17 de juliol del 2013

El futur creixement urbanístic de Llubí

El PSM a través d'una moció ha obligat el batle de Llubí a donar explicacions en el darrer Ple de l’Ajuntament del fracàs de la revisió de les Normes Subsidiàries de Llubí que havia aprovat el PP. El Consell de Mallorca ha suspès la revisió de les Normes. El batle ha hagut de reconèixer allò que el PSM ja havia advertit en el seu moment: es volia crear un desenvolupament urbanístic a Llubí totalment exagerat (suposava més de 8.000 habitants sumats als 2000 actuals), innecessari i insostenible. El PSM tornarà exigir al batle que es facin unes Normes Subsidiàries racionals i realment sostenibles.   


En el darrer també Ple també s'han aprovat les tres mocions del PSM:  

- Elaboració i aplicació d'un Pla de neteja i retirada de residus al medi rural de Llubí.
- Elaborar i aplicació d'un Pla de neteja i manteniment del patrimoni etnològic, històric i cultural de fora vila.
- Exigir a l'Hospital Comarcal d'Inca el manteniment i la millora dels serveis sanitaris davant les darreres retallades i deficiències de serveis.