18 d’agost del 2010

ALLÒ QUE NO VOL EXPLICAR EL BATLE... SOBRE L’ESCOLETA

A Llubí tenim una escoleta (0-3 anys) a ca ses Monges, un local que no és de l’Ajuntament i no presenta les condicions adequades ni els recursos humans preceptius, cosa que fa que no pugui ser homologada ni es puguin obtenir ajudes d’institucions.

Per construir-ne una és necessari disposar d’un solar municipal. Per això l’Ajuntamentva voler canviar la qualificació del solar de l’avinguda de Son Marget de zona verda a equipament docent. Però per fer-ho, havia de compensar la zona verda a qualque altra zona.

L’Ajuntament va intentar una irregularitat, que és passar com a zones verdes que compensassin, l’aparcament del polisportiu i el nou aparcament del carrer Rector Tomàs (corral posterior de la farinera). Com és natural, la Ponència Tècnica (no política) d’Ordenació Territorial i Urbanisme del Consell no ho va acceptar. Després, la Comissió Insular d’Urbanisme (política) també hi va votar desfavorablement (no es podia esperar altra cosa, atenent al que havia determinat molt clarament la ponència tècnica).

El fet greu, però, és que l’equip de govern intenti enganar els llubiners i llubineres al full d’informació municipal fent creure que el rebuig a la modificació de les normes subsidiàries era per motius polítics, i ressaltant un fet concret de la Ponència Tècnica (repetim, no política) sobre l’afectació visual al molí de Son Rafal (patrimoni catalogat), mentre oculten el fet principal que és l’engany que intentaven fer amb les zones verdes.