18 de desembre del 2013

El batle de Llubí incapaç d’aprovar uns pressuposts continuistes, anèmics i desmotivats

En el darrer Ple (16/12/2013), el govern municipal del PP no va poder aprovar els pressuposts atès el vot contrari del PSM-Entesa Nacionalista, PSIB-PSOE i CxI. No saber negociar ni consensuar els pressuposts com a mínim amb algun grup polític demostra la solitud del batle de Llubí i la incapacitat d’aconseguir una mínima estabilitat política a l’Ajuntament. Això és degut a la manera prepotent de governar durant aquesta legislatura i a l’obsessió de voler ignorar l’oposició.
Els nacionalistes del PSM vàrem presentar un document d’al·legacions amb 10 punts concrets on mostram la nostra oposició a uns pressuposts continuistes, anèmics i desmotivats. Consideram que aquests pressuposts culminen l’immobilisme demostrat durant tota la legislatura per l’equip de govern.
Convidam el batle a deixar de banda la prepotència i pensar amb el poble. Pel bé de Llubí, el PSM no s’oposarà als pressuposts si aquests recullen com a mínim la part més substancial de les nostres al·legacions i recullen també les opinions de la resta de l’oposició.
Exigim com a mínim la baixada de la partida de dietes d’alts càrrecs (32.000 €) que el PP va pujar a inici legislatura, la reducció de despeses corrents prescindibles (racionalitzar despeses), l’augment del capítol d’inversions i canvis en la destinació de les inversions (de comú acord amb els altres grups polítics).
Recordam al batle que no valen victimismes; no tenir els pressuposts aprovats no és bo per Llubí i, en tot cas, la responsabilitat de no saber consensuar els pressuposts és del batle.
Des del PSM volem mostrar un camí de solució i no d’enfrontament, que permeti a Llubí tenir uns pressuposts dignes pel 2014.

17 de desembre del 2013

S'aprova el conveni de col·laboració de les policies locals de Llubí i Maria

A la fi el batle de Llubí renuncia a la idea improvisada i imprudent de crear un cos de policia local “unificat” amb Maria de la Salut (amb el quarter de policia ubicat a Maria, amb el trasllat d’un dels nostres funcionaris administratius i amb el comandament superior que recau sobre l’oficial de Maria). La postura contrària del PSM i la resta de l’oposició va impedir un experiment (únic a tot l’estat espanyol!) que no tenia rigor, era improvisat i bastant irresponsable.
Finalment el batle, així com va aconsellar el PSM, ha proposat un conveni de “col·laboració” (no d’unificació!) amb el municipi de Maria. Els regidors i regidores del PSM hem fet aportacions en positiu modificant i millorant substancialment la proposta de conveni. El conveni de col·laboració de les dues policies municipals s’ha aprovat per una àmplia majoria al darrer Ple de l’Ajuntament. A partir d’ara, Llubí podrà tenir més reforç i agilitat en temes de seguretat ciutadana sense perdre la seva competència amb la policia local ni participar d’experiments de dubtosa eficiència.