30 de març del 2012

El PSM va aconseguir aprovar totes les mocions municipals que va presentar al darrer Ple


Totes les mocions que vàrem presentar al Ple de dimecres passat es varen aprovar:
- Moció de rebuig a la recent reforma laboral.

- Moció per a què els descomptes dels empleats públics que feren vaga vagin destinats a entitats sense ànim de lucre que reparteixen alimentació als que més ho necessiten (en el cas dels empleats de l’Ajuntament, destinat a l’àrea de Serveis Socials).

- Moció de rebuig a la taxa de residus que vol implantar el Consell i que pretén no tenir en compte el reciclatge dels diferents pobles. Això seria injust per pobles com Llubí, en què el reciclatge ha aconseguit que es generi molt manco rebuig.

- Moció per protestar per l’impagament del Govern de la dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Llubí que acumula un deute de més de 50.000 €.

- Moció en suport a la dona aprofitant el recent dia internacional.

- Moció sobre destinació dels descomptes pel seguiment vaga general per tal de destinar-los a serveis socials.

- Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Llubí al MOVIMENT PER LA LLENGUA. Criticam que un altre cop l’equip de govern del PP de Llubí acoti el cap davant la intransigència i la radicalitat del govern Bauzá i que voti abstenció quan s’està fent una agressió sense precedents a la llengua pròpia del país i se’n riuen de milers i milers de ciutadans que han sortit al carrer per denunciar-ho.

El PP de Llubí va aprovar un Pla d'ajustament que apuja taxes i impostos als ciutadans de Llubí


El RDL 4/2012, aprovat pel Govern de Rajoy, ha trastornat les institucions locals. De forma resumida ve a indicar que s’han de treure totes les factures pendents de pagament, i obliga els ajuntaments a fer un crèdit (el Govern central estableix amb quins bancs i en quines condicions), per fer front a les factures impagades. Això, que en principi té un fonament just (que els proveïdors que no han cobrat dels ajuntaments puguin cobrar), planteja molts de desbarats. Per exemple:


- El cas d’un ajuntament que està pendent de cobrar d’altres institucions (Govern, Consell Insular...) més doblers que els que han de pagar a proveïdors. Aquesta és la situació de Llubí, ja que si el Govern Bauzà pagàs el que deu a l’Ajuntament (entre el Govern i el Consell uns 190.000 €) es podrien pagar totes les factures a proveïdors (116.560 €) sense haver de fer operacions de crèdit.


- Les condicions vénen imposades des del govern central, i no són unes bones condicions per als ajuntaments. S’obliga l’Ajuntament a fer una operació de crèdit a 10 anys i pagar com a mínim un 5% d’interessos (i sembla que encara seran més elevats), cosa que només afavoreix els propis bancs. És a dir, que si l’Ajuntament deu 116.000 € en realitat, d’aquesta manera, acabarà pagant prop de 150.000 €).
- És una ingerència molt gran a l’autonomia dels ajuntaments. En principi, s’han de respectar les decisions de cadascuna de les administracions, respecte de les competències que tenen. Així, un ajuntament decideix com gestionar els doblers de què disposa, d’acord amb l’equip de govern que han triat els ciutadans d’aquell municipi. Amb el decret d’en Rajoy el govern central imposa a tots els altres governs (triats democràticament) com han de gestionar els doblers.

El govern Rajoy imposa un Pla d’ajustament, que revisarà i aprovarà des del govern central, en el qual tots els ajuntaments han d’aplicar una sèrie de mesures per demostrar que es farà front al crèdit. Dit així no sembla un desbarat (demostrar que podran pagar), però el problema és que l’aprovació del Pla s’encamina directament a la pujada d’impostos. És a dir, en Rajoy, que va dir que no apujaria els impostos, obliga els ajuntaments a apujar-los.
Des del PSM de Llubí criticam que aquest Pla d’ajustament de l’Ajuntament de Llubí suposi apujar taxes i imposts als llubiners (ICIO; taxa expedició llicències urbanístiques; import de certificats finals obra; impost increment de valor de terrenys; taxa de guals; crear nova taxa de primera ocupació; retirar determinades bonificacions com façanes, connexió o aigües residuals) i reduir el pressupost de subvencions a entitats esportives i culturals. S’ha de recordar que, mentre s’apugen els imposts als ciutadans, l’equip de govern del PP ha apujat les dietes als polítics i no ha reduït prou les despeses corrents i prescindibles de l’Ajuntament.
El PSM (i altres forces polítiques) vàrem mostrar la nostra abstenció, molt crítica, davant aquest Pla d’ajustament i no vàrem votar en contra per la manca d’informació sobre les repercussions negatives que pot tenir per al municipi el vot en contra d’aquest Pla, ja que l’Estat amenaça de retirar el finançament corresponent a l’Ajuntament en cas que no s’aprovi, cosa que implicaria uns perjudicis encara majors per als llubiners.

24 de març del 2012

Manifestació Sí a la llengua

El govern Bauzá ha aprovat una sèrie de mesures (modificació llei de funció pública, llei de normalització lingüística, segregació de l'escolarització per llengües, etc.) i n'impulsa d'altres que just cerquen trencar el consens social i polític que existia fins ara pel que fa a la nostra llengua. És inadmissible que des de les nostres institucions i de manera unilateral el PP vulgui crear crispació i conflictivitat en un tema tan sensible com és la llengua i cultura pròpies d'un país. Atesa la gravetat de la situació, des de l'agrupació del PSM de Llubí vos volem animar a assistir a la manifestació "Sí a la nostra llengua" convocada per l'Obra Cultural Balear que tendrà lloc demà diumenge a les 18 hores a la plaça d'Espanya de Palma. Que es vegi que Llubí diu i sempre ha dit Sí a la nostra llengua.

Diumenge, 25 de març, a les 18:00 hores
Plaça d'Espanya de Palma
Manifestació Sí a la nostra llengua

16 de març del 2012

El govern del PP consuma el major atac a la llengua pròpia de les Balears d'ençà de la recuperació de la democràcia

El govern del PP ha aprovat la modificació de la llei de funció pública. La major agressió a la nostra llengua des de la recuperació de la democràcia. Una autèntica vergonya! Però no deixarem de lluitar per la nostra llengua i cultura. El PSM de Llubí ha presentat una moció per aconseguir l'adhesió de l'Ajuntament al manifest i acció de Moviment per la llengua, i d'altra banda animam tots els llubiners i llubineres a demostrar el SÍ A LA NOSTRA LLENGUA a la manifestació del 25 de març a les 18 hores convocada per l'OCB.