23 de gener del 2010

Incapacitat del govern municipal del PP a LLubí per aprofitar plenament les inversions del pla E estatal

Ja va passar amb el primer i tornarà a passar amb aquest segon Pla E que preveu una inversió de 238.053 € a Llubí. L’equip de govern és incapaç de realitzar inversions programades d’acord amb una planificació estratègica.
Llubí és un municipi amb un gran dèficit d’inversions (socials, educatives, de promoció econòmica, viàries, d’equipaments...) i per acabar-ho de compondre el PP no té cap planificació futura o un mínim full de ruta a seguir que articuli un autèntic model de poble. Ha demostrat durant aquesta legislatura que just pensa invertir en el cementeri municipal i poca cosa més.
El PP ha tengut la gran sort que el govern estatal (ben el contrari d’allò que va fer Aznar) ha fet inversions directes en el municipi a través de fons estatals. Altrament, el resultat final de legislatura hagués estat senzillament penós: un cementeri “immaculat” i un poble ben abandonat!
La llàstima és la incapacitat d’orientar aquestes inversions a projectes que realment transformin Llubí en un poble modern, dinàmic, amb identitat i futur per endavant.
Contràriament a allò que fan altres pobles, el fons estatal es destinarà a projectes que permeten apedaçar aquí i allà, o bé projectes incoherents i sense cap finalitat estratègica.
Els projectes que es faran són els següents: reforma del pati i banys de l’escoleta municipal (s’inverteix a un edifici que no és de l’Ajuntament!), una pista de pàdel al poliesportiu (idea que neix sobtadament, sense analitzar altres necessitats esportives), reforma de banys i pavimentació a l’escola Duran-Estrany (inversió que és discutible si pertocaria a la Conselleria d’Educació), un petit tram de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials (que pretén solucionar el problema d’obres anteriors i sense fer una anàlisi del problema global de la recollida de pluvials) i millores als vestuaris del poliesportiu municipal (sense cap plantejament conjunt de les instal·lacions del poliesportiu i la seva conservació).
Com l’altra vegada, tot ha estat improvisació, arbitrarietat i manca de visió a mitjà i llarg termini. I com no podia ser d’altra manera amb manca d’informació i presses per aprovar-ho; no sigui cosa que els grups de l’oposició puguin participar-hi o simplement tenguin temps per opinar.
El PSM ha votat favorablement l’aprovació d’aquests projectes, igual que ho va fer l’altra vegada, perquè evidentment no vol que es perdin inversions per a Llubí. Però ha deixat constància a les actes dels plenaris de dues coses ben clares: la més enèrgica queixa per la manca d’informació i les presses per aprovar-ho, i la manca de planificació que fa que no s’aprofitin plenament les inversions ni es rendabilitzin socialment.

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista.

22 de gener del 2010

El PSM lamenta el tracte discriminatori del batle de Llubí

A la darrera sessió plenària, dilluns 18 de gener, a instància de les preguntes i aclariments exigits pel nostre portaveu, Gabriel Vicens, l'equip de govern del PP ha reconegut un tracte diferent, i per tant discriminatori, pel que fa a l'oportunitat de tractar i negociar els pressuposts de 2010 de l'Ajuntament.
Ha quedat patent que l'equip de govern va possibilitar el tractament i negociació dels pressuposts, amb temps i forma, amb el grup municipal del PSOE, mentre que aquesta possibilitat no es va oferir en absolut als altres grups de l'oposició, PSM i UM. La conseqüència d'aquest fet, segons recull la mateixa acta de l'Ajuntament, és el sorprenent vot favorable del PSOE als pressuposts del PP per al 2010.
Gabriel Vicens recorda que “durant aquesta legislatura, cada any, el PSM ha demanant informació i temps suficient per poder analitzar i discutir adequadament els respectius pressuposts municipals. Però això mai ha estat possible per la prepotència de l'equip de govern, fins i tot en alguna ocasió no s’han acomplert els terminis legals per estudiar i analitzar la documentació”.
Els pressuposts són la màxima expressió de les polítiques que es volen implantar a un municipi, i el PSM discrepa molt de la política municipal del PP i dels pressuposts per dur-la a terme, que s'han aprovat sense cap tipus de participació ciutadana i amb unes inversions deficients i mal plantejades.
Els nacionalistes del PSM consideram que allò que és inadmissible no és ja la manca de consideració a l'oposició, sinó que es faci una discriminació que afecti els diferents grups de l'oposició. “Exigim a Batlia una actitud més democràtica i transparent, més encara quan el PSM a l'Ajuntament de Llubí està demostrant una manera de fer oposició constructiva, participativa i molt respectuosa institucionalment”.
El PSM vol advertir l'equip de Govern del PP que si segueix ignorant l'oposició, presentant per sorpresa i a darrera hora els temes realment importants per a Llubí o impossibilitant la labor seriosa d'oposició, caldrà reconsiderar les relacions de col·laboració institucional i cooperació que sempre ha promogut el PSM.

Precs i preguntes dels regidors i regidores del PSM al darrer Ple


1. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí quina partida es consigna als pressuposts de 2010 per a l’asfaltat dels carrers i per al seu manteniment, ja que el PSM-Entesa Nacionalista està preocupat pel mal estat de molts de carrers i la seva deficient conservació. En aquest sentit demana si hi ha alguna planificació o programa d’actuacions previst. El batle contesta que asfaltar els carrers resulta molt car ja que en molts casos no es pot asfaltar sobre el paviment ja existent. L'ajuntament just té una petita partida per conservació i la utilitza per fer les actuacions parcials que tots coneixem. L'ajuntament no té cap planificació ni programa d'actuacions en aquest sentit.
2. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí que expliqui la informació apareguda a la publicació periòdica “sa Plaça” sobre la polèmica de la titularitat de la cisterna del carrer Miquel Pons i la denuncia posada a l’Ajuntament. El batle va explicar el cas i segons ell s'ha actuat d'acord amb les recomanacions dels tècnics. El cas no està tancat i farà falta veure com queda aquest tema sobre la revisió i adaptació de les normes subsidiàries.
3. Atès l’èxit de participació i organització de la duatló organitzada per la Penya Blaugrana el novembre passat, demanam a l’Ajuntament que doni suport i impulsi aquesta activitat esportiva de cara a l’any que ve, oferint tot el suport possible als organitzadors d’aquesta activitat.

4. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí els criteris que s'han utilitzat per distribuir la concessió de subvencions per a l'any 2009 a entitats culturals i esportives de Llubí. El batle contesta que s'ha utilitzat el criteri de intentar donar allò que demanen les associacions, però reconegué que no hi ha cap tipus de barem o criteri que permeti prioritzar les associacions que tenen un servei més important o que donen servei a un nombre més gran de ciutadans.
A tall de mostra, valorau vosaltres mateixos si aquestes xifres es poden considerar adients... sobretot, pensau si són coherents amb la quantitat de gent que representen!
CDA Llubí 7.000 €
Club d'esplai 1.100 €
Club Petanca 1.400 €
Penya madridista 330 €
AMPA escola 1.200 €
Grup Espeleo 230 €
Associació 3a edat 570 €