20 de febrer del 2011

Segona reunió participativa

Amics i amigues,

Com bé sabeu, el passat desembre varem fer una interessant reunió participativa, una reunió de treball, per parlar sobre el projecte municipal de Llubí. La notable participació i implicació de la gent ens aconsella organitzar una segona reunió, aquesta vegada oberta a més gent del nostre poble.

La segona reunió es durà a terme
dimarts, dia 22 de febrer, a les 21 hores al Casal d’Entitats.
Es tractaran temes semblants i altres propostes si és el cas.

Mentrestant, estam analitzant les propostes, idees i opinions que es varen recollir a la primera
reunió. Una vegada completades amb les aportacions de les reunions que encara resten pendents, farem una presentació i vos direm les principals conclusions.

D’acord amb les principals preocupacions mostrades a la reunió, els regidors i regidores del PSM han volgut fer algunes preguntes a l’Ajuntament que s’han de contestar obligatòriament per escrit (les podeu veure clicant en aquest enllaç). Estam a l’espera de contesta per analitzar els diferents temes.

Enhorabona a la Federació Balear d'Espeleologia

Es un plaer informar-vos que a proposta del PSM (i en gran part de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat), el Consell de Govern de divendres passat ha decidit atorgar els premis Ramon Llull de la Comunitat, entre d’altres persones i entitats, a la Federació Balear d’Espeleologia, de la qual és president el nostre estimat llubiner Guillem Mulet.

No cal dir que és una autèntica satisfacció un reconeixement tan merescut a tota la Federació Balear d’Espeleologia, i per a nosaltres, un gran reconeixement a la importantíssima feina científica i divulgadora que du a terme en Guillem Mulet i altres persones molt lligades a Llubí.

La més sincera enhorabona de part nostra i el nostre reconeixement a una feina rigorosa i una gran dedicació.

L’Agrupació del PSM de Llubí