28 de febrer del 2015

Defensem l'esport base de la Llei d'emprenedors

Al Govern del PP, tant aquí com a Madrid, ja no li és suficient destrossar l'educació. Ara volen dinamitar l'esport base i el sistema de voluntarietat que el sustenta. MÉS per LLUBÍ durà a Ple una moció de suport a l'esport base, al reconeixement de la feina desinteressada i altruista que fan entitats, associacions i clubs, i per la suspensió immediata de la regulació derivada de la Llei d'emprenedors del Govern del PP. La regulació que es vol desplegar serà molt perjudicial per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l'esport de base. Una regulació d'aquest tipus afectarà negativament l'activitat d'entitats i associacions de Llubí que tradicionalment han treballat per mantenir viu i ben actiu l'esport, l'oci i l'activitat física al nostre municipi. Esperem poder aprovar aquesta moció!

El PP desplega el seu particular "victimisme" electoral

A Llubí, el PP ja ha desplegat el seu particular “victimisme” electoral. Com sabeu, caldrà prorrogar el pressupost perquè el batle no ha pogut convèncer (de fet, ni ho ha intentat) cap dels partits de l'oposició per aprovar el pressupost 2015, atesos els incompliments “reiterats” per part de Batlia. MÉS ha reclamat al batle, en el darrer Ple, que faci les modificacions de crèdit necessàries per no perjudicar els serveis municipals i les necessitats de les entitats. Però és trist, sincerament, veure com es treballa més per la confrontació que no per posar en marxa solucions que són perfectament factibles. Nosaltres no participarem d'aquest joc, de retrets i estratègies “estantisses” que pretenen embullar a una societat que tanmateix no es deixa enganar. El nostre compromís és Llubí. Seguirem mantenint l'estabilitat a l'Ajuntament i donant suport a tot allò que sigui positiu. Lluny de polèmiques estèrils, treballam per articular a l'Assemblea de MÉS per Llubí, de dia 6 de març, un programa conjunt, participatiu, que repensi Llubí i miri endavant.