23 de juny del 2012

L'equip de govern del PP perd gairebé totes les votacions en el darrer Ple

En el darrer Ple, l’Ajuntament de Llubí ha aprovat per majoria, amb el vot en contra del PP, les quatre mocions municipals del PSM a favor del Consell de la Joventut, a favor dels hospitals General i Joan March, per la defensa de l’educació pública en els centres educatius de referència de Llubí i a favor de la llibertat d’expressió i per la condemna de la violència.
Cal destacar un del acords de la moció a favor de la llibertat d’expressió: “L’ajuntament de Llubí lamenta les formes, els desproporcionats desplegaments policials i les actuacions derivades (p.ex. l’eliminació d’elements d’obstaculització fixos al carrer) que es varen dur a terme a la visita del Sr. Bauzá, més encara quan aquesta visita no és una visita ni oficial ni institucional al poble de Llubí, sinó una visita emmarcada dins la dinàmica de Partit Popular
Així mateix també es varen aprovar tres mocions presentades per la resta de grups de l’oposició: moció a favor de la transparència en els comptes de la Casa Reial, explicació de mesures adoptades per la visita del president Bauzà i moció sobre transport aeri.
L’equip de govern del PP va “perdre” la seva moció de “rebuig explícit dels actes violents” en no voler acceptar ni consensuar les esmenes que proposava el PSM. D’altra banda, el batle de Llubí va haver de retirar, per segona vegada consecutiva, la proposta de dedicar part de l’1% cultural (inversió de 34.000 €) a una escultura per a una rotonda de la variant de Llubí. Fins ara, l’equip de govern ha estat incapaç de presentar cap projecte rellevant i concret per a una inversió tan important per a Llubí. Cal recordar que l’Ajuntament (a proposta del PSM i amb els vots de tota l’oposició) va aprovar 10 alternatives de projectes realment significatius per a Llubí.
L’equip de govern també va haver de retirar (per majoria de vots de l’oposició) l’ordenança per la qual pretenien cobrar no solament un depòsit sinó també un lloguer per l’ús d’equipaments municipals com ara taules, cadires, barreres a carrers, etc. quan són sol·licitades pels ciutadans.
Finalment cal destacar que una vegada més l’Ajuntament de Llubí torna a apujar les taxes i imposts als ciutadans. El ple va aprovar amb el vots del PP i Convergència apujar l’impost de expedició de documents administratius i també la taxa de guals, tot això en el marc del Pla d’ajustament ideat pel govern Rajoy i del qual l’equip de govern del nostre Ajuntament no fa més que un cec seguiment. El PSM va tornar a remarcar els perjudicis d’aquest pla d’ajustament que just afavoreix els bancs amb el crèdit que s’ha hagut de demanar i perjudica els llubiners i llubineres que han de pagar uns alts interessos quan el Govern Bauzà encara deu doblers a l’Ajuntament. Aquest Pla d’ajustament implica apujar imposts i taxes municipals, eliminar bonificacions per determinades obres i retallar les ajudes a les associacions i entitats del nostre poble.