19 de desembre del 2009

El PSM vota en contra dels pressuposts 2010 per mor del continuisme i la incapacitat d’iniciatives que suposen per a Llubí

En el Ple extraordinari de divendres passat, els regidors i regidores del PSM han votat en contra dels pressuposts de 2010 ja que aquests pressuposts, fets sense la més mínima participació ciutadana i de l’oposició, suposen el continuisme de la política municipal del PP i la incapacitat d’oferir al municipi de Llubí noves iniciatives, oportunitats i projectes de futur.
La votació del pressuposts a l’Ajuntament (al cap i a la fi, la màxima expressió de la política municipal) no deixa de ser “curiosa”: els pressuposts del 2010 finalment han estat aprovats pel vot a favor del PP i del PSOE, el vot en contra del PSM i l'absència al Ple d’UM.

El PSM vota en contra dels pressuposts de 2010 pels següents motius:
- 1r. Són uns pressuposts fets amb exclusivitat per l’equip de govern del PP, sense tenir en compte la participació dels regidors i regidores del PSM com a principal grup de l’oposició ni la participació de la ciutadania.
- 2n. Els pressuposts no aporten cap iniciativa ni mesures potencials per afrontar un any en què es preveuen dificultats econòmiques, d’atenció social, desocupació i desincentivació empresarial.
- 3r. Perquè ni en la memòria que acompanya els pressuposts ni a la comissió informativa no s’ha sabut concretar ni explicar una planificació clara d’objectius, estratègies i d’aplicació de futures polítiques municipals.
- 4t. Perquè les inversions reals durant el proper exercici 2010 disminueixen gairebé un 25% respecte de l’any anterior. De fet, la relació percentual d’inversió respecte del pressupost total, baixa 3,74 punts.
- 5è. Perquè la destinació de la inversió total dels pressuposts es torna a fer, per segon any consecutiu, de manera gairebé exclusiva al cementeri municipal. S’inverteix un 90,3% de les inversions reals al cementeri. Recordam que l’any passat es va dedicar ja un 60% de les inversions.
- 6è. Perquè es pot comprovar una incapacitat manifesta per aconseguir finançament i inversions per a noves infraestructures i serveis. De fet, si no fos per les inversions del Plan E estatals (molt lluny d’allò que es va fer quan governava PP a Madrid), el poble just invertiria en el cementeri municipal.

Per això el PSM vota en contra dels pressuposts de 2010 i demana a l’equip de govern que l’any que ve aporti tota la documentació preceptiva i amb el temps adequat, i així l’informe jurídic i econòmic fet pel secretari no hauria de fer constar irregularitats.

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista

13 de desembre del 2009

Llubí té dret a decidir

Els tres regidors i regidores del PSM de Llubí, Gabriel Vicens, Francesc Castell i Betty Rodríguez, s'han adherit a la plataforma “Avançam”, una plataforma de càrrecs electes municipals de les Illes Balears pel dret a decidir.

Aquesta iniciativa municipal va ser presentada al Santuari de Cura, dia 12 de desembre. Aquell dia havien signat el manifest constitutiu de la plataforma un total de 103 regidors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, entre els quals hi ha els 3 regidors del PSM de Llubí, a més del regidor d'UM.

El objectius d’aquesta plataforma es varen definir de forma clara al manifest constitutiu, i són els següents:
- Articular un ampli moviment de regidores i regidors en favor del dret democràtic dels pobles de les Illes Balears a decidir lliurement el seu futur; obrint un procés de diàleg i col·laboració amb càrrecs electes municipals dels diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix objectiu i afermar les relacions.
- Procurar que el Govern de les Illes Balears elabori un projecte de llei que reguli les consultes populars a les Illes Balears.
- Reivindicar un finançament just i equilibrat per a totes les administracions públiques de les Illes Balears que faci que l'exercici de l’autogovern sigui efectiu.
- Realitzar i donar suport a activitats que constitueixin un avanç en l'exercici del dret a decidir.
- Ajudar a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir dels pobles de les Illes Balears.
- Instar el Parlament, el Govern, els consells i els ajuntaments de les Illes Balears per tal que duguin a terme les iniciatives necessàries per reconèixer institucionalment el dret dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears a decidir lliurement el seu futur.

Esperem que aquesta plataforma permeti impulsar i donar suport a tots els processos i iniciatives populars o institucionals que vulguin aprofundir en l’autogovern i defensin el dret d’autodeterminació del nostre poble.

9 de desembre del 2009

El PSM de Llubí, amb Aminetou Haidar

Vos feim arribar aquest comunicat d'una concentració en suport a Aminetou Haidar:

CONCENTRACIÓ EN SUPORT A AMINETOU HAIDAR,

DIJOUS 10 DE DESEMBRE DE 2009 A LES 19,30 DAVANT CORT, PALMA


A causa de la greu situació de l'activista sahrauí pels Drets Humans, Aminetou Haidar, en el 23è dia de vaga de fam a l'illa de Lanzarote,
on roman pendent de la seva tornada a L'Aaiún (Sàhara Occidental) amb la seva família i amics, d'ençà que fou expulsada il·legalment del Marroc i impedida de tornar-hi per les autoritats espanyoles.


El dia 10 de Desembre és el Dia Internacional dels Drets Humans, tenim més motius per demanar-vos la vostra assistència.

Durant la concentració farem una encesa d'espelmes que doni llum i esperança a la seva lluita pacífica pels seus drets i els del seu poble.
TOTS AMB N'AMINETOU
Vos hi esperam!


ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEARS

16 de novembre del 2009

El PSM aconsegueix que l'Ajuntament aprovi una moció de congelació i reducció de taxes, imposts i tarifes per al 2010


El PSM-Entesa Nacionalista de Llubí ha presentat al plenari de dilluns 16 de novembre una moció de congelació d’imposts i taxes per a l’any 2010 i la suspensió temporal de les noves taxes creades pel PP aquesta legislatura.

El 2008, en època inicial de crisi, l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Llubí va aprovar la creació de 3 noves taxes i la apujada general de tots els imposts ja existents. El setembre de 2009, en plena crisi, l’equip de govern novament incrementa la pressió fiscal apujant entre un 7% i un 9% les tarifes de l’Escoleta municipal, molt per sobre de l’IPC.

Davant aquests increments, alguns d’ells totalment injustificats, i tenint en compte que l’Ajuntament de Llubí no ha pres cap mesura ni estratègia per afrontar la difícil situació ciutadana derivada de la persistent crisi econòmica, el PSM-Entesa Nacionalista havia presentat un moció municipal que entre altres qüestions establia:
Congelar l’augment de tots els imposts, taxes i preus públics municipals per l’any 2010. Congelar les dietes dels càrrecs electes per l’assistència al ple, comissions de govern, comissions informatives i dietes per desplaçament. Suspendre per a l’any 2010 l’augment de tarifes aprovat al darrer ple municipal per als serveis de guarderia a l’Escoleta municipal de Llubí.

La negociació de la moció i l’acceptació per part del PSM d’algunes esmenes del grup del PP ha permès aprovar per unanimitat la moció i fins i tot reduir o suprimir algunes dietes dels regidors i reduir les tarifes de l’Escoleta municipal un 12%.
Gabriel Vicens, el nostre portaveu, ha manifestat en el Ple que “estam molt satisfets que l’equip de govern del PP finalment hagi donat suport a la nostra moció i rectifiqui la seva política d’increment de la pressió fiscal als ciutadans en uns moments difícils atesa la persistent crisi econòmica que patim”.

La moció finalment aprovada estableix els següents punts:
  1. Congelar tots els imposts, taxes i preus públics per a l’any 2010
  2. Congelar les dietes dels càrrecs electes per l’assistència al ple, comissions informatives i comissions de govern.
  3. Reduir en un 50% les dietes i desplaçament a reunions fora del terme municipal per a l’any 2010.
  4. Suprimir les dietes per l’assistència a la Junta de Regidors durant l’any 2010.
  5. Reduir un 12% els preus públics de la quota fixada d’Escoleta municipal prevista per a l’any 2010.

El PP no ha acceptat, però, deixar d’aplicar temporalment durant el 2010 les 3 noves taxes que va aprovar l’equip de govern el 2008.
Gracies al PSM, l’Ajuntament de Llubí ha fet un gest important d’austeritat, de contenció de la despesa pública i de reducció d’algunes tarifes. Esperam que l’equip de govern segueixi per aquest camí i presenti uns pressuposts 2010 adequats a la conjuntura econòmica existent però que apostin per les inversions al nostre poble.
L’ajuntament, com a primera institució pública propera al ciutadans, ha de donar exemple en aquest sentit i prendre les mesures que siguin necessàries per alleugerir la forta crisi econòmica que estam patint.

28 de setembre del 2009

En plena crisi econòmica, és impresentable apujar les tarifes de l'escola municipal fins un 9%

L’ajuntament de Llubí, en el plenari de dilluns 21 de setembre, va aprovar amb els vots del PP un increment de les tarifes de l’Escoleta municipal que suposen augments d’entre el 7% i el 9%.

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista consideraren totalment irresponsable i sense justificació un increment d’aquesta quantia, sobretot perquè es fa en un servei tan essencial com és l’Escoleta municipal i en uns moments en què les famílies poden patir dificultats econòmiques per la persistent crisi econòmica.

El grup del PSM-Entesa nacionalista a fi d’evitar aquest increment, tan desmesurat i fora de tota lògica en plena crisi, va proposar a l’equip de govern un acord per augmentar les tarifes segons l’IPC i fins i tot una mica més, fins un 2-3% com a màxim. Però la proposta, una vegada més, es va topar amb la paret intransigent de la majoria absoluta del PP.

Biel Vicens, portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, ha manifestat als mitjans de comunicació: “És impresentable que en moments de crisi econòmica el batle de Llubí s’hagi dedicat primer a pujar imposts i crear noves taxes, i ara es dediqui a imposar increments desmesurats sobre serveis públics bàsics per als ciutadans”.

D’altra banda, el portaveu del PSM torna a denunciar la manca de tarannà democràtic de l’equip de Govern, que segueix sense informar adequadament en temps i forma els grups municipals sobre les qüestions més importants de Llubí.

El darrer episodi és l’aprovació per moció d’urgència, i sense cap documentació ni una (la qual cosa suposà una enèrgica queixa al secretari municipal), dels projectes del Pla d’Obres i Serveis per al 2010, una qüestió vital per a la modernització i la inversió en infraestructures de qualsevol poble.

La moció per urgència era per fer inversions a la piscina municipal. El PSM ha estat el primer en exigir les reformes de la piscina municipal, i ja fa estona, però no es pot consentir que es faci aprovar una moció d’urgència si abans no s’ha informat de les converses amb el Consell de Mallorca ni sobre els projectes que es pretenen dur a terme.

L’ajuntament no ha informat l’oposició de les reunions fetes amb el Consell de Mallorca, ni dels projectes que s’han aprovat, ni dels terminis que això suposa. I allò més greu és que una setmana abans s’havia convocat una comissió informativa en què els punts de l’ordre del dia eren un reglament per controlar els animals domèstics i el tema de l’Escoleta. A més, el batle havia tengut una entrevista amb els responsables del Consell aquella mateixa setmana.

El PSM va votar en contra de presentar la moció d’urgència, per la manca d’informació i per la manca més absoluta de documentació (fins i tot la moció va ser oral i no escrita!!!). Seguidament el PSM va votar abstenció al contingut de la moció i es va justificar perquè no podia votar ni a favor ni en contra d’una cosa que desconeixia i de la qual no es presentava cap documentació.

El grup municipal de UM va votar de la mateixa manera que el grup del PSM. Tampoc s’entén que el grup municipal del PSOE votàs a favor de presentar la moció d’urgència sense cap documentació i sense que s’hagués informat ni gens ni mica a l’oposició. No es pot acceptar aquesta manera de fer política municipal.

És lamentable que l’equip de govern del PP segueixi ignorant els grups de l’oposició i continuï amb la seva política de imposició pura i dura de la majoria absoluta.

Si les coses segueixen així, els grups de l’oposició s’hauran de plantejar abandonar els plens, ja que les comissions informatives just serveixen per parlar dels clots del carrer o si cal una normativa per controlar els cans i els moixos. En canvi, les coses importants per al nostre poble, curiosament, sempre s’obliden i no s’informa els altres grups polítics. Una autèntica vergonya!

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista

22 de setembre del 2009

El PSM considera impresentable (en plena crisi) l'apujada de fins el 9% de les tarifes de l'escoleta municipal


L’ajuntament de Llubí, en el plenari fet dilluns a vespre (21/09/09), va aprovar amb els vots del PP un increment de les tarifes de l’escoleta municipal que suposen augments d’entre el 7% i el 9%.
Gabriel Vicens, portaveu del PSM-Entesa Nacionalista considera totalment irresponsable i sense justificació una apujada d’aquesta quantia en un servei tan essencial com és l’escoleta municipal i en uns moments en què les famílies poden passar dificultats econòmiques per la persistent crisi econòmica.
El grup del PSM per evitar aquest increment tan desmesurat i fora de tota lògica en època de crisi, va proposar sense èxit a l’equip de govern un acord per augmentar les tarifes segons l’IPC i fins i tot una mica més, fins el 2-3% com a màxim.
Vicens manifesta: “És impresentable que en moments de crisi econòmica el batle de Llubí es dediqui primer a pujar imposts i crear noves taxes, i ara es dediqui a aprovar increments desmesurats sobre serveis públics bàsics pels ciutadans”.
D’altra banda, el portaveu del PSM segueix denunciant la manca de tarannà democràtic de l’equip de Govern, que segueix sense informar adequadament en temps i forma els grups municipals sobre les qüestions més importants de Llubí.
El darrer fet és l’aprovació per moció d’urgència, i sense cap documentació ni una, dels projectes del Pla d’Obres i Serveis per al 2010, una qüestió vital per a la modernització i la inversió en infraestructures de qualsevol poble.
L’ajuntament no ha informat a l’oposició de les reunions fetes amb el Consell de Mallorca, ni dels projectes que s’han aprovat, ni dels terminis que això suposa. És lamentable que l’equip de govern del PP segueixi ignorant els grups de l’oposició i continuï amb la seva política de “rodillo” de majoria absoluta.
Si les coses segueixen així, els grups de l’oposició s’hauran de plantejar abandonar els plens, ja que les comissions informatives just serveixen per parlar dels clots del carrer o de si cal una normativa per cans i moixos.

27 de juliol del 2009

El PSM aconsegueix aprovar una moció per evitar el lamentable estat de brutor dels contenidors

Al plenari de dia 20 de juliol el PSM ha presentat una moció municipal per tal de posar fi a la lamentable imatge de mala gestió de residus que es du des de l’Ajuntament. Durant els darrers mesos s’han retirat molts contenidors del carrers la qual cosa ha provocat el col·lapse de les úniques zones on hi ha contenidors de reciclatge i l’acumulació de brutícia, fems i tot tipus de residus a zones urbanes. Això encara s’agreuja més pel fet que el punt verd està situat a terrenys rústics enfora del poble.
La imatge que es pot comprovar a determinats indrets del poble durant les darreres setmanes és senzillament lamentable.
Davant aquesta situació el PSM que ja havia denunciat moltes vegades aquesta mala gestió ha presentat una moció municipal que ha aconseguit, finalment, el suport de totes les forces polítiques, inclòs l’equip de govern del PP.
La moció obliga l’equip de govern a instal·lar més punts de reciclatge al nucli urbà amb els contenidors específics pertinents, a incorporar contenidors de matèria orgànica, a netejar al més aviat possible les acumulacions de brutícia que es puguin formar i, finalment, a incentivar la recollida selectiva amb noves campanyes i el repartiment de material i recipients adients.
Esperem que aquests compromisos assumits es facin aviat realitat i que Llubí deixi d’oferir aquesta mala imatge de gestió ambiental i salut pública.

22 de juliol del 2009

A Llubí s'aproven parcs fotovoltaics de més de 10.000 m2 sense informar la gent ni l'oposició


L’equip de govern del PP de l’Ajuntament de Llubí segueix mostrant una forma lamentable d’entendre la democràcia. A les comissions informatives són capaços de comunicar qualsevol nimietat, però allò que realment és important per al nostre municipi queda en el més absolut silenci.
Lamentablement ja patim prou exemples durant aquesta legislatura: pretendre aprovar els pressuposts sense una comissió informativa prèvia, la modificació puntual de les normes subsidiàries sense comunicar res, reformes al punt verd, fer públic el programa de festes abans de facilitar-ho a l’oposició, etc.
La darrera qüestió que s’ha comunicat per casualitat, mesos després, quan tot ja està aprovat és la construcció d’un enorme parc fotovoltaic al nostre municipi.
A la zona de Vinagrella ja s’ha aprovat, sense informar degudament a tot l’Ajuntament, la construcció d’un parc fotovoltaic de més de 10.000 m2 (11 camps solars, 11 centres de transformació, línia de connexió soterrada i CMM en mòdul prefabricat) aproximadament 1.089 kW, amb un pressupost total de gairebé 5,4 milions d’euros.
El projecte ja es va presentar el 2007, i ha promogut un canvi de qualificació de determinats terrenys a les normes subsidiàries. El maig de 2008 el Govern informa definitivament l’Ajuntament per presentar al·legacions i el desembre de 2008 s’autoritza definitivament el parc fotovoltaic. De tot això els grups municipals de l’oposició no n’han sabut res de res.
Aquí no es tracta d’estar a favor o no d’un parc fotovoltaic, això ja es discutirà en cada cas i d’acord amb les seves característiques, sinó del dret que tenim els grups polítics a l’oposició de conèixer les decisions que afecten el nostre territori.
La prepotència que es demostra repetidament a l’Ajuntament no els hauria de fer oblidar que els grups a l’oposició representen una part molt important de la població de Llubí, i que negar la informació a aquests grups es negar també la informació a gran part de la ciutadania.
Ja hem pogut comprovar durant aquests dos anys que l’equip de govern del PP no pensa fer una política participativa ni pensa afavorir la implicació dels ciutadans en la política municipal. El “rodillo” de la majoria absoluta cada vegada funciona més i millor a l’Ajuntament de Llubí.No obstant això, mai ens haguéssim imaginat que fos necessari recordar repetidament el dret que tenen els grups municipals a la informació. Que coses tan importants per a LLubí com ara pressuposts, ocupació del territori, modificació de zones verdes al poble, equipaments municipals, etc. no s’informin amb el rigor i la transparència que pertoca és una cosa inadmissible a una societat democràtica.

29 de juny del 2009

Fotos del sopar del PSM

Aquí teniu unes quantes fotos que es varen fer del sopar que vàrem fer el dissabte passat (27/06/09).
Moltes gràcies a les prop de 150 persones que hi assistíreu.


22 de juny del 2009

Vine a sopar amb nosaltres!


Sopar a la fresca

"tremponada"

DISSABE, 27 DE JUNY

a les 21.30 hores
Lloc: carrer de Maria Perelló

Podeu comprar el tiquet a qualsevol persona de l'agrupació del PSM de Llubí, o reservant-ho al correu: agrupacio@psmllubi.com i deixau-hi el nom i el telèfon.

Animau-vos! passarem una vetlada agradable.

Full d'informació municipal del PSM de Llubí

Per als que no heu pogut tenir accés al full d'informació municipal del PSM-EN de Llubí, a continuació vos passam l'enllaç al fitxer pdf.

20 de juny del 2009

Informació sobre transport públic per als llubiners

Tal i com deim al full d'informació del PSM que aquests dies repartim per les cases, hem posat en aquest blog informació sobre transport públic per als llubiners.

En concret us deim els preus dels viatges en bus i en tren des de Llubí a les principals destinacions, i us donam informació sobre la targeta intermodal (tipus, on fer-vos-la...), que implica baixades importants del preu.

Ho trobareu al lateral dret d'aquest mateix bloc, davall el missatge de benvinguda.

Esperam que vos sigui d'utilitat.

19 de maig del 2009

La piscina: una qüestió de prioritats

Al Ple ordinari de 18 de maig, el PSM-Entesa Nacionalista va demanar al batle de Llubí quines actuacions tenia previstes per millorar i habilitar les instal·lacions de la piscina pública de Llubí per aquesta temporada d'estiu.

La resposta: la posada a punt de cada any.

La Piscina de Llubí no té les condicions òptimes per donar un bon servei als ciutadans. De fet, des de l’Ajuntament reconeixen tenir des de fa temps un pressupost actualitzat de prop de 200.000 € per fer una reforma completa i moderna de les instal·lacions.

El problema és que l’Ajuntament s’ha gastat tots els doblers del Pla d’Obres i Serveis del Consell de 2008-2010 en les obres al cementeri, i no té quantitats importants per dur a terme aquestes reformes.

Al cap i a la fi, tot es tracta de prioritats, i sembla que el nostre Ajuntament pensa més en l’altra vida que no amb els nombrosos nins i nines, joves i adults que volen gaudir plenament de la piscina durant els mesos d’estiu.

En els ajuntaments democràtics, l'oposició té dret a la informació

L’equip de govern segueix aprofitant les comissions informatives per informar als grups polítics de l’oposició sobre les qüestions més banals del nostre poble (clots al carrer, algunes actuacions municipals, etc.) Però les informacions importants curiosament s’obliden.

El PSM-Entesa Nacionalista ha hagut d’informar els altres grups polítics (mostrant els documents pertinents) que s’està portant a terme una modificació puntual de les normes subsidiàries per fer canvis de les zones escolars i zones verdes del poble. De fet, el Consell ja ha informat sobre aquest tema, i per cert posant alguns problemes a les propostes municipals.

És lamentable que els grups polítics que no formen part del “rodillo” de la majoria del PP no tenguin la informació necessària per dur a terme la seva tasca política d’oposició. Ja hi ha molts de greuges en aquest sentit: la informació dels pressuposts 2 anys seguits, la reforma del punt verd de l’Ermita, no conèixer el programa de festes abans que es reparteixi per les cases... i ara modificacions puntuals de les normes subsidiàries.

La nostra queixa més enèrgica. Esperem que el nostre batle i el seu equip polític tenguin d'ara endavant el mínim de respecte a les formes democràtiques i de participació municipal.

14 de maig del 2009

Necessitam un Ajuntament capaç de reclamar inversions, i que siguin consensuades amb tot el poble

Dia 5 de maig va tenir lloc la visita de la presidenta del Consell de Mallorca al municipi de Llubí, acompanyada per membres de l’equip de govern. Primer es va fer una reunió amb el batle de Llubí i la resta de regidors de l’Ajuntament, després es varen dur a terme algunes visites i reunions amb entitats.

A la reunió feta a l’Ajuntament, el batle de Llubí va exposar tots els projectes que recentment s’han fet amb els fons del Pla d’Obres i Serveis, la reforma del cementeri que s’està executant actualment i els projectes futurs que es demanen. També va mencionar les necessitats del nostre poble en altres inversions. Sorprenentment, el batle va donar a entendre que aquests projectes comptaven amb el consens de tot l’Ajuntament (???).

El nostre portaveu, Biel Vicens, va haver d’intervenir per recordar i puntualitzar algunes qüestions importants:

1r. Dedicar tota la inversió del Pla d’Obres i Serveis de 3 anys (2008,2009,2010) únicament a la reforma del cementeri és una irresponsabilitat a la qual el PSM i altres grups de l’oposició no hi estan d'acord en absolut.

2n. El PSM està d’acord amb demanar el màxim d’inversions al Consell de Mallorca (amb això el batle tendrà tot el nostre suport), però s’han de consensuar aquestes inversions. El PSM no està d’acord amb que la propera demanda al Consell sigui uns pocs aparcaments l’edifici de sa Farinera. Llubí té altres necessitats més importants, i si es volen fer aparcaments que es facin a una altra banda més àmplia i que realment solucionin el problema existent.

3r. Un tema molt important és la via de circumval·lació de Llubí. Curiosament, de manera inexplicable, el batle no va mencionar en cap moment aquesta necessitat tan important per a Llubí. El nostre portaveu va explicar-ne els motius i va demanar que la via de circumval·lació fos prioritària i urgent en l’execució del Pla de Carreteres del Consell.

Des del PSM-Entesa Nacionalista consideram que s’han aprofitar aquestes visites institucionals i des de l’equip de govern de l’Ajuntament s’hauria d’haver lliurat al Consell un dossier amb totes les necessitats reals que té el nostre poble, explicades i ben argumentades, i un llistat de les importants inversions que caldria fer al nostre municipi.

7 de maig del 2009

Dissabte 9 de maig a les 18 h: Cadena per la llengua


dissabte 9 de maig
18:00 h. DRETS PER LA LLENGUA
Un any més, l'Obra Cultural Balear ens convoca a mobilitzar-nos per la LLENGUA. Per molts de nosaltres, aquesta diada ja ha esdevingut una cosa així com una tradició. Però en tot cas, és una tradició NECESSÀRIA, i ÚTIL, i IMPORTANT.
9 motius per ASSISTIR a la CADENA HUMANA:
1. PERQUÈ SI TU NO HI VAS, SEGUR QUE SERÀ MENYS FORTA, MENYS LLARGA, MÉS DÈBIL, MÉS VULNERABLE. (LA CADENA, I TAMBÉ LA LLENGUA).
2. PERQUÈ ÉS UNA DEMOSTRACIÓ DE DIGNITAT COL·LECTIVA.
3. PERQUÈ N'HI HA QUE VOLEN FER CREURE QUE LA NOSTRA LLENGUA ÉS UN PROBLEMA, UNA FONT DE CONFLICTES... I ENS VOLEN DEBILITAR, ENS VOLEN DIVIDIR, ENS VOLEN DESMOBILITZAR.
4. PERQUÈ ELS ATEMPTATS QUE HEM REBUT DARRERAMENT CONTRA ELS NOSTRES DRETS BÀSICS, OBEEIXEN A UNA ESTRATÈGIA BRUTA D'ALGUNES PERSONES, MÉS INTERESSADES EN DESVIAR L'ATENCIÓ SOBRE LES SEVES MISÈRIES QUE EN PROMOURE EL BENESTAR DE LA GENT.
5. PERQUÈ MALGRAT QUE LES NOSTRES INSTITUCIONS PÚBLIQUES SIGUIN MÉS PROCLIUS A PROMOURE LA LLENGUA PRÒPIA, HEM DE SEGUIR SORTINT AL CARRER. I LA CADENA HUMANA POT SERVIR PER ESBORRAR PORS, PER EMPÉNYER, PER ACOMPANYAR, PER IMPULSAR I PER GUIAR LA TASCA D'AQUESTES INSTITUCIONS.
6. PERQUÈ EXISTIM, I SOM EL QUE SOM, I NO VOLEM RENUNCIAR A SER EL QUE SOM.
7. PERQUÈ ENTENEM I RESPECTAM EL MÓN EN TOTA LA SEVA RIQUESA I DIVERSITAT. PERQUÈ CREIM EN AQUESTA DIVERSITAT I LA VOLEM PROMOURE. PERQUÈ PER CONSERVAR UN MÓN RIC I DIVERS CULTURALMENT, HEM D'ACTUAR LOCALMENT.
8. PERQUÈ NO VOLEM QUE ENS ETIQUETIN AMB ESLÒGANS FALSOS I VERINOSOS I MANIPULIN ELS NOSTRES DRETS, LA NOSTRA VOLUNTAT, LA NOSTRA HISTÒRIA. ESTAM FARTS QUE ENS DIGUIN QUE NOSALTRES SOM ELS QUE IMPOSAM I ELS QUE ATEMPTAM CONTRA LES LLIBERTATS DELS ALTRES...
9. PERQUÈ HO HEM DE FER!!!! PERQUÈ LA "SOLIDARITAT", LA "JUSTÍCIA", EL "RESPECTE"... NO SÓN PARAULES BUIDES DE CONTNGUT QUE QUEDEN BÉ ALS DISCURSOS, SINÓ QUE TENEN UNA APLICACIÓ REAL I PRÀCTICA AL DIA A DIA. ARA ARRIBA EL BON TEMPS, I EL SOL I EL CEL BLAU... I TOTS TENIM GANES DE SORTIR D'ACAMPADA, O D'EXCURSIÓ, O A LA MAR... PERÒ JA HI HAURÀ TEMPS!!!! DISSABTE, 9 DE MAIG....
...DRETS PER LA LLENGUA!!!!!


27 d’abril del 2009

Explicació del Secretari General del PSM-EN sobre la coalició per a les europees

EUROPEES: L'ENEMIC HAURIA DE SER EL BIPARTIDISME PP-PSOE

No em vull estendre molt, perquè aquesta polèmica em cansa, i altres n'han escrit més extensament i millor que jo: veure els blogs de Toni Alorda o d'Eduard Riudavets. Des del primer moment ERC ens ho va dir: volien contar vots i per tant no volien anar amb el PSM-Entesa Nacionalista. Per això, tot i mantenir converses amb nosaltres, l'únic que feien era enredar-nos mentre tancaven un acord amb Entesa per Mallorca. Com que des del primer moment ens temèrem això, ja ens preocuparem de fer valer les nostres bones relacions amb altres partits nacionalistes per anar parlant i tancant acords amb Bloque Nacionalista Galego i Aralar. I no teníem acords tancats però sí garanties de suport també d'altres partits com la Chunta Aragonesista o Eusko Alkartasuna.

Les condicions que ens imposà ERC-illes (jo diria ERC-Mallorca, perquè des d'Eivissa ens deien que no ho entenien), eren clarament un xantatge: en qualsevol cas el PSM perdia. Si acceptava no entrava a la coalició en el lloc que li pertocava i la militància i la democràcia interna del PSM quedava substituida per les decisions que els altres prenien per nosaltres. Si no acceptàvem, quedàvem fora de la coalició. I això, és el que ha passat.

Probablement no comptaven amb els bons llaços amb la resta de partits nacionalistes (a més d'Els Verds) que tenia el PSM. Tots, i especialment el BNG varen defensar l'entrada del PSM a la coalició fins el darrer moment i en el lloc que li pertocava, i sense haver d'acceptar xantatges. Fins el punt que el BNG va dir que si es vetava al PSM, ells també exercirien el seu vet damunt Entesa per Mallorca, cosa que finalment no varen fer, perquè així els hi varem demanar (nosaltres no volem jugar al mateix joc de fotre a l'adversari).

En definitiva, tot molt trist. El que havia d'esser una festa (una gran coalició per a les europees), ERC ho ha volgut convertir en una disputa entre nacionalistes d'esquerres. El resultat: si ERC volia un coalició per a les autonòmiques, ara està més alluny que mai.

Biel Barceló i Milta

26 d’abril del 2009

El PSM-EN no es presentarà a les properes eleccions al Parlament europeu i donarà suport extern a la candidatura Europa dels Pobles - Verds

La Federació PSM-Entesa Nacionalista lamenta profundament haver quedat exclosa de la candidatura Europa dels Pobles-Verds per mor del veto d’Esquerra Republicana de Catalunya (l’únic veto que s’ha produït en aquesta coalició).

El PSM-EN considera que la decisió d’Esquerra és un error polític molt greu, que només contribueix a la divisió del nacionalisme i afavoreix el bipartidisme espanyolista. En un moment en què PP i PSOE pacten al País Basc un lehendakari comú, i en què s’incrementa la pressió del bipartidisme espanyol contra els moviments nacionalistes, l’actitud d’Esquerra és totalment incomprensible.

En aquest sentit, el PSM-EN lamenta la imatge de divisió entre nacionalistes que s’ha traslladat a l’opinió pública els darrers dies, i considera que aquest és un fet trist per al país.

Tanmateix, la Federació PSM-Entesa Nacionalista no vol contribuir a dividir el vot del nacionalisme progressista. Per això, i per coherència política amb allò que ha defensat des del primer moment, farà efectiva la decisió presa pels seus òrgans de direcció de no presentar-se a les properes eleccions al Parlament europeu i donar suport extern a la candidatura Europa dels Pobles-Verds.

13 de març del 2009

El PSM al Govern ha impedit que es construïssin habitatges en sol rústic


L’oposició del PSM-EN i del BLOC ha evitat que el Govern permetés la construcció d’habitatges en sòl rústic a través del desenvolupament de la Llei d’Habitatge impulsada per Jaume Carbonero (PSOE). El conseller d’Habitatge va fer una proposta que incloïa diferents operacions urbanístiques en sòl rústic, a Palma i a Manacor, per edificar un miler d’habitatges de Protecció Oficial, a preu taxat, i també lliures. El PSOE pretenia dur aquesta proposta al Consell de Govern, però gràcies a l’oposició del BLOC finalment s’han eliminat les operacions en sòl rústic i s’han mantingut només les previstes en sòl urbà i urbanitzable.

El BLOC ja va introduir, durant la negociació de la Llei d’Habitatge, que es donàs prioritat als sòls urbans i urbanitzables per damunt dels sòls rústics de transició. Però una vegada presentades les ofertes per a les anomenades “reserves estratègiques de sòl”, el PSOE volia mantenir operacions urbanístiques que haurien suposat la construcció de centenars de pisos en sòl rústic, a Palma (especialment a Son Ferriol, on es preveia construir prop de 800 habitatges) i a Manacor. Cal dir que aquestes operacions tenien el vist-i-plau no només de la Conselleria d’Habitatge i de Francesc Antich, sinó també de la Conselleria de Territori del Consell de Mallorca, també en mans del PSOE. (Cal dir que el Consell d’Eivissa, en canvi, rebutjà les tres operacions que afectaven l’illa, totes en rústic, i ja no s’inclogueren en el projecte que Carbonero plantejava al Consell de Govern).

Des del BLOC consideram que l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge és perfectament compatible amb la protecció del territori i amb el manteniment de l’equilibri dels usos del sòl. L’axioma segons el qual l’accés a l’habitatge comporta necessàriament un increment de la construcció i de l’ocupació de sòl és totalment interessat. De fet, respon als interessos d’un determinat poder econòmic, i malauradament ha estat assimilat per l’esquerra més dòcil.

3 de febrer del 2009

A Llubí ja tenim accés a descomptes en el transport del bus

Aquí teniu dos retalls de premsa que desmenteixen els que diuen que el Govern, i concretament els consellers del PSM, no fan res per al poble de Llubí.
Observau que quan els consellers del PSM fan coses per un poble tenen el necessari respecte institucional i conviden els batles, encara que siguin d'altres partits.
Actuava així el PP a l'anterior legislatura amb els batles que no eren del PP?
Va fer moltes coses el PP per al transport públic dels llubiners a l'anterior legislatura?

Per veure les imatges següents amb més grandària clicau-hi damunt:


Els mitjans ja comencen a recollir la nostra web

El diari de Balears ja ha recollit el contengut d'aquest blog, i n'ha donat l'adreça.

Aquí teniu un retall de premsa (del Diario de Mallorca) de l'obra de teatre de dissabte. Va ser un èxit. Gràcies a tots els que vàreu venir i els que hi féreu feina.
Esperam que els llubiners hagin vist que es pot fer un altre tipus de política cultural.

1 de febrer del 2009

Amb una obra teatral el PSM reivindica més activitat cultural a LlubíEl grup municipal del PSM ha volgut organitzar la representació d’una obra teatral a fi de reivindicar una mínima política cultural per al poble de Llubí. Al teatre del Casal de Cultura s’ha organitzat la representació de l’obra de teatre “torna-la a tocar” a càrrec de la companyia “La prima teatre” de Sineu.

Gabriel Vicens, portaveu del grup nacionalista assegura que “aquesta és una manera agradable i diferent de reivindicar més activitat cultural i dinamisme social al municipi. Els nacionalistes es queixen de la poca activitat cultural i educativa que es du a terme a Llubí.

Prova d’això l’Ajuntament va fer una reforma del teatre municipal i aquest està totalment infrautilitzat durant tot l’any, únicament és utilitzat 5-6 vegades a l’any i gairebé mai per fer representacions teatrals”.
El PSM considera que la cultura i l’educació són probablement els dos eixos de treball que més hauria de potenciar un poble si vol apostar pels seus joves i, per tant, pel seu futur. No solament cal donar suport a qualsevol activitat cultural i ciutadana que té lloc al nostre municipi, sinó que des de l’Ajuntament s’ha de generar activitat i dinamisme social. Cal donar exemple, fomentar i estimular activitats...

La cultura és molt més que un instrument per crear entreteniment, és un instrument per generar identitat i cohesió social i un dels millors indicadors per mesurar la qualitat de vida de la col·lectivitat.


El PSM vol aprofitar l’ocasió per agrair als membres de la companyia La prima Teatre la seva amabilitat i disposició a fer la representació teatral, obra que va reunir a moltes persones que gairebé ompliren el teatre municipal.


31 de gener del 2009

Èxit d'assistència a l'obra de teatre

Molta de gent va venir a veure l'obra Torna-la a tocar de la companyia La prima, de Sineu.

Això és una demostració més que a Llubí les apostes pels actes culturals són necessàries, i que el teatre pot ser utilitzat molt més del que s'usa fins ara.

Moltes gràcies a tots els que hi assistíreu.

Vine al teatre

El proper dissabte, 31 de gener, al Teatre del Casal de Cultura de Llubí, representació de l'obra de teatre:

Torna-la a tocar de la companyia La prima teatre.

L'agrupació del PSM de Llubí organitza aquest acte com a reivindicació a una política cultural activa i digna al nostre municipi. És important la vostra assistència i la de tota la gent que us pugui acompanyar.

Dissabte, Teatre del Casal de Cultura de Llubí, a les 19 hores

Una gestió d'inversions... coherent!

El pressupost total (fons municipals propis + fons del Consell de Mallorca ) que es dedica a la reforma del Cementeri de Llubí és de 654.000 euros (aproximadament 108 milions de les antigues pessetes), la qual cosa significa exhaurir gairebé tots els ajuts del Consell de Mallorca a través del POS (Pla d'Obres i Serveis) dels anys 2008, 2009 i 2010. Fins al 2011 no es podrà tornar a fer una inversió important amb el POS a Llubí (la principal manera de finançar projectes que tenen els ajuntaments).

El full municipal de l'Ajuntament de Llubí, editat per l'equip de govern del PP, diu textualment:

"Segona fase d'ampliació de les obres del cementeri. Davant les nombroses peticions el projecte s'ha realitzat tot d'un vegada".

"L'equip de govern de Llubí té com un dels seus principis escoltar els ciutadans i respondre segons les seves possibilitats a cada una de les qüestions i necessitatsque li plantegen".

Des del PSM consideram que una afirmació així, tan clara i contundent, mereix una explicació, i després que cadascú opini...

Amb la reforma del cementeries construiran 72 nínxols individuals nous i 40 capelles (cada capella té 6 nínxols).

Els regidors i regidores del PSM han plantejat a l'equip de govern, com és lògic, determinades preguntes:

Quina és la necessitat que té Llubí d'ampliar el cementeri? S'ha fet un estudi de racionalització, aprofitament i ocupació real del cementeri? Quanta gent ha sol·licitat realment nínxols i/o capelles a Llubí?

Les respostes són les següents:

- No s'ha fet cap estudi d'aprofitament i ocupació real del cementeri.

- En el moment de l'aprovació de la reforma en el Ple de l'Ajuntament no hi havia ningú que hagués demanat nínxols individuals.

- En el moment de l'aprovació de la reforma en el Ple de l'ajuntament únicament hi havia 24 demandes inicials de capelles. L'ajuntament desconeixia el nombre de persones que realment confirmaran la sol·licitud.

Davant aquests fets, el PSM va advertir clarament en el Ple que l'equip de govern pretén que 24 demandes de capelles (no confirmades!) justifiquin destinar 654.000 ¬ d'inversió al cementeri municipal.

Des del PSM ens demanam per què es fa una ampliació tan gran per tan poca demanda. No es podria fer una ampliació més petita o gradual en el temps?

Des del PSM també ens plantejam quantes coses es podrien fer amb 654.000 ¬ a l'escoleta, a l'asfaltat de carrers i camins, a les voravies de la carretera, als equipaments municipals, al poliesportiu, a l'enllumenat públic, a la política de joventut, a la promoció cultural, al benestar social, al foment de les associacions i entitats del poble, a les inversions ambientals, a les pluvials de la carretera, a la implantació de noves tecnologies, a la promoció econòmica, a la modernització de serveis municipals...

Ens imaginam que l'equip de govern estarà ben ocupat, a partir d'ara, en cercar compradors per tal de justificar aquesta gran inversió, i segur que amb esforç, temps i aplicació els acabarà trobant.

Però, mentrestant, les necessitats i les aspiracions de Llubí com a poble segueixen sense resposta... Un any darrere l'altre...

Biel Vicens, portaveu del PSM - Entesa Nacionalista de Llubí

El PSM vota en contra d'uns pressuposts (2009) immobilistes i incoherents amb les necessitats de Llubí

Els regidors el PSM - Entesa Nacionalista vàrem votar en contra dels pressuposts del 2009 de l'Ajuntament de Llubí al ple extraordinari que va tenir lloc el divendres 19 de desembre.

Els pressuposts presentats per l'equips de govern del PP són immobilistes, segueixen sense demostrar una estratègia clara de projecte futur de Llubí i són incoherents amb les necessitats reals que pateix el nostre poble. Des del PSM denunciàrem que els pressuposts no presenten les inversions necessàries que Llubí necessita en equipaments i infrastructures, no donen solució als principals problemes de Llubí ni a la paràlisi municipal que es ve arrossegant des de l'inici de legislatura.

Argumentam el nostre vot en contra per les següents raons bàsiques:

- Aquests pressuposts no responen a un procés previ de participació de la resta de forces polítiques que conformen l'Ajuntament de Llubí i tampoc a cap procés de participació d'entitats i associacions ciutadanes.

- No només no són pressuposts que responguin a un mínim procés participatiu, sinó que a més el procés d'informació i discussió amb els grups de l'oposició ha estat totalment insuficient. Una sola reunió (comissió informativa), convocada amb molt poca antelació, amb la informació completa i realitzada ni tant sols 48 hores abans del plenari extraordinari d'aprovació de pressuposts.

- La memòria de Batlia, que al nostre entendre hauria de reflectir les principals prioritats i eixos de govern pel 2009, és una pobra i mera descripció dels pressuposts. A tall d'exemple, es fa un préstec per a l'adquisició d'uns terrenys (no es diu la classificació) i simplement es diu que és per ampliar el polisportiu municipal, sense més informació. Es preveu un ingrés del Consell de Mallorca (Pla d'Obres i Serveis) per a l'ampliació del cementeri municipal i no es menciona el que això suposarà en els exercicis fins al 2011, i com es preveu fer altres inversions durant aquests anys. Res es diu d'altres inversions necessàries, ni s'expliquen les actuacions que es faran al pati de l'edifici de sa Farinera, ni a l'aparcament de l'ermita, etc. Una memòria de batlia que no té ni 2 fulls escrits!

- La inversió que es fa en el Cementeri Municipal és necessària però sobredimensionada i no escalonada en el temps, la qual cosa hipoteca les ajudes del Consell a través del Pla d'Obres i Serveis fins el 2011.

- En general hi ha una manca d'inversions que posin solució a les grans mancances d'infrastructures i equipaments del poble de Llubí: rehabilitació d'espais urbans, voreres de carrers, asfaltat de carrers i camins, enllumenat públic, obres de pluvials, equipaments municipals, etc.

- No s'observa un esforç pressupostari important ni les especificacions pertinents en àrees tan deixades de la política municipal com és la promoció de l'esport, la cultura, els equipaments escolars, la promoció de la salut, la política de joves i la promoció econòmica del nostre municipi.

El PSM no pot donar mai suport a uns pressuposts fets des de la incoherència i l'arbitrarietat, que prioritzenfer capelles i nínxols per sobre d'inversions urgents enmatèria d'equipaments, infrastructures i serveis que són elsque creen benetar i qualitat de vida al nostre municipi. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que s'han elaborat d'esquena als llubiners i llubineres i tot ignorant les altres forces polítiques que conformen l'Ajuntament. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que signifiquen continuisme i immobilisme. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que tornen a situar Llubí en el camí de la passivitat i la renúncia.

Acta del Ple de juliol de 2008

Si voleu veure l'apartat de precs i preguntes del Ple de l'Ajuntament del dia 21 de juliol de 2008, i les respostes corresponents, clicau sobre l'enllaç següent:
Ple de juliol de 2008

Acta del ple de maig de 2008

Si voleu veure les preguntes del PSM-NM al ple de maig de 2008 i les respostes corresponents, clicau sobre l'enllaç següent:
Ple de maig de 2008

Actes del ple de 17 de març de 2008

Si voleu veure les preguntes del PSM-NM al ple de dia 17 de març de 2008, clicau sobre els enllaços següents:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Preguntes i respostes als plens fins a març de 2008

Hi ha gent que ens diu que està interessada en conèixer les preguntes i les respostes dels plens municipals.

Per això hem decidit penjar-los.

Per veure els accessos a aquests, clicau sobre el "(segueix)" d'abaix, i després clicau sobre l'enllaç (marcat amb subretxat).

Els fitxers corresponen a les diverses pàgines de l'acta:

Preguntes i respostes del ple de 17 de setembre de 2007:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

Preguntes i respostes del ple de 19 de novembre de 2007:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Preguntes i respostes del ple de 21 de gener de 2008:

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Preguntes del darrer ple, de 17 de març de 2008:

Document amb les preguntes del ple (encara no hi ha l'acta amb les respostes)