20 de maig del 2012

La feina feta pel PSM de Llubí durant un any

El PSM presenta un total de 27 precs i preguntes a Batlia sobre temes municipals (gairebé sempre presentats per escrit).
El PSM presenta 19 mocions municipals i aconsegueix aprovar-les totes, ja sigui per unanimitat o per majoria (vot en contra o abstenció del PP).  Mocions:
 • Reivindicació del Fons de cooperació municipal
 • Modificació del Reglament Pla d’Obres i Serveis
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (I) referent al català
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (II) referent al català
 • Defensa de RTV de Mallorca
 • En defensa del transport públic a Llubí
 • Escola nova per Llubí
 • Variant de Llubí (continuar les obres paralitzades)
 • Meses de contractació de l'Ajuntament
 • Reivindicació del bus llançadora a l'estació
 • Senyalització i organització del Punt Verd
 • Moció en suport a la Dona (dia internacional)
 • En contra de la nova taxa de residus del Consell
 • Exigir pagament del Govern del deute que mantenia en la dedicació exclusiva
 • Adhesió de l'Ajuntament al Moviment per la Llengua
 • Destinació dels descomptes dels funcionaris de Llubí per la vaga general
 • Llaç per la llengua a l’Ajuntament i adhesió a la campanya
 • Reivindicació de l'1% cultural de l'obra de la variant per a Llubí (10 propostes)
 • Defensa dels jubilats de Llubí (NO al copagament)
Agraïm la col·laboració i entesa que ha existit amb els altres grups polítics de l’oposició i que ha permès aprovar totes aquestes mocions i moltes altres actuacions compartides.


El PSM presenta importants esmenes a propostes de Batlia que permeten modificar substancialment iniciatives de l’equip de govern.
 • Sous polítics. El PSM aconsegueix baixar les dietes a càrrecs polítics de 120€ a 100€ per assistència, i que alguns plens extraordinaris no suposin dietes. Posteriorment el PSM proposa una altra baixada de com a mínim el 10%, però just s’aconsegueix per la Comissió informativa.
 • El PSM presenta 15 esmenes als Pressuposts (aconsegueix esmenar moltes partides). Vota en contra perquè no hi ha prou racionalització de despeses i no es baixen encara més les dietes als càrrecs polítics. Els pressuposts s’aproven amb els vots del PP gràcies a l’abstenció de Convergència.
 • El PSM presenta esmenes a moltes propostes de Batlia, que han permès la millora d’estatuts, convenis i reglaments (convenis entitats, Comissió d’esports i festes, estatuts Protecció Civil, etc.) Alguns reglaments, convenis o iniciatives han estat retirats pel posicionament en contra de l’oposició.
 • El PSM presenta un escrit en contra del Pla d’Ajustament de l’Ajuntament que apuja 6 imposts i taxes, elimina bonificacions i hipoteca el municipi mitjançant una operació de crèdit que just afavoreix els bancs. L’operació de crèdit i les primeres pujades d’imposts són aprovats per PP i Convergència.
El PSM impulsa la informació municipal i la participació a través del seu bloc, facebook, notes de premsa, reunions i actes públics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per inserir un comentari, et recomanam que a la pestanya de "Comenta com a" triïs "Nom/URL".
Posa-hi el nom que vols que hi aparegui i deixa buit URL.