22 de juny del 2011

Primer Ple de l'Ajuntament de Llubí


En principi, l’organització i funcionament de l’Ajuntament serà una mica diferent aquesta legislatura. Ens hem de felicitar que això sigui possible, ja que el PP ha perdut la majoria absoluta i les propostes en positiu del PSM es veu que ja surten efecte, especialment la que ha aconseguit una major austeritat en les retribucions econòmiques del batle i regidors.
El PSM ha donat suport a les propostes de l’equip de govern de fer plens cada mes (i no cada dos mesos com abans), a la creació de les comissions informatives i la especial de comptes, a la creació de la Junta de Govern i a la creació d’una Mesa de Contractació amb presència d’un vocal de cada grup polític.
El PSM també ha volgut donar suport a la sol·licitud al Govern de les Illes Balears per poder dotar una dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Llubí, a càrrec del Govern balear i que permet una major dedicació i atenció de l’Ajuntament als habitants de Llubí.
El nostre portaveu, Biel Vicens, ha deixat clar que el PSM dóna suport a aprofitar aquesta important ajuda del Govern, seria absurd renunciar a aquest avantatge per als pobles petits i que no té cap cost efectiu per a l’Ajuntament (altrament, com passava abans del 2007, suposaria retribucions directes per al batle).
El PSM ha fet canviar la proposta a dues votacions diferents. La dedicació exclusiva ha estat votada positivament pel PSM, PP i PSOE, i negativament per Convergència. No obstant això, el PSM ha volgut abstenir-se de decidir qui, de l’equip de govern, ha de tenir la dedicació exclusiva (serà per A. Vallespir, 1r tinent de batle) ja que consideram que no sembla el perfil més adequat, però aquesta és una decisió de responsabilitat de l’equip de govern (Convergència ha votat negativament i el PP i el PSOE positivament).
Finalment, el PSM atès que plens i comissions informatives es faran cada mes i això, de fet, suposa duplicar la despesa que es feia a l’anterior legislatura no ha acceptat la proposta de batlia de cobrar les assistències com l’any passat i ha proposat abaixar les assistències per a tothom (oposició, equip de govern i batle). El PSOE també va fer propostes en el mateix sentit.
Les sessions de Ple i les sessions de Junta de Govern baixaran de 120 € a 100 € i les assistències del Batle de 160 € a 120 €. Si bé hi ha hagut una mica de discussió en el si del PP, finalment s’ha aprovat la proposta del PSM per unanimitat.
Aquest era un gest necessari i de responsabilitat en moments econòmicament difícils tant per a les famílies com per a les institucions.


Apart d'això, al Ple ens informaren del repartiment d'àrees:
- Infraestructures, Manteniment, Personal, Medi Ambient, Mobilitat, Esports i Agricultura: Antonio Vallespir.
- Economia, Hisenda i Urbanisme: Miquel Perelló Alomar.
- Serveis Socials, Educació i Sanitat: Margalida Gelabert Perelló.
- Cultura, Fires, Festes i Joventut: Tomàs Ramis Barceló.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per inserir un comentari, et recomanam que a la pestanya de "Comenta com a" triïs "Nom/URL".
Posa-hi el nom que vols que hi aparegui i deixa buit URL.