22 de juny del 2011

Primer Ple de l'Ajuntament de Llubí


En principi, l’organització i funcionament de l’Ajuntament serà una mica diferent aquesta legislatura. Ens hem de felicitar que això sigui possible, ja que el PP ha perdut la majoria absoluta i les propostes en positiu del PSM es veu que ja surten efecte, especialment la que ha aconseguit una major austeritat en les retribucions econòmiques del batle i regidors.
El PSM ha donat suport a les propostes de l’equip de govern de fer plens cada mes (i no cada dos mesos com abans), a la creació de les comissions informatives i la especial de comptes, a la creació de la Junta de Govern i a la creació d’una Mesa de Contractació amb presència d’un vocal de cada grup polític.
El PSM també ha volgut donar suport a la sol·licitud al Govern de les Illes Balears per poder dotar una dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Llubí, a càrrec del Govern balear i que permet una major dedicació i atenció de l’Ajuntament als habitants de Llubí.
El nostre portaveu, Biel Vicens, ha deixat clar que el PSM dóna suport a aprofitar aquesta important ajuda del Govern, seria absurd renunciar a aquest avantatge per als pobles petits i que no té cap cost efectiu per a l’Ajuntament (altrament, com passava abans del 2007, suposaria retribucions directes per al batle).
El PSM ha fet canviar la proposta a dues votacions diferents. La dedicació exclusiva ha estat votada positivament pel PSM, PP i PSOE, i negativament per Convergència. No obstant això, el PSM ha volgut abstenir-se de decidir qui, de l’equip de govern, ha de tenir la dedicació exclusiva (serà per A. Vallespir, 1r tinent de batle) ja que consideram que no sembla el perfil més adequat, però aquesta és una decisió de responsabilitat de l’equip de govern (Convergència ha votat negativament i el PP i el PSOE positivament).
Finalment, el PSM atès que plens i comissions informatives es faran cada mes i això, de fet, suposa duplicar la despesa que es feia a l’anterior legislatura no ha acceptat la proposta de batlia de cobrar les assistències com l’any passat i ha proposat abaixar les assistències per a tothom (oposició, equip de govern i batle). El PSOE també va fer propostes en el mateix sentit.
Les sessions de Ple i les sessions de Junta de Govern baixaran de 120 € a 100 € i les assistències del Batle de 160 € a 120 €. Si bé hi ha hagut una mica de discussió en el si del PP, finalment s’ha aprovat la proposta del PSM per unanimitat.
Aquest era un gest necessari i de responsabilitat en moments econòmicament difícils tant per a les famílies com per a les institucions.


Apart d'això, al Ple ens informaren del repartiment d'àrees:
- Infraestructures, Manteniment, Personal, Medi Ambient, Mobilitat, Esports i Agricultura: Antonio Vallespir.
- Economia, Hisenda i Urbanisme: Miquel Perelló Alomar.
- Serveis Socials, Educació i Sanitat: Margalida Gelabert Perelló.
- Cultura, Fires, Festes i Joventut: Tomàs Ramis Barceló.

12 de juny del 2011

Intervenció de Biel Vicens a l'elecció de batlia


Aquí podeu llegir la intervenció d'en Biel Vicens en l'acte d'elecció de batlia, en què transmet públicament el compromís dels nostres regidors i regidores amb Llubí, i expressa el suport a l'equip de govern en les actuacions i polítiques que siguin bones pel nostre poble.
La nostra tasca d'oposició serà, com ha estat els darrers 4 anys, seriosa, serena i sense crispacions, però també serà rigorosa i exigent per l'interès general i el futur de Llubí.

Clicau aquí per accedir-hi.

8 de juny del 2011

El PSM a favor d'un canvi en positiu a Llubí

Tal i com vàrem informar, des del PSM hem continuat les negociacions amb el PSIB-PSOE i amb Convergència per les Illes, per arribar a un pacte de govern coherent, responsable i sincer sobre unes bases programàtiques clares i amb la màxima transparència. De fet, des del PSM hem volgut fer públiques les nostres propostes des del primer moment.

Volem agrair als responsables del PSIB-PSOE la seva actitud i predisposició, favorable en tot moment a permetre un pacte en positiu a Llubí. D’altra banda, lamentam que a dia d'avui no hi hagi acord amb els representants de Convergència, i que això dificulti aconseguir el govern municipal de canvi que molts llubiners i llubineres (la gran majoria) han volgut a través dels seus vots.

Una de les condicions que ha plantejat Convergència per les Illes ha estat que Convergència pogués canviar cada any el regidor a base de renúncies. Des del PSM consideram que aquest fet no és convenient, ja que la gent vota un candidat/a i, així i tot, si tots els grups polítics fessin el mateix es donaria una imatge molt poc rigorosa i de poca estabilitat a l'Ajuntament. No obstant això, entenem que és una decisió que correspon a la pròpia força política.

El tema principal de desavinença amb Convergència ha estat la seva exigència que no hi hagués cap dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Llubí. Des del PSM consideram que avui en dia és imprescindible que la batlia disposi d’una dedicació exclusiva per poder atendre el dia a dia dels assumptes municipals i les necessitats dels ciutadans. A més, permet organitzar i coordinar la feina diària dels funcionaris compartint el seu horari de feina.

No hi ha cap argument vàlid per desaprofitar o tudar un recurs que ofereix el Govern de les Illes Balears als pobles de menys de 5000 habitants que no tenen capacitat per pagar com a mínim una dedicació exclusiva al seu ajuntament. Una dedicació exclusiva necessària que, a més a més, paga el Govern i que a l’Ajuntament just li suposa la part empresarial de Seguretat Social (gairebé el mateix que les dietes i assistències que cobrava la batlia quan no existia aquesta possibilitat).

Cap dels ajuntaments petits segur que no renuncia a aquesta dedicació exclusiva, i no entenem per què en el cas del nostre poble s'ha de renunciar a una millor atenció a les necessitats de Llubí i dels llubiners i llubineres.

Fins ara, no s'ha arribat a fer una negociació de les àrees de govern, tot i que, des del PSM en tot moment tenim la màxima predisposició a acords en aquests aspectes, ni tampoc s’ha arribat a negociar el programa a aplicar (una cosa molt important per nosaltres i que per això hem plantejat una proposta).

Una altra condició de Convergència és tenir el representant de l'Ajuntament a la Mancomunitat del Pla. Consideram que el nomenament dels representants als diferents consorcis i entitats s'ha de fer per coherència amb el repartiment d’àrees de govern i, en tot cas si hi ha coincidències, amb el criteri de proporcionalitat amb els resultats electorals

Hem convidat Convergència per les Illes que es repensi el seu posicionament, per tal d’arribar a un bon acord programàtic i de govern que faci possible un canvi real a l’hora de fer política en el nostre poble. Nosaltres sempre estarem oberts als acords amb altres grups polítics mentre siguin coherents, responsables i transparents.

4 de juny del 2011

Proposta de pacte de governabilitat

Després de diverses reunions, i una vegada recollides les demandes i opinions del PSIB i Convergència per les Illes, hem elaborat amb coherència i responsabilitat un document–proposta de pacte de governabilitat que intenta conjuntar les seves propostes i condicions aportades.

Si voleu veure aquesta proposta del PSM per un pacte de govern, clicau aquí.