20 de desembre del 2014

L'increïble DÈFICIT DEMOCRÀTIC del batle de Llubí

Darrerament se superen les més elementals formes democràtiques a l'Ajuntament. Mentre el batle mostra a través de la premsa local “les seves” escultures per a les rotondes de la variant, per altra banda “oculta” les maquetes a tots els grups de l'oposició i al Ple de l'Ajuntament.
En comptes d'aquesta poca transparència, per què el Sr. batle no es dedica a reclamar al Consell, com ha exigit repetidament el PSM, solucions a les deficiències de la variant, habilitar les rotondes, fer l'enjardinament, millorar pluvials i aconseguir l'1% cultural que pertoca a Llubí?
Primer cal exigir les obligacions al Consell, lluny del servilisme demostrat, i després ja parlarem d'escultures (consensuades, evidentment!) i que les pagui el Consell com a la majoria dels pobles... i no els llubiners!

16 de desembre del 2014

L'autoritarisme del batle provoca el rebuig al pressupost 2015 de tots els grups de l'oposició


El Ple de l'Ajuntament va rebutjar al darrer Ple (15/12/14) la proposta de pressupost 2015 que presentava el batle de Llubí. Els grups del PSM-Entesa Nacionalista, del PSIB i de Convergència vàrem votar negativament el pressupost atès que el batle de Llubí imposava la seva presentació sense voler atorgar temps suficient per ser estudiats i tractats. 

A la darrera comissió informativa (10 desembre), tots els grups polítics de l'oposició vàrem demanar al batle més temps per poder estudiar la proposta de pressupost i revisar tota la documentació. Atès que batle es nega a ajornar l'aprovació, els grups polítics varen emetre els respectius dictàmens negatius a l'hora de dur els pressuposts a Ple. El batle va fer cas omís dels dictàmens majoritaris del Ple de l'Ajuntament i va dur el pressupost al darrer Ple.

Des del PSM-EN vàrem reclamar al batle de Llubí que la Llei reguladora de les hisendes locals estableix clarament (art. 168.4) que el batle ha de trametre al Ple de la corporació el pressupost i la documentació completa abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprovi, l’esmeni o el retorni. És a dir, ara fa dos mesos. 

Criticam durament l'actitud antidemocràtica i autoritària del batle. Segons la normativa, el batle ha presentat dos mesos tard el pressupost de 2015 i ara es nega a donar més temps als grups de l'oposició per estudiar i revisar la proposta de pressupost. A més, incompleix de manera flagrant el vot majoritari del Ple de l'Ajuntament que dictaminà, dimecres passat, ajornar la votació del pressupost”. 

Recordam al batle que ni el PSM ni els altres grups de l'oposició han opinat encara sobre els pressuposts ni tampoc s'han posicionat. Els grups polítics que conformen la majoria al Ple únicament hem demanant més temps per estudiar i revisar els pressuposts

Lamentam, una vegada més, que el batle de Llubí i l'equip de govern tornin a demostrar actituds tan poc democràtiques i respectuoses amb el Ple de l'Ajuntament.
Convidam el batle a tornar a presentar el pressupost més endavant, respectar els dictàmens majoritaris del Ple i deixar de banda aquestes actituds autoritàries i estantisses més pròpies del passat que no del present.