26 de desembre del 2010

Programa electoral participatiu


Benvolguts llubiners i llubineres,

Des del PSM-Entesa Nacionalista estam convençuts que una de les qüestions més importants per a qualsevol govern municipal és poder treballar per un model de Poble, el poble que volem! El model de Poble, però, es pot fer de moltes maneres: el pot decidir el govern municipal; el poden acordar els partits polítics; el pot decidir només el batle o, fins i tot, és possible que durant aquests anys ni existeixi!

Des del PSM consideram que aquesta tasca necessita de la màxima participació de totes les llubineres i llubiners. Per tal de treballar en aquest sentit, recollir les opinions i les aportacions de diferents persones i col·lectius, organitzam la primera reunió participativa per debatre com ens agradaria que fos el nostre poble i quin camí hem de seguir per aconseguir-ho.

Reunió oberta i participativa Dimecres, 29 de desembre A les 20,30 h al Casal d'Entitats de Llubí


No hi faltis! Per primera vegada a Llubí:
Entre tots farem un programa electoral participatiu

12 de desembre del 2010

Informació sobre el darrer pleAl darrer Ple de l'Ajuntament de Llubí, es varen aprovar els pressuposts del 2011 i algunes propostes del PP que us volem fer saber:

  1. La dedicació exclusiva a l'Ajuntament (37.130 €/any) serà pel 2n tinent de batle, Antoni Vallespir, atès que el batle s'ha jubilat. A partir d'ara, per tant, el segon tinent de batle serà sempre a l'Ajuntament i suposam que també el batle ja que ara que estarà jubilat i tendrà molt de temps. Amb una mica de sort, aquests mesos abans de les eleccions, podrem comprovar el dinamisme i l'eficiència en política municipal. Abstenció del PSM.
  2. A més, el PP també ha aprovat que a partir d'ara el batle, Tomàs Campaner, tengui un augment significatiu de les dietes per assistència a plenaris i juntes. De 100 o 120 € passarà a 160 €/assistència. Tot un exemple de austeritat pel nostre poble !!! Vot en contra del PSM.
  3. Es congelaran totes les taxes, imposts i preus públics per al 2011. Aquesta mesura està molt bé, de fet, segueix la moció que ja va fer el PSM l'any passat i va ser aprovada. Vot a favor del PSM.
  4. El PP va presentar els pressuposts per al 2011. Evidentment, sense informar correctament, sense voler consensuar ni negociar res amb la resta de grups polítics. No parlem ja de cap esforç per tractar els pressuposts amb la societat de Llubí. El PSM va votar en contra, bàsicament pels següents motius.

  • a) Volem constatar la manca de disposició de l’equip de govern a voler negociar i consensuar els pressuposts. Durant aquests 4 anys l’equip de govern no ha manifestat cap disposició real a consensuar uns pressuposts. Lamentam també les poques facilitats que s’han ofert per informar sobre el projecte de pressupost. La convocatòria de la reunió informativa ni tan sols es va fer en 24 hores d’antelació.
  • b) Es tracta d’uns pressuposts continuistes, que no aporten cap tipus de variació a la política municipal seguida fins ara a l’Ajuntament.
  • c) Consideram que caldria fer més esforços en disminuir la despesa, especialment de capítols 1 (despeses de personal) i 2 (compra de béns corrents i serveis). La situació de crisi econòmica i disminució d’ingressos aconsella una major restricció en la despesa general.
  • d) No estam d’acord amb la política d’inversions, les prioritats, que ha seguit l’Ajuntament durant aquests anys. Ja sigui amb les inversions pròpies, les del Consell i les dels plans E. En aquest pressupost hi ha una reducció importantíssima de les inversions, conseqüència de una política d’inversions errònia i arbitrària, sense una planificació correcta.
  • e) El dèficit ocasionat per la mala gestió i la nefasta política de fems feta tant per la Mancomunitat com per l’Ajuntament, passa factura ara als pressuposts. Es reflecteix en una apujada substancial del que ha de pagar l'Ajuntament a la Mancomunitat i un dèficit important per les arques municipals.
  • f) Consideram necessari una resposta (estudi adequat) a les recomanacions que fa la Secretaria de l'Ajuntament a l’informe econòmic, jurídic i financer que alerten de la mala situació en que es troba Llubí en tot una sèrie de temes: dèficit de serveis, disciplina urbanística, revisió de cadastre, reducció de despesa, recollida de fems, etc.