20 de desembre del 2014

L'increïble DÈFICIT DEMOCRÀTIC del batle de Llubí

Darrerament se superen les més elementals formes democràtiques a l'Ajuntament. Mentre el batle mostra a través de la premsa local “les seves” escultures per a les rotondes de la variant, per altra banda “oculta” les maquetes a tots els grups de l'oposició i al Ple de l'Ajuntament.
En comptes d'aquesta poca transparència, per què el Sr. batle no es dedica a reclamar al Consell, com ha exigit repetidament el PSM, solucions a les deficiències de la variant, habilitar les rotondes, fer l'enjardinament, millorar pluvials i aconseguir l'1% cultural que pertoca a Llubí?
Primer cal exigir les obligacions al Consell, lluny del servilisme demostrat, i després ja parlarem d'escultures (consensuades, evidentment!) i que les pagui el Consell com a la majoria dels pobles... i no els llubiners!

16 de desembre del 2014

L'autoritarisme del batle provoca el rebuig al pressupost 2015 de tots els grups de l'oposició


El Ple de l'Ajuntament va rebutjar al darrer Ple (15/12/14) la proposta de pressupost 2015 que presentava el batle de Llubí. Els grups del PSM-Entesa Nacionalista, del PSIB i de Convergència vàrem votar negativament el pressupost atès que el batle de Llubí imposava la seva presentació sense voler atorgar temps suficient per ser estudiats i tractats. 

A la darrera comissió informativa (10 desembre), tots els grups polítics de l'oposició vàrem demanar al batle més temps per poder estudiar la proposta de pressupost i revisar tota la documentació. Atès que batle es nega a ajornar l'aprovació, els grups polítics varen emetre els respectius dictàmens negatius a l'hora de dur els pressuposts a Ple. El batle va fer cas omís dels dictàmens majoritaris del Ple de l'Ajuntament i va dur el pressupost al darrer Ple.

Des del PSM-EN vàrem reclamar al batle de Llubí que la Llei reguladora de les hisendes locals estableix clarament (art. 168.4) que el batle ha de trametre al Ple de la corporació el pressupost i la documentació completa abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprovi, l’esmeni o el retorni. És a dir, ara fa dos mesos. 

Criticam durament l'actitud antidemocràtica i autoritària del batle. Segons la normativa, el batle ha presentat dos mesos tard el pressupost de 2015 i ara es nega a donar més temps als grups de l'oposició per estudiar i revisar la proposta de pressupost. A més, incompleix de manera flagrant el vot majoritari del Ple de l'Ajuntament que dictaminà, dimecres passat, ajornar la votació del pressupost”. 

Recordam al batle que ni el PSM ni els altres grups de l'oposició han opinat encara sobre els pressuposts ni tampoc s'han posicionat. Els grups polítics que conformen la majoria al Ple únicament hem demanant més temps per estudiar i revisar els pressuposts

Lamentam, una vegada més, que el batle de Llubí i l'equip de govern tornin a demostrar actituds tan poc democràtiques i respectuoses amb el Ple de l'Ajuntament.
Convidam el batle a tornar a presentar el pressupost més endavant, respectar els dictàmens majoritaris del Ple i deixar de banda aquestes actituds autoritàries i estantisses més pròpies del passat que no del present.

15 de setembre del 2014

El PSM denuncia que el batle de Llubí incompleix els acords de Ple

 Els regidors i regidores del PSM hem presentat una moció per exigir al batle de Llubí el compliment dels acords que es prenen al Ple de l'Ajuntament. L'equip de govern del PP no només governa d'esquena al poble, sense la més mínima participació o informació ciutadana, sinó que acumula un reiterat incompliment dels acords municipals resultants de les iniciatives presentades pel PSM i la resta de grups de l'oposició.

Reclamam al batle de Llubí que respecti les normes democràtiques i doni compliment a les mocions votades i aprovades per majoria al Ple de l'Ajuntament. Nombroses mocions de millores i reformes per a Llubí, que han estat proposades pel PSM, són ignorades per l'equip de govern tot i ser aprovades per majoria o fins i tot per unanimitat a l'Ajuntament. Són nombrosos els exemples d'incompliments d'acords plenaris: 

- Solucionar la “vergonyosa” suspensió de les Normes Subsidiàries de Llubí.
- Elaborar Pla d'asfaltat de carrers i conservació de camins per evitar arbitrarietat i abandonament.
- Presentar Pla de neteja i manteniment del medi rural i natural.
- Concretar i prioritzar les inversions de 2014-2015.
- Presentar una planificació estratègica de l'escoleta de Llubí.
- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.
- Planificació de valoració, conservació i aprofitament d'elements de patrimoni.
- Concreció i impuls de la reforma de la plaça de la Carretera i la de Son Ramis (jocs infantils).
- Reglament d'ús i aprofitament d'espai públics.
- Retirada de cartells abandonats d'obres i inversions a fora vila.
- Millora de l'organització i manteniment dels punts verds.
- Reglament per la Comissió de Cultura i Festes.
- Exigir al Consell solucionar les deficiències de la Variant, les rotondes i enjardinament.
- Exigir al Consell la inversió de l'1% cultural del cost de la Variant per inversions a Llubí.
- Organitzar una reunió informativa sobre la situació educativa a Llubí (Conselleria, Amipa, Ajuntament, Assemblea Professors).

Els regidors mostram la nostra preocupació pel deteriorament democràtic que això suposa i la deslleialtat que representa cap als ciutadans de Llubí. Aquests comportaments antidemocràtics són incomprensibles i intolerables quan el PP pretén donar lliçons de democràcia a través de la reforma electoral.  Els regidors i regidores del PSM recordarem a l'equip de govern del PP que d'acord amb la normativa de règim local vigent, el batle de la corporació té la competència específica i el deure de executar i fer complir els acords de l'ajuntament. 

El regidors i regidores del PSM també exigirem al proper Ple de l'Ajuntament (demà dimarts a les 20 hores) la retirada o substitució de la placa inaugural del poliesportiu de Llubí on figura el Sr. Jaume Matas com a Molt Honorable president de les Illes Balears. 

20 de juny del 2014

Informació sobre el darrer Ple de l'Ajuntament


1r. Amb motiu del trasllat del rector de la Parròquia de Llubí i atesa la passivitat de l’equip de govern, els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista varen proposar un escrit de reconeixement i agraïment a Josep Cerdà per la seva dedicació al poble de Llubí i per la col·laboració que sempre ha tengut amb l’Ajuntament. Pensam que el nostre rector mereix un reconeixement a tantes hores dedicades a Llubí i pel seu compromís amb el nostre poble. Tots els grups polítics s’han sumat a la proposta.

2n. Les mocions presentades pel PSM-EN al Ple de l’Ajuntament varen ser aprovades:
  • Moció per reclamar al Govern diàleg i negociació en matèria d’Educació. La moció exigia la negociació davant l’actual conflicte, el suport a la comunitat educativa de Llubí i centres de referència, i el suport a Jaume Sastre per la vaga de fam. Aprovada pels vots de tota l’oposició, amb l’abstenció del PP.
  • Moció en suport del tren i el transport públic. La moció instava el Govern a anul·lar la darrera pujada del bitllet de tren (preus injustificables) i a apostar pel transport públic. Aprovada pels vots de tota l’oposició, amb l’abstenció del PP.
  • Moció per fomentar la participació ciutadana a l’Ajuntament de Llubí. La moció instava el batle a presentar un reglament de participació ciutadana que lluiti contra el dèficit de participació acumulada durant aquests darreres legislatures municipals. La moció determina els continguts mínims que haurà de recollir aquest reglament. Moció aprovada per unanimitat dels grups polítics, tot i que s'ha de destacar la manca de sensibilitat amb la participació ciutadana que va demostrar l'equip de govern en l'argumentació del seu vot.
  • Moció a favor d’un referèndum per determinar la forma política de l’estat. Moció aprovada per tota l’oposició, amb el vot en contra del PP.

3r. Molt positius varen ser també els acords en matèria social. El Ple va aprovar els convenis de col·laboració amb Càritas per a la recollida de roba i  amb la Coordinadora (FBPD) per a la inserció laboral de persones amb discapacitat. També es va aprovar un conveni amb el Club d’Esplai Es Turó per dur a terme l’Escola d’estiu. El temps dona la raó als nostres regidors que ja varen advertir en el seu moment que el Club d’Espai sempre havia donat un molt millor servei i de major qualitat que no una empresa privada.

19 de juny del 2014

Els tentacles de les tenebres

Des de l'Assemblea de docents s'ha preparat la presentació del Llibre de l'Assemblea: " Els tentacles de les tenebres: un govern contra l'escola" de Marcel·lí Guerrero.
La presentació serà dia 27 de juny, divendres, a les 20,30 al Casal d'entitats.
Parlaran l'autor del llibre (Marcel·lí Guerrero), el portaveu de l'Assemblea a Mallorca (Guillem Barceló) i en Biel Alomar que ens vol il·lustrar breument d'un fet històric semblant que ja es va produir anteriorment.
L'acte va en favor de la caixa de resistència.

El PSM-Entesa Nacionalista, els Socialistes i el Pi de Llubí donen suport a aquest acte. Animau-vos a conèixer el perquè d'un govern contra l'educació i l'atac contra les nostres escoles.

9 de juny del 2014

Diumenge al vespre molts de llubiners vàrem acudir a la concentració en suport de l'Educació i de Jaume Sastre, en vaga de fam ara fa un mes. Davant l'autoritarisme i la prepotència, davant les agressions a la llengua i a les nostres escoles, Llubí demana diàleg i acord. 
Tanmateix, no es faran callar!
 

30 d’abril del 2014

L’oposició permet aprovar el pressupost 2014 per no perjudicar el poble

En el darrer Ple de l'Ajuntament de Llubí (dilluns 28 d'abril) els 3 grups de l'oposició (PSM-Entesa Nacionalista, PSIB i Pi) vàrem permetre amb la seva abstenció l'aprovació del pressupost municipal 2014. El pressupost es va aprovar únicament amb el vot del PP.
Al Ple vàrem argumentar la nostra abstenció per no perjudicar el poble de Llubí, davant el fracàs i la irresponsabilitat del batle per no consensuar el pressupost. No tenir un pressupost aprovat pel 2014 únicament perjudica el poble i els seus habitants ja que impedeix la contractació de personal, les inversions, els serveis municipals, etc.
Els tres grups polítics volem destacar la feina en positiu que hem fet davant uns pressuposts del PP anèmics i continuistes. Com a mínim hem obligat el batle a introduir diverses millores:
  • la reducció de dietes-assistències per a alts càrrecs
  • reduir la despesa prescindible de l'Ajuntament
  • incrementar les partides de conservació, manteniment i embelliment del poble
  • fer inversions de reforma a la plaça de la Carretera i la plaça de Son Ramis.

Tot i permetre l'aprovació del pressupost 2014 lamentam que l'equip de govern no hagi volgut fer un pressuposts realment participats, consensuats i que conjuntin totes les sensibilitats polítiques de l'Ajuntament.
D'altra banda, acusam el batle d'actitud deslleial i antidemocràtica pel que fa a les subvencions del Consell de Mallorca (inversions  2014-2015). El batle de Llubí va incomplir el mandat del Ple de l'Ajuntament, aprovat per majoria, per tal de consensuar les subvencions i adreçar-les a les deficiències realment importants per a Llubí (escoleta infantil, recollida de pluvials, reforma piscina, ca ses Monges, nou solar per a l'escola...). El batle de Llubí va sol·licitar les subvencions fa un mes ocultant la tramitació, sense cap tipus de participació per decidir inversions i fent cas omís dels projectes aprovats al Ple de l'Ajuntament de Llubí.
Lamentam profundament la manera de governar autoritària i antidemocràtica de l'equip de Govern que menysprea la participació ciutadana i el consens, dóna l'esquena al poble, i fins i tot arriba a incomplir els acords del Ple de l'Ajuntament. Criticam que els temes importants per a Llubí seguiran sense trobar solució per la inoperància, el sectarisme i l'aïllament cada cop més patent de l'equip de Govern.

25 de març del 2014

El PSM-EN juntament amb el grup del PSIB i de Convergència denuncien l’actitud antidemocràtica i deslleial del batle de Llubí

En el darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar per majoria una moció presentada pels tres grups de l’oposició que emplaçava l’equip de govern a consensuar les inversions del Consell (convocatòria de subvenció 2014) i el pressupost 2014 d’acord amb uns projectes concrets. La moció s’havia presentat davant la negativa del batle de Llubí a convocar les reunions que facin falta per consensuar inversions i pressupost. La moció presentava com una prioritat l’escoleta municipal de Llubí, entre d’altres.

La sorpresa va ser que a preguntes del portaveu del PSM en el darrer punt de l’ordre del dia, es va destapar que l’equip de Govern ja havia decidit, unilateralment i sense consultar ningú, les inversions que es faran a través de la convocatòria de subvenció del Consell, sense informar i sense la més mínima participació. Una inversió tramitada d’esquena al poble, de més de 200.000 €, per asfaltar 5 carrers del poble, sense cap planificació, que comparativament suposa més del 20% del pressupost de Llubí. De fet, la inversió no solament ja s’ha decidit sinó que fins i tot ja s’ha tramitat i registrat.

Tot això s’ha fet mentre el batle de Llubí acusava l’oposició de no voler consensuar inversions, de bloquejar els pressuposts i de no voler una escoleta municipal. Arguments que ara, davant l’evidència, han caigut pel seu propi pes. A més, aquesta tramitació sense avisar suposa l’incompliment absolut dels acords de Ple (acords de la moció) i per tant un menyspreu injustificable a la democràcia.

Es per això que els tres grups polítics de l'oposició volen denunciar l’actitud antidemocràtica i deslleial de l’equip de govern de l’Ajuntament de Llubí i consideren que Llubí no mereix aquesta manera de governar prepotent i sectària.

No obstant això els tres grups de l’oposició, tot i les falsedats i l’ocultació, volen manifestar que no bloquejaran els pressuposts ni les inversions (si es tracta de la darrera proposta), ja que per una banda no permetran que la irresponsabilitat de l’equip de govern perjudiqui els habitants de Llubí i per l’altra hauran aconseguit que els pressuposts 2014 recullin les demandes de l’oposició: la baixada de dietes d’alts càrrecs, la reducció de la despesa prescindible, l’augment de les partides de conservació i reparació viària i d’equipaments i les inversions concretes coma ara la reforma de la plaça de la carretera i de la plaça de Son Ramis.

No obstant això, el PSM lamenta que problemes greus com ara la manca d’una escoleta municipal en condicions, la reforma de les pluvials, la reforma de la piscina municipal, la manca d’un solar per a l’escola, la compra de ca ses monges, etc. segueixin sense trobar solució per la inoperància i el sectarisme de l’equip de govern.

9 de febrer del 2014

El cost de les dietes a l'Ajuntament

El batle de Llubí no ha estat capaç d'aprovar el pressupost 2014 i es veu obligat a acceptar les propostes de l'oposició. La cosa va per bon camí i entre d'altres coses (que es van tractant) l'oposició aconseguirà reduir i racionalitzar la despesa municipal de càrrecs polítics a l'Ajuntament. Vegeu el document explicatiu al document següent:


29 de gener del 2014

Els grups de l'oposició advertim el batle de la irresponsabilitat de no aprovar el pressupost 2014

Oferim possibilitar l'aprovació si es fan determinades inversions i es canvia de política municipal
Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Llubí (PSM-EN, PSIB-PSOE i PI) advertim el batle de les greus conseqüències que pot tenir pel poble de Llubí el fet de no haver estat capaç d'aprovar el pressupost 2014 i haver de prorrogar el de l'any passat. Aquesta incapacitat de diàleg per obtenir la mínima estabilitat de govern per aprovar el pressupost municipal afecta les inversions, les possibles noves contractacions i els serveis municipals, la qual cosa acaba repercutint sobre els ciutadans.
Des de l'oposició, lluny de posicionaments tancats, volem ser responsables i evitar que Llubí es vegi perjudicat per la no aprovació del pressupost. Per això volem deixar clar, públicament, que farem possible l'aprovació si s'escolten les nostres propostes.
 
Si voleu veure el document que vàrem repartir a les cases de Llubí, en què els grups de l'oposició mostram el nostre posicionament i les nostres propostes, clicau aquí.

A continuació també podeu veure els retalls dels articles que avui s'han publicat al Diario de Mallorca i a l'Ara Balears.

22 de gener del 2014

L’ajuntament de Llubí va aprovar dues mocions del PSM

Aprova la senyera com a símbol d’interès local i la moció contra la reforma de la llei de l’avortament

Al passat Ple (dilluns 20 de gener), el PSM va presentar dues mocions, una relativa a la declaració de símbols d'interès local i a favor de la llibertat d'expressió, i l'altra contra la reforma de la llei d'avortament.

La primera moció, que va ser aprovada per majoria (amb el suport del PSM, PSOE i CxI i el vot en contra dels regidors del PP) proposava declarar la senyera (inclòs el llaç quadribarrat) símbol oficial d’interès local i, a més, es varen incorporar acords per rebutjar les ingerències competencials del projecte de decret que ha tret a exposició pública el Govern de les Illes Balears i insta a retirar-lo de manera immediata.
Rebutjam l’obsessió malaltissa del Govern Bauzà en contra de tot allò que suposi llengua i cultura pròpia fins el punt de articular lleis i decrets que just cerquen enterrar la llibertat d’expressió i la identitat cultural i lingüística.

L'altra moció, aprovada per tots els grups polítics, era contrària a la reforma de la llei de l’avortament i a favor del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Criticam durament l’avantprojecte de llei atès que “suposa una reforma de la legislació vigent totalment retrògrada, vergonyosa a l’Europa del segle XXI, i molt restrictiva, essent un autèntic atemptat contra els drets reproductius de les dones.