15 de setembre del 2014

El PSM denuncia que el batle de Llubí incompleix els acords de Ple

 Els regidors i regidores del PSM hem presentat una moció per exigir al batle de Llubí el compliment dels acords que es prenen al Ple de l'Ajuntament. L'equip de govern del PP no només governa d'esquena al poble, sense la més mínima participació o informació ciutadana, sinó que acumula un reiterat incompliment dels acords municipals resultants de les iniciatives presentades pel PSM i la resta de grups de l'oposició.

Reclamam al batle de Llubí que respecti les normes democràtiques i doni compliment a les mocions votades i aprovades per majoria al Ple de l'Ajuntament. Nombroses mocions de millores i reformes per a Llubí, que han estat proposades pel PSM, són ignorades per l'equip de govern tot i ser aprovades per majoria o fins i tot per unanimitat a l'Ajuntament. Són nombrosos els exemples d'incompliments d'acords plenaris: 

- Solucionar la “vergonyosa” suspensió de les Normes Subsidiàries de Llubí.
- Elaborar Pla d'asfaltat de carrers i conservació de camins per evitar arbitrarietat i abandonament.
- Presentar Pla de neteja i manteniment del medi rural i natural.
- Concretar i prioritzar les inversions de 2014-2015.
- Presentar una planificació estratègica de l'escoleta de Llubí.
- Crear un reglament municipal de participació ciutadana.
- Planificació de valoració, conservació i aprofitament d'elements de patrimoni.
- Concreció i impuls de la reforma de la plaça de la Carretera i la de Son Ramis (jocs infantils).
- Reglament d'ús i aprofitament d'espai públics.
- Retirada de cartells abandonats d'obres i inversions a fora vila.
- Millora de l'organització i manteniment dels punts verds.
- Reglament per la Comissió de Cultura i Festes.
- Exigir al Consell solucionar les deficiències de la Variant, les rotondes i enjardinament.
- Exigir al Consell la inversió de l'1% cultural del cost de la Variant per inversions a Llubí.
- Organitzar una reunió informativa sobre la situació educativa a Llubí (Conselleria, Amipa, Ajuntament, Assemblea Professors).

Els regidors mostram la nostra preocupació pel deteriorament democràtic que això suposa i la deslleialtat que representa cap als ciutadans de Llubí. Aquests comportaments antidemocràtics són incomprensibles i intolerables quan el PP pretén donar lliçons de democràcia a través de la reforma electoral.  Els regidors i regidores del PSM recordarem a l'equip de govern del PP que d'acord amb la normativa de règim local vigent, el batle de la corporació té la competència específica i el deure de executar i fer complir els acords de l'ajuntament. 

El regidors i regidores del PSM també exigirem al proper Ple de l'Ajuntament (demà dimarts a les 20 hores) la retirada o substitució de la placa inaugural del poliesportiu de Llubí on figura el Sr. Jaume Matas com a Molt Honorable president de les Illes Balears.