despeses injustificables, com és ara escultures de 60.000 € per a una rotonda, en una època de crisi i dificultats econòmiques.15 de setembre del 2012

El Catàleg de Patrimoni de Llubí

El batle de Llubí ha presentat a l’Ajuntament un catàleg de patrimoni de Llubí poc rigorós, amb errors i amb incoherències (deficiències en alguns casos i proteccions excessives en d’altres).
 El vol dur a aprovació inicial amb urgència i ja ho ha intentat dues vegades. El PSM cada vegada ha aconseguit retirar-lo de l’ordre del dia i exigeix que sigui revisat amb cura i responsabilitat. És un tema molt important per Llubí del qual s’hauria de ser més seriós i donar més informació a la gent a banda de les preceptives i breus informacions públiques posteriors.
A tall de resum, el catàleg consta de:
Jaciments arqueològics.
Escultura monumental religiosa i heràldica: creus de terme i escuts heràldics en tots els seus testimonis.
Arquitectura religiosa: l’església parroquial, la rectoria i l’ermita, també exemples de capelles associades a cases de possessió.
Arquitectura civil: cases urbanes i rurals d'arquitectura popular, cases urbanes associades a tendències cultes (modernisme, moviment regionalista) i cases amb arquitectura pròpia de Llubí.
Bens etnològics: pous (especialment els públics), eres (les més grans i ben conservades) i sínies (que tenen tots o part dels elements)...
Béns d'interès industrial.
Béns d'interès paisatgístic i ambiental.

Tot aquest patrimoni s'estructura en  3 nivells de protecció: protecció integral (només es permeten obres de conservació, restauració o recuperació), protecció parcial (es permeten obres majors però cal mantenir conservació parts essencials i volumetria) i protecció ambiental (únicament protecció façana i volumetria del seu aiguavés).
El catàleg de patrimoni és un document molt important per a un municipi, permet preservar el patrimoni del municipi i té una implicació de responsabilitat tant per l’Ajuntament com pels propietaris. Per aquest motiu s’ha de fer amb molta cura i responsabilitat.

11 de setembre del 2012

Els partits de l’oposició exigeixen al batle compromís amb el patrimoni de Llubí, que no tudi els doblers i deixi de dir falsedats sobre els partits de l’oposició

El 14 de maig de 2012 es va aprovar a l’Ajuntament de Llubí per majoria, amb la suma de tots els vots de l’oposició, la moció presentada pel PSM que insta el Consell de Mallorca a destinar al municipi de Llubí tota la inversió corresponent a l’1% cultural de les obres de la variant de Llubí, una inversió important que segons s’ha reconegut hauria de ser de més 42.000 €. La moció aprovada també determina que s’aprovarà per Ple, de manera urgent, la destinació d’aquesta inversió d’entre les 10 propostes plantejades a la moció que fan referència al patrimoni històric i a béns culturals del municipi: conservació de zones arqueològiques, restauració del campanar de l’Església, rehabilitació de l’esplanada de l’Ermita, reformes a la Casa de Cultura, equipaments al Teatre municipal, conservació i rehabilitació de pous públics, etc.
Llubí presenta nombrosos béns i valors (històrics, arqueològics, etnològics...) que integren el patrimoni històric del municipi, molts dels quals necessiten d’actuacions de conservació, rehabilitació, protecció o bé mesures d’enriquiment del patrimoni. Per altra banda, Llubí necessita d’inversions en equipaments i instal·lacions culturals.
Tres mesos després el batle de Llubí encara no ha presentat cap projecte ni pressupost en aquest sentit. Esperam que aporti algun projecte en el Ple del mes de setembre. Tampoc no ha confirmat en cap moment que hagi aconseguit la totalitat o part de la inversió de l’1% que per lògica correspon al municipi de Llubí. Des dels partits de l’oposició volem criticar la manca de compromís i el desinterès que mostra l’equip de govern del PP en la conservació del  patrimoni històric i cultural propi de Llubí. No s’entén que per ara es desaprofiti una oportunitat d’inversió de 42.000 € en matèria de patrimoni en uns moments en què la manca de pressupost de l’Ajuntament no permet invertir en l’obligada conservació del patrimoni del tots els llubiners i llubineres.
Durant aquest temps, al batle de Llubí just li ha interessat parlar d’una futura escultura a una rotonda de la variant amb un cost d’uns 60.000 €, doblers que si es pagassin amb la inversió de l’1% no podrien aprofitar-se per projectes més necessaris en el municipi. Però en referència en aquesta escultura tampoc no ha presentat cap projecte, croquis o pressupost justificatiu.
És una falsedat el que ha dit el batle referent a què l’oposició està en contra d’un homenatge a la dona recollidora de tàperes, ja que les actes dels plenaris reflecteixen clarament que els grups de l’oposició estan d’acord amb fer un homenatge a la tradició de la tàpera al nostre poble, però no en tudar tal quantitat de doblers en una escultura, i més en aquests moments de crisi. Gastar-ho en aquest projecte significa perdre una gran oportunitat per preservar el patrimoni històric i artístic de Llubí o invertir en equipaments culturals.

Comunicat de premsa conjunt PSM - PSOE - CxI de Llubí

9 de juliol del 2012

L'ajuntament ha de defensar els serveis bàsics

El PSM considera que l’Ajuntament de Llubí no pot viure d’esquena als evidents problemes que estan patint les escoles, instituts i centres sanitaris de la mateixa comarca a causa de les contínues retallades del Govern Bauzá. Es tracta de serveis públics essencials per als ciutadans dels municipis i per això defensam que s’han d’exigir solucions al Govern des dels propis consistoris.
En aquest sentit, el nostre grup ha presentat dues mocions municipals:
 • Moció per un servei hospitalari digne i de qualitat a l’Hospital d’Inca que exigeix reforçar el servei i personal sanitari a l’hospital comarcal i rectificar la política sanitària del Govern. El mitjans de comunicació han advertit del col·lapse d’urgències i que molts malalts havien d’esperar més de dos dies per ingressar a planta.
 • Moció a favor de la qualitat del transport ferroviari i el manteniment de la línia Inca-sa Pobla que reclama garanties del manteniment de la línia que passa per Llubí (davant les amenaces públiques d’SFM de tancar la línia) i exigeix tarifes i serveis dignes atès l’encariment superior al 50% dels preus i el mal servei existent.
D’altra banda, el PSM ja va presentar al darrer Ple una moció per reclamar al Govern solucions a la massificació i dràstica reducció de professorat que ha patit l’IES Sineu, centre de referència de Llubí, i als problemes que apareixeran a l’escola pública de primària i infantil. La moció es va aprovar amb els vots de l’oposició, però amb el vot en contra de l’equip de govern.
Lamentam que el batle de Llubí no faci costat al seu poble  a l’hora de reclamar solucions a les greus i inqüestionables deficiències que estan patint serveis bàsics com ara educació, sanitat, transport. Esperam un canvi de posicionament del nostre batle, que es limita a argumentar als plens  (millor dit a llegir!) allò que li diuen de Palma, ja que els problemes a sanitat i educació són ja innegables i els patiran els llubiners i llubineres.

7 de juliol del 2012

Moltes gràcies per l'assistència al sopar d'estiu

Prop de 150 persones varen assistir al tradicional sopar d'estiu del PSM. Des de l'agrupació del PSM de Llubí estam molt satisfets tant de l'assistència com del bon ambient que hi va haver.

Volem aprofitar per donar-vos les gràcies a tots els que venguéreu!

3 de juliol del 2012

Vine a sopar amb nosaltres!Sopar
Pa amb oli i torrada


DIVENDRES, 6 DE JULIOL
a les 21.00 hores

Lloc: carrer Maria Perelló
Podeu comprar el tiquet a qualsevol persona de l'agrupació del PSM de Llubí, o reservant-lo al correu agrupacio@psmllubi.com (deixau-hi el vostre nom i el telèfon).
Preu: 5 € (3 € per nins i nines)
Termini per apuntar-se: fins al dia 3 de juliol
Animau-vos! passarem una vetlada agradable.

Nota: per afavorir un millor respecte pel medi ambient, vos demanam que cadascú dugui de ca seva el plat, coberts i tassó.

23 de juny del 2012

L'equip de govern del PP perd gairebé totes les votacions en el darrer Ple

En el darrer Ple, l’Ajuntament de Llubí ha aprovat per majoria, amb el vot en contra del PP, les quatre mocions municipals del PSM a favor del Consell de la Joventut, a favor dels hospitals General i Joan March, per la defensa de l’educació pública en els centres educatius de referència de Llubí i a favor de la llibertat d’expressió i per la condemna de la violència.
Cal destacar un del acords de la moció a favor de la llibertat d’expressió: “L’ajuntament de Llubí lamenta les formes, els desproporcionats desplegaments policials i les actuacions derivades (p.ex. l’eliminació d’elements d’obstaculització fixos al carrer) que es varen dur a terme a la visita del Sr. Bauzá, més encara quan aquesta visita no és una visita ni oficial ni institucional al poble de Llubí, sinó una visita emmarcada dins la dinàmica de Partit Popular
Així mateix també es varen aprovar tres mocions presentades per la resta de grups de l’oposició: moció a favor de la transparència en els comptes de la Casa Reial, explicació de mesures adoptades per la visita del president Bauzà i moció sobre transport aeri.
L’equip de govern del PP va “perdre” la seva moció de “rebuig explícit dels actes violents” en no voler acceptar ni consensuar les esmenes que proposava el PSM. D’altra banda, el batle de Llubí va haver de retirar, per segona vegada consecutiva, la proposta de dedicar part de l’1% cultural (inversió de 34.000 €) a una escultura per a una rotonda de la variant de Llubí. Fins ara, l’equip de govern ha estat incapaç de presentar cap projecte rellevant i concret per a una inversió tan important per a Llubí. Cal recordar que l’Ajuntament (a proposta del PSM i amb els vots de tota l’oposició) va aprovar 10 alternatives de projectes realment significatius per a Llubí.
L’equip de govern també va haver de retirar (per majoria de vots de l’oposició) l’ordenança per la qual pretenien cobrar no solament un depòsit sinó també un lloguer per l’ús d’equipaments municipals com ara taules, cadires, barreres a carrers, etc. quan són sol·licitades pels ciutadans.
Finalment cal destacar que una vegada més l’Ajuntament de Llubí torna a apujar les taxes i imposts als ciutadans. El ple va aprovar amb el vots del PP i Convergència apujar l’impost de expedició de documents administratius i també la taxa de guals, tot això en el marc del Pla d’ajustament ideat pel govern Rajoy i del qual l’equip de govern del nostre Ajuntament no fa més que un cec seguiment. El PSM va tornar a remarcar els perjudicis d’aquest pla d’ajustament que just afavoreix els bancs amb el crèdit que s’ha hagut de demanar i perjudica els llubiners i llubineres que han de pagar uns alts interessos quan el Govern Bauzà encara deu doblers a l’Ajuntament. Aquest Pla d’ajustament implica apujar imposts i taxes municipals, eliminar bonificacions per determinades obres i retallar les ajudes a les associacions i entitats del nostre poble.

31 de maig del 2012

Feia falta tant?

Des del PSM de Llubí lamentam les formes, els desproporcionats desplegaments policials i les actuacions derivades (per exemple l’eliminació d’elements d’obstaculització fixos a la Canestreta) que es varen dur a terme a la visita del Sr. Bauzá, més encara quan aquesta visita no és una visita ni oficial ni institucional al poble de Llubí, sinó una visita emmarcada dins la dinàmica de partit del PP.

El PSM presentarà una moció a favor de la llibertat d'expressió i en contra de la violència, que inclou també un rebuig a les formes i maneres de la  visita del president Bauzá a l'agrupació del PP de Llubí.

20 de maig del 2012

La feina feta pel PSM de Llubí durant un any

El PSM presenta un total de 27 precs i preguntes a Batlia sobre temes municipals (gairebé sempre presentats per escrit).
El PSM presenta 19 mocions municipals i aconsegueix aprovar-les totes, ja sigui per unanimitat o per majoria (vot en contra o abstenció del PP).  Mocions:
 • Reivindicació del Fons de cooperació municipal
 • Modificació del Reglament Pla d’Obres i Serveis
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (I) referent al català
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (II) referent al català
 • Defensa de RTV de Mallorca
 • En defensa del transport públic a Llubí
 • Escola nova per Llubí
 • Variant de Llubí (continuar les obres paralitzades)
 • Meses de contractació de l'Ajuntament
 • Reivindicació del bus llançadora a l'estació
 • Senyalització i organització del Punt Verd
 • Moció en suport a la Dona (dia internacional)
 • En contra de la nova taxa de residus del Consell
 • Exigir pagament del Govern del deute que mantenia en la dedicació exclusiva
 • Adhesió de l'Ajuntament al Moviment per la Llengua
 • Destinació dels descomptes dels funcionaris de Llubí per la vaga general
 • Llaç per la llengua a l’Ajuntament i adhesió a la campanya
 • Reivindicació de l'1% cultural de l'obra de la variant per a Llubí (10 propostes)
 • Defensa dels jubilats de Llubí (NO al copagament)
Agraïm la col·laboració i entesa que ha existit amb els altres grups polítics de l’oposició i que ha permès aprovar totes aquestes mocions i moltes altres actuacions compartides.


El PSM presenta importants esmenes a propostes de Batlia que permeten modificar substancialment iniciatives de l’equip de govern.
 • Sous polítics. El PSM aconsegueix baixar les dietes a càrrecs polítics de 120€ a 100€ per assistència, i que alguns plens extraordinaris no suposin dietes. Posteriorment el PSM proposa una altra baixada de com a mínim el 10%, però just s’aconsegueix per la Comissió informativa.
 • El PSM presenta 15 esmenes als Pressuposts (aconsegueix esmenar moltes partides). Vota en contra perquè no hi ha prou racionalització de despeses i no es baixen encara més les dietes als càrrecs polítics. Els pressuposts s’aproven amb els vots del PP gràcies a l’abstenció de Convergència.
 • El PSM presenta esmenes a moltes propostes de Batlia, que han permès la millora d’estatuts, convenis i reglaments (convenis entitats, Comissió d’esports i festes, estatuts Protecció Civil, etc.) Alguns reglaments, convenis o iniciatives han estat retirats pel posicionament en contra de l’oposició.
 • El PSM presenta un escrit en contra del Pla d’Ajustament de l’Ajuntament que apuja 6 imposts i taxes, elimina bonificacions i hipoteca el municipi mitjançant una operació de crèdit que just afavoreix els bancs. L’operació de crèdit i les primeres pujades d’imposts són aprovats per PP i Convergència.
El PSM impulsa la informació municipal i la participació a través del seu bloc, facebook, notes de premsa, reunions i actes públics.

15 de maig del 2012

El PSM en contra de l’operació de crèdit que valida un Pla d’ajustament que incrementa 6 imposts i taxes i redueix ajudes

En el Ple d’ahir, dilluns 14 de maig, es va aprovar l’operació de crèdit que valida el Pla d’ajustament que va presentar per l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Llubí. Aquest Pla d’ajustament va ser aprovat pel partit popular en solitari fa més d’un mes i ara s’havia d’aprovar l’operació de crèdit corresponent que ha estat aprovada pel vots favorables del PP i Convergència.

Aquest Pla d’ajustament apujarà 6 imposts o taxes (sobretot les relacionades amb valor dels terrenys, obres i construccions) elimina també algunes bonificacions que existien fins ara per a la realització de determinades obres i reformes (per la reparació de façanes i la connexió al clavegueram) i també redueix les ajudes que es donaran a les entitats esportives i culturals.

Criticam la incompetència de l’Ajuntament per no afrontar de manera directa i immediata el pagament de les factures a proveïdors que en el municipi és únicament de 117.000 €. Heu de tenir en compte que l’Ajuntament té prou tresoreria (270.000 € en el darrer estat de comptes) i que el Govern encara deu a l’Ajuntament més de 120.000 € (més del que deu l’Ajuntament a proveïdors).

Consideram que seria millor pagar directament els proveïdors sense necessitat de endeutar els ciutadans a 10 anys, sense necessitat d’apujar 6 imposts i eliminar ajudes i bonificacions, sense necessitat castigar un sector tan afectat com és ara els petits professionals de la construcció del poble i gravar els ciutadans que hagin de fer reformes i obres als seus habitatges, i així no fer pagar als llubiners la imposició del govern central que només significa pagar interessos als bancs que ni tant sols estan fixats, tot i que es dóna per fet que seran sensiblement superiors al 5,5%.

En el Ple recordàrem que el PP parla molt d’austeritat, però que ha aprovat uns pressuposts que no redueixen prou les despeses i que incrementen el cost dels càrrecs públics respecte de l’anterior legislatura, mentrestant d’ençà que ha començat la legislatura el batle no fa més que apujar taxes i imposts, i aquesta vegada contribueix a l’enriquiment dels bancs i a les ingerències de l’Estat en l’autonomia financera dels ajuntaments.

13 de maig del 2012

3a reunió de participació ciutadana


La participació ciutadana hauria de ser la principal forma de reflectir la democràcia, sobretot en l'àmbit municipal, i permetre que es tenguin en compte les opinions dels ciutadans sobre temes concrets. Per això, des del PSM seguim amb les reunions de participació ciutadana, tractant els principals temes que poden afectar el nostre poble.
La pròxima es farà divendres que ve (18 de maig) a les 20'30 hores a la sala multiusos del Casal d'Entitats.
Et demanam que venguis i puguis participar amb la teva opinió.


9 de maig del 2012

El PSM aconsegueix que Llubí s'enllaci per la llengua

En el darrers plens el PSM ha presentat diverses mocions municipals en defensa de la llengua pròpia: mocions per exigir la retirada de la modificació de la Llei de funció pública, mocions per a l’adhesió al Moviment per la llengua, etc. Totes les mocions han estat aprovades per majoria amb els vots a favor dels grups de l’oposició i l’abstenció del PP que governa en minoria.
El passat 30 d’abril el PSM va registrar una altra moció municipal per adherir l’Ajuntament de Llubí al moviment Enllaçats per la llengua, col·locar el llaç símbol d’aquest moviment a la façana de l’Ajuntament i a altres edificis municipals i fer constar el suport institucional a la pàgina web de la plataforma.
L’ajuntament de Llubí ha col·locat, avui dimecres, el llaç a la seva façana prèviament a la celebració del Ple de dilluns dia 14 de maig.
Des del PSM celebram que les nostres propostes siguin ara compartides per l’equip de govern del PP, fins i tot que es compleixi la moció nacionalista abans que pugui ser acordada una altra vegada per majoria a l’Ajuntament.
Els regidors i regidores del PSM no sabem si això es correspon a un canvi d’opinió del PP local que fins ara, lamentablement, excusaven la seves abstencions en el seguiment del programa electoral del Sr. Bauzá. Sigui com sigui, celebram que Llubí s’enllaci per la llengua.

2 de maig del 2012

El PSM vol que l’1% del pressupost de la Variant s’apliqui al municipi de Llubí i amb projectes culturals importants

Des del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí volem que sigui per Llubí tota la inversió de l’1% cultural que pertoca de les obres de la variant, i destinar-la a projectes culturals o bé de patrimoni realment important per al municipi. Les obres de la variant tenen un pressupost total de 3,4 milions d’euros (sense tenir en compte modificats) i això suposa més de 30.000 € en inversió d’1% cultural.
No volem que aquesta inversió es dispersi o acabi en actuacions poc rellevants. Defensam que Llubí té nombrosos béns i valors (històrics, arqueològics, etnològics, artístics) que integren el nostre patrimoni històric i cultural, molts dels quals necessiten d’actuacions de conservació, rehabilitació o bé mesures d’enriquiment del patrimoni i de millora cultural.
Des del PSM hem presentat una moció municipal on s'insta el Consell de Mallorca a aplicar l’1% al municipi de Llubí, també exigeix a l’equip de govern de l’Ajuntament a aprovar per Ple les destinacions de la inversió de l’1% i, a la mateixa moció, presentam 10 propostes culturals i patrimonials rellevants per a Llubí.
Hem presentat propostes diverses com ara la conservació i rehabilitació de la zona arqueològica des Racons, obres de conservació i consolidació de l’interior del campanar de l’Església (amb motiu el 2013 del centenari de la parròquia), reformes i millores a l’esplanada de s’Ermita, protecció i rehabilitació del sistema de pous comuns  i elements de patrimoni annexos de s’Hort de Son Rossinyol i de sa Cleda,  reformes al Casal d’entitats, equipaments per al Teatre municipal al Casal de Cultura, etc.
Els regidors i regidores del PSM de Llubí coordinarem també aquesta demanda del 1% cultural amb els representants del PSM al Consell de Mallorca.

Si voleu veure la notícia que ha aparegut a la premsa:
- Última Hora (01/04/12)
- Diario de Mallorca (01/04/12)
- Diari de Balears (01/04/12)

30 de març del 2012

El PSM va aconseguir aprovar totes les mocions municipals que va presentar al darrer Ple


Totes les mocions que vàrem presentar al Ple de dimecres passat es varen aprovar:
- Moció de rebuig a la recent reforma laboral.

- Moció per a què els descomptes dels empleats públics que feren vaga vagin destinats a entitats sense ànim de lucre que reparteixen alimentació als que més ho necessiten (en el cas dels empleats de l’Ajuntament, destinat a l’àrea de Serveis Socials).

- Moció de rebuig a la taxa de residus que vol implantar el Consell i que pretén no tenir en compte el reciclatge dels diferents pobles. Això seria injust per pobles com Llubí, en què el reciclatge ha aconseguit que es generi molt manco rebuig.

- Moció per protestar per l’impagament del Govern de la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Llubí que acumula un deute de més de 50.000 €.

- Moció en suport a la dona aprofitant el recent dia internacional.

- Moció sobre destinació dels descomptes pel seguiment vaga general per tal de destinar-los a serveis socials.

- Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Llubí al MOVIMENT PER LA LLENGUA. Criticam que un altre cop l’equip de govern del PP de Llubí acoti el cap davant la intransigència i la radicalitat del govern Bauzá i que voti abstenció quan s’està fent una agressió sense precedents a la llengua pròpia del país i se’n riuen de milers i milers de ciutadans que han sortit al carrer per denunciar-ho.

El PP de Llubí va aprovar un Pla d'ajustament que apuja taxes i impostos als ciutadans de Llubí


El RDL 4/2012, aprovat pel Govern de Rajoy, ha trastornat les institucions locals. De forma resumida ve a indicar que s’han de treure totes les factures pendents de pagament, i obliga els ajuntaments a fer un crèdit (el Govern central estableix amb quins bancs i en quines condicions), per fer front a les factures impagades. Això, que en principi té un fonament just (que els proveïdors que no han cobrat dels ajuntaments puguin cobrar), planteja molts de desbarats. Per exemple:


- El cas d’un ajuntament que està pendent de cobrar d’altres institucions (Govern, Consell Insular...) més doblers que els que han de pagar a proveïdors. Aquesta és la situació de Llubí, ja que si el Govern Bauzà pagàs el que deu a l’Ajuntament (entre el Govern i el Consell uns 190.000 €) es podrien pagar totes les factures a proveïdors (116.560 €) sense haver de fer operacions de crèdit.


- Les condicions vénen imposades des del govern central, i no són unes bones condicions per als ajuntaments. S’obliga l’Ajuntament a fer una operació de crèdit a 10 anys i pagar com a mínim un 5% d’interessos (i sembla que encara seran més elevats), cosa que només afavoreix els propis bancs. És a dir, que si l’Ajuntament deu 116.000 € en realitat, d’aquesta manera, acabarà pagant prop de 150.000 €).
- És una ingerència molt gran a l’autonomia dels ajuntaments. En principi, s’han de respectar les decisions de cadascuna de les administracions, respecte de les competències que tenen. Així, un ajuntament decideix com gestionar els doblers de què disposa, d’acord amb l’equip de govern que han triat els ciutadans d’aquell municipi. Amb el decret d’en Rajoy el govern central imposa a tots els altres governs (triats democràticament) com han de gestionar els doblers.

El govern Rajoy imposa un Pla d’ajustament, que revisarà i aprovarà des del govern central, en el qual tots els ajuntaments han d’aplicar una sèrie de mesures per demostrar que es farà front al crèdit. Dit així no sembla un desbarat (demostrar que podran pagar), però el problema és que l’aprovació del Pla s’encamina directament a la pujada d’impostos. És a dir, en Rajoy, que va dir que no apujaria els impostos, obliga els ajuntaments a apujar-los.
Des del PSM de Llubí criticam que aquest Pla d’ajustament de l’Ajuntament de Llubí suposi apujar taxes i imposts als llubiners (ICIO; taxa expedició llicències urbanístiques; import de certificats finals obra; impost increment de valor de terrenys; taxa de guals; crear nova taxa de primera ocupació; retirar determinades bonificacions com façanes, connexió o aigües residuals) i reduir el pressupost de subvencions a entitats esportives i culturals. S’ha de recordar que, mentre s’apugen els imposts als ciutadans, l’equip de govern del PP ha apujat les dietes als polítics i no ha reduït prou les despeses corrents i prescindibles de l’Ajuntament.
El PSM (i altres forces polítiques) vàrem mostrar la nostra abstenció, molt crítica, davant aquest Pla d’ajustament i no vàrem votar en contra per la manca d’informació sobre les repercussions negatives que pot tenir per al municipi el vot en contra d’aquest Pla, ja que l’Estat amenaça de retirar el finançament corresponent a l’Ajuntament en cas que no s’aprovi, cosa que implicaria uns perjudicis encara majors per als llubiners.

24 de març del 2012

Manifestació Sí a la llengua

El govern Bauzá ha aprovat una sèrie de mesures (modificació llei de funció pública, llei de normalització lingüística, segregació de l'escolarització per llengües, etc.) i n'impulsa d'altres que just cerquen trencar el consens social i polític que existia fins ara pel que fa a la nostra llengua. És inadmissible que des de les nostres institucions i de manera unilateral el PP vulgui crear crispació i conflictivitat en un tema tan sensible com és la llengua i cultura pròpies d'un país. Atesa la gravetat de la situació, des de l'agrupació del PSM de Llubí vos volem animar a assistir a la manifestació "Sí a la nostra llengua" convocada per l'Obra Cultural Balear que tendrà lloc demà diumenge a les 18 hores a la plaça d'Espanya de Palma. Que es vegi que Llubí diu i sempre ha dit Sí a la nostra llengua.

Diumenge, 25 de març, a les 18:00 hores
Plaça d'Espanya de Palma
Manifestació Sí a la nostra llengua

16 de març del 2012

El govern del PP consuma el major atac a la llengua pròpia de les Balears d'ençà de la recuperació de la democràcia

El govern del PP ha aprovat la modificació de la llei de funció pública. La major agressió a la nostra llengua des de la recuperació de la democràcia. Una autèntica vergonya! Però no deixarem de lluitar per la nostra llengua i cultura. El PSM de Llubí ha presentat una moció per aconseguir l'adhesió de l'Ajuntament al manifest i acció de Moviment per la llengua, i d'altra banda animam tots els llubiners i llubineres a demostrar el SÍ A LA NOSTRA LLENGUA a la manifestació del 25 de març a les 18 hores convocada per l'OCB.

22 de febrer del 2012

El PP aprova els pressuposts de LlubíEL PSM considera impresentable que el PP aprovi per majoria simple (amb el vot de qualitat del batle) i en plena època de crisi uns pressuposts que augmenten considerablement els doblers destinats als càrrecs polítics de l'Ajuntament. Mentrestant, els ciutadans tenen els sous congelats, retallats o simplement estan a l'atur. Un gran exemple d'austeritat!

Els pressuposts varen ser aprovats amb el vot favorable del PP (vot de qualitat del batle) i els 4 vots en contra del PSM-Entesa Nacionalista i el vot del PSOE. L'abstenció correspon al regidor de Convergència. Lamentablement, es desaprofita l'ocasió per obligar al PP a rebaixar encara més les despeses de tots els càrrecs polítics (des del batle fins a l'oposició) amb un increment del tot injustificable en època de crisi i que pagam tots els llubiners.
Si vols conèixer la nostra postura amb major profunditat, clica aquí.

28 de gener del 2012

El PSM de Llubí fa costat a la Plataforma Avançam

Avui el PSM de Llubí ha tornat donar suport a la Plataforma Avançam (www.avançam.cat). Una plataforma pel dret a decidir, per un municipalisme més participatiu, més democràtic, més sobiranista. A les "antípodes" de la manera de governar del PP de Llubí. El PSM de Llubí hi ha estat representat pels regidors Biel Vicens i Cristòfol Riera. Una plataforma plural que reuneix per ara 113 regidors de Mallorca, on Llubí hi està present amb els seus quatre regidors i regidores del PSM.

Aquí teniu una fotografia dels presents a l'assemblea d'avui.

19 de gener del 2012

Debat dels pressuposts

Si voleu veure el debat referent als pressuposts de l'Ajuntament de Llubí en el Ple del mes de desembre, aquí teniu un enllaç a la part de l'acta que hi fa referència. No ho vàrem penjar abans, perquè l'acta no es va aprovar fins dilluns passat.
Si ho voleu veure, clicau a l'enllaç següent:

9 de gener del 2012

El PSM deixa ben clar el seu posicionament als pressuposts

Adverteix que seguirà en contra mentre el batle no sigui capaç de presentar uns pressuposts reals, austers i renunciar a incrementar un 30% les dietes a alts càrrecs.
Després de la no aprovació del pressupost 2012 a l’Ajuntament de Llubí pel vot en contra de tota l’oposició, a la primera reunió de negociació convocada pel batle, el PSM-Entesa Nacionalista ha volgut deixar ben clar el seu posicionament.
El PSM adverteix que seguirà votant en contra del pressupost 2012 mentre l’equip de govern del PP no sigui capaç de:
 • 1. Renunciar expressament a doblar les dietes del batle (desplaçament a reunions) i incrementar més del 30% la partida de dietes dels alts càrrecs.
 • 2. Presentar un pressuposts d’ingressos reals i no “inflats”, com s’ha fet.
 • 3. Reduir les despeses prescindibles i no essencials (amb el compromís de no retallar serveis als ciutadans) precisament per millorar serveis i equipaments.
Si es compleixen aquestes condicions, el nostre portaveu, Gabriel Vicens, ha comunicat al batle de Llubí que, si bé aquests no són uns bons pressuposts ni els que elaboraria el PSM si governàs, el PSM podria considerar la seva abstenció per possibilitar-ne l’aprovació.
El PSM exigeix a l‘equip de govern posar “els peus a terra”, elaborar uns pressuposts austers i seriosos, adequats per afrontar l’actual conjuntura de crisi i amb vocació d’iniciativa i millora per ajudar a superar les dificultats socioeconòmiques als ciutadans.
El PSM espera que l’equip de govern del PP sigui sensible i rectifiqui. L’emplaça a elaborar i discutir una nova proposta de pressuposts, reals i positius per a Llubí, atès que a llarg termini no és bo per a qualsevol municipi no tenir uns pressuposts aprovats.

6 de gener del 2012

El PSM presenta dues mocions al pròxim Ple de l'Ajuntament

El PSM-Entesa Nacionalista de Llubí presenta dues noves mocions al pròxim Ple de l’Ajuntament, una per una per exigir al Govern Bauzá que la retirada de l'avantprojecte de llei de funció pública, que relega el català a un segon terme, i l'altra per reclamar que no es llevi el bus llançadora entre Llubí i l'estació:
1. Moció per exigir al Govern Bauzá la immediata retirada de l’Avantprojecte de Llei que modifica la Llei de funció pública, la Llei de normalització lingüística i la Llei de règim jurídic de l’administració. És una greu agressió a la llengua catalana, inadmissible i sense precedents, que vol relegar la llengua pròpia a un segon pla i rompre el consens lingüístic que ha existit fins ara.
El PSM de Llubí ja va presentar una moció municipal per mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Llubí a la proposta que la nostra llengua deixàs de ser un requisit per accedir a l’administració. La moció va ser aprovada amb els vots de l’oposició i lamentablement el PP de Llubí es va abstenir. Davant una agressió ara encara més greu, esperem que el PP de Llubí no torni a mostrar la seva cara més radical i intransigent.
2. Moció per reclamar el manteniment del servei de bus entre Llubí i l’Estació. El Govern del PP discrimina i castiga el municipi de Llubí en suprimir el servei de bus+tren que va aconseguir implantar la Conselleria de Mobilitat (amb el consens de l’Ajuntament de Llubí) la legislatura passada. El PSM lamenta la passivitat del batle actual a l’hora de reivindicar aquest servei.