28 de setembre del 2009

En plena crisi econòmica, és impresentable apujar les tarifes de l'escola municipal fins un 9%

L’ajuntament de Llubí, en el plenari de dilluns 21 de setembre, va aprovar amb els vots del PP un increment de les tarifes de l’Escoleta municipal que suposen augments d’entre el 7% i el 9%.

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista consideraren totalment irresponsable i sense justificació un increment d’aquesta quantia, sobretot perquè es fa en un servei tan essencial com és l’Escoleta municipal i en uns moments en què les famílies poden patir dificultats econòmiques per la persistent crisi econòmica.

El grup del PSM-Entesa nacionalista a fi d’evitar aquest increment, tan desmesurat i fora de tota lògica en plena crisi, va proposar a l’equip de govern un acord per augmentar les tarifes segons l’IPC i fins i tot una mica més, fins un 2-3% com a màxim. Però la proposta, una vegada més, es va topar amb la paret intransigent de la majoria absoluta del PP.

Biel Vicens, portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, ha manifestat als mitjans de comunicació: “És impresentable que en moments de crisi econòmica el batle de Llubí s’hagi dedicat primer a pujar imposts i crear noves taxes, i ara es dediqui a imposar increments desmesurats sobre serveis públics bàsics per als ciutadans”.

D’altra banda, el portaveu del PSM torna a denunciar la manca de tarannà democràtic de l’equip de Govern, que segueix sense informar adequadament en temps i forma els grups municipals sobre les qüestions més importants de Llubí.

El darrer episodi és l’aprovació per moció d’urgència, i sense cap documentació ni una (la qual cosa suposà una enèrgica queixa al secretari municipal), dels projectes del Pla d’Obres i Serveis per al 2010, una qüestió vital per a la modernització i la inversió en infraestructures de qualsevol poble.

La moció per urgència era per fer inversions a la piscina municipal. El PSM ha estat el primer en exigir les reformes de la piscina municipal, i ja fa estona, però no es pot consentir que es faci aprovar una moció d’urgència si abans no s’ha informat de les converses amb el Consell de Mallorca ni sobre els projectes que es pretenen dur a terme.

L’ajuntament no ha informat l’oposició de les reunions fetes amb el Consell de Mallorca, ni dels projectes que s’han aprovat, ni dels terminis que això suposa. I allò més greu és que una setmana abans s’havia convocat una comissió informativa en què els punts de l’ordre del dia eren un reglament per controlar els animals domèstics i el tema de l’Escoleta. A més, el batle havia tengut una entrevista amb els responsables del Consell aquella mateixa setmana.

El PSM va votar en contra de presentar la moció d’urgència, per la manca d’informació i per la manca més absoluta de documentació (fins i tot la moció va ser oral i no escrita!!!). Seguidament el PSM va votar abstenció al contingut de la moció i es va justificar perquè no podia votar ni a favor ni en contra d’una cosa que desconeixia i de la qual no es presentava cap documentació.

El grup municipal de UM va votar de la mateixa manera que el grup del PSM. Tampoc s’entén que el grup municipal del PSOE votàs a favor de presentar la moció d’urgència sense cap documentació i sense que s’hagués informat ni gens ni mica a l’oposició. No es pot acceptar aquesta manera de fer política municipal.

És lamentable que l’equip de govern del PP segueixi ignorant els grups de l’oposició i continuï amb la seva política de imposició pura i dura de la majoria absoluta.

Si les coses segueixen així, els grups de l’oposició s’hauran de plantejar abandonar els plens, ja que les comissions informatives just serveixen per parlar dels clots del carrer o si cal una normativa per controlar els cans i els moixos. En canvi, les coses importants per al nostre poble, curiosament, sempre s’obliden i no s’informa els altres grups polítics. Una autèntica vergonya!

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista

22 de setembre del 2009

El PSM considera impresentable (en plena crisi) l'apujada de fins el 9% de les tarifes de l'escoleta municipal


L’ajuntament de Llubí, en el plenari fet dilluns a vespre (21/09/09), va aprovar amb els vots del PP un increment de les tarifes de l’escoleta municipal que suposen augments d’entre el 7% i el 9%.
Gabriel Vicens, portaveu del PSM-Entesa Nacionalista considera totalment irresponsable i sense justificació una apujada d’aquesta quantia en un servei tan essencial com és l’escoleta municipal i en uns moments en què les famílies poden passar dificultats econòmiques per la persistent crisi econòmica.
El grup del PSM per evitar aquest increment tan desmesurat i fora de tota lògica en època de crisi, va proposar sense èxit a l’equip de govern un acord per augmentar les tarifes segons l’IPC i fins i tot una mica més, fins el 2-3% com a màxim.
Vicens manifesta: “És impresentable que en moments de crisi econòmica el batle de Llubí es dediqui primer a pujar imposts i crear noves taxes, i ara es dediqui a aprovar increments desmesurats sobre serveis públics bàsics pels ciutadans”.
D’altra banda, el portaveu del PSM segueix denunciant la manca de tarannà democràtic de l’equip de Govern, que segueix sense informar adequadament en temps i forma els grups municipals sobre les qüestions més importants de Llubí.
El darrer fet és l’aprovació per moció d’urgència, i sense cap documentació ni una, dels projectes del Pla d’Obres i Serveis per al 2010, una qüestió vital per a la modernització i la inversió en infraestructures de qualsevol poble.
L’ajuntament no ha informat a l’oposició de les reunions fetes amb el Consell de Mallorca, ni dels projectes que s’han aprovat, ni dels terminis que això suposa. És lamentable que l’equip de govern del PP segueixi ignorant els grups de l’oposició i continuï amb la seva política de “rodillo” de majoria absoluta.
Si les coses segueixen així, els grups de l’oposició s’hauran de plantejar abandonar els plens, ja que les comissions informatives just serveixen per parlar dels clots del carrer o de si cal una normativa per cans i moixos.