27 de setembre del 2012

Contradiccions al PP sobre la importació de fems de fora de Mallorca

El PSM de Llubí va aconseguir aprovar per unanimitat (amb el vot del PP) una moció per rebutjar la importació de fems de fora de Mallorca per cremar a la incineradora de Son Reus. El batle de Llubí, tot i que va expressar alguns matisos, va votar a favor de la proposta del PSM.


El secretari insular del PP de Mallorca, J. Salom,  contradiu posteriorment en nota de premsa la decisió del PP de Llubí.
>> El secretario insular J. Salom ha explicado lo que ha hecho el partido en los tres ayuntamientos donde gobierna que se han opuesto, Llubí, Bunyola y Alcúdia. En Llubí, donde el gobierno en minoría el PP respaldó una moción del PSM contra la importación de residuos, el Ayuntamiento convocará a asociaciones y particulares "para explicar la parte positiva de tratar este combustible"<< EFE.

19 de setembre del 2012

L’oposició aconsegueix que es destini la inversió de l’1% cultural a patrimoni propi i no tudi els doblers en inversions injustificables en època de crisi

Celebram que finalment la inversió de l’1% cultural corresponent a les obres de la Variant, 42.000 €, es destini a la conservació i protecció del patrimoni propi del nostre poble. L’Ajuntament ha acordat per unanimitat destinar aquesta inversió a la zona dels talaiots des Racons (compra de les finques on estan situats) com a primera prioritat i a la reforma i rehabilitació de l’esplanada de l’Ermita com a segona prioritat.  Aquestes són dues de les 10 propostes que va presentar el PSM a una moció municipal que va ser aprovada per majoria amb el vot en contra de l’equip de govern del PP.

El PSM i la resta de l’oposició, PSIB i Convergència, havien emplaçat al batle de Llubí a aconseguir tota la inversió de l’1% cultural per a Llubí, a no tudar els doblers i no deixar perdre l’oportunitat d'invertir en el patrimoni històric i cultural del poble. Llubí té un important patrimoni històric, cultural i artístic que necessita més conservació, rehabilitació o reformes i que sovint ha estat massa oblidat.
 

Tot i la satisfacció d’aconseguir destinar l’1% cultural a propostes seves, l’oposició ha retret al batle que no hagi estat capaç de presentar i concretar més projectes de les 10 propostes inicials ja que així s’hagués tengut un ventall més ampli per consensuar o bé alternatives en cas que les destinacions acordades no es puguin dur a terme. En aquest sentit el PSM ha demanat al batle de Llubí que presenti els altres projectes alternatius.
 

D’altra banda, el PSM i la resta de l’oposició han recordat al batle de Llubí que no s’han de dir falsedats, que els grups municipals mai no han estat en contra d’homenatges al món de la tàpera i l’activitat agrària tradicional que tant va caracteritzar Llubí, però sí a fer despeses injustificables, com és ara escultures de 60.000 € per a una rotonda, en una època de crisi i dificultats econòmiques.15 de setembre del 2012

El Catàleg de Patrimoni de Llubí

El batle de Llubí ha presentat a l’Ajuntament un catàleg de patrimoni de Llubí poc rigorós, amb errors i amb incoherències (deficiències en alguns casos i proteccions excessives en d’altres).
 El vol dur a aprovació inicial amb urgència i ja ho ha intentat dues vegades. El PSM cada vegada ha aconseguit retirar-lo de l’ordre del dia i exigeix que sigui revisat amb cura i responsabilitat. És un tema molt important per Llubí del qual s’hauria de ser més seriós i donar més informació a la gent a banda de les preceptives i breus informacions públiques posteriors.
A tall de resum, el catàleg consta de:
Jaciments arqueològics.
Escultura monumental religiosa i heràldica: creus de terme i escuts heràldics en tots els seus testimonis.
Arquitectura religiosa: l’església parroquial, la rectoria i l’ermita, també exemples de capelles associades a cases de possessió.
Arquitectura civil: cases urbanes i rurals d'arquitectura popular, cases urbanes associades a tendències cultes (modernisme, moviment regionalista) i cases amb arquitectura pròpia de Llubí.
Bens etnològics: pous (especialment els públics), eres (les més grans i ben conservades) i sínies (que tenen tots o part dels elements)...
Béns d'interès industrial.
Béns d'interès paisatgístic i ambiental.

Tot aquest patrimoni s'estructura en  3 nivells de protecció: protecció integral (només es permeten obres de conservació, restauració o recuperació), protecció parcial (es permeten obres majors però cal mantenir conservació parts essencials i volumetria) i protecció ambiental (únicament protecció façana i volumetria del seu aiguavés).
El catàleg de patrimoni és un document molt important per a un municipi, permet preservar el patrimoni del municipi i té una implicació de responsabilitat tant per l’Ajuntament com pels propietaris. Per aquest motiu s’ha de fer amb molta cura i responsabilitat.

11 de setembre del 2012

Els partits de l’oposició exigeixen al batle compromís amb el patrimoni de Llubí, que no tudi els doblers i deixi de dir falsedats sobre els partits de l’oposició

El 14 de maig de 2012 es va aprovar a l’Ajuntament de Llubí per majoria, amb la suma de tots els vots de l’oposició, la moció presentada pel PSM que insta el Consell de Mallorca a destinar al municipi de Llubí tota la inversió corresponent a l’1% cultural de les obres de la variant de Llubí, una inversió important que segons s’ha reconegut hauria de ser de més 42.000 €. La moció aprovada també determina que s’aprovarà per Ple, de manera urgent, la destinació d’aquesta inversió d’entre les 10 propostes plantejades a la moció que fan referència al patrimoni històric i a béns culturals del municipi: conservació de zones arqueològiques, restauració del campanar de l’Església, rehabilitació de l’esplanada de l’Ermita, reformes a la Casa de Cultura, equipaments al Teatre municipal, conservació i rehabilitació de pous públics, etc.
Llubí presenta nombrosos béns i valors (històrics, arqueològics, etnològics...) que integren el patrimoni històric del municipi, molts dels quals necessiten d’actuacions de conservació, rehabilitació, protecció o bé mesures d’enriquiment del patrimoni. Per altra banda, Llubí necessita d’inversions en equipaments i instal·lacions culturals.
Tres mesos després el batle de Llubí encara no ha presentat cap projecte ni pressupost en aquest sentit. Esperam que aporti algun projecte en el Ple del mes de setembre. Tampoc no ha confirmat en cap moment que hagi aconseguit la totalitat o part de la inversió de l’1% que per lògica correspon al municipi de Llubí. Des dels partits de l’oposició volem criticar la manca de compromís i el desinterès que mostra l’equip de govern del PP en la conservació del  patrimoni històric i cultural propi de Llubí. No s’entén que per ara es desaprofiti una oportunitat d’inversió de 42.000 € en matèria de patrimoni en uns moments en què la manca de pressupost de l’Ajuntament no permet invertir en l’obligada conservació del patrimoni del tots els llubiners i llubineres.
Durant aquest temps, al batle de Llubí just li ha interessat parlar d’una futura escultura a una rotonda de la variant amb un cost d’uns 60.000 €, doblers que si es pagassin amb la inversió de l’1% no podrien aprofitar-se per projectes més necessaris en el municipi. Però en referència en aquesta escultura tampoc no ha presentat cap projecte, croquis o pressupost justificatiu.
És una falsedat el que ha dit el batle referent a què l’oposició està en contra d’un homenatge a la dona recollidora de tàperes, ja que les actes dels plenaris reflecteixen clarament que els grups de l’oposició estan d’acord amb fer un homenatge a la tradició de la tàpera al nostre poble, però no en tudar tal quantitat de doblers en una escultura, i més en aquests moments de crisi. Gastar-ho en aquest projecte significa perdre una gran oportunitat per preservar el patrimoni històric i artístic de Llubí o invertir en equipaments culturals.

Comunicat de premsa conjunt PSM - PSOE - CxI de Llubí