19 de febrer del 2013

L'Ajuntament aprova un Catàleg de Patrimoni d'esquena al poble

En el darrer Ple de dilluns, 18 de febrer, l’Ajuntament de Llubí va aprovar (aprovació inicial) la proposta de Batlia de Catàleg Municipal de Patrimoni.  L’aprovació es va produir amb els vots de l’equip de govern del PP i de Convergència, i l’abstenció de la resta de l’oposició.

El catàleg de patrimoni aprovat afecta més de 140 cases del nucli urbà i prop de 60 cases rústiques. Des del PSM defensam la necessitat urgent de tenir un Catàleg complet, equilibrat i responsable, per poder preservar el nostre patrimoni i com una passa que permetrà modificar les normes urbanístiques. Així i tot, però,trobam inacceptable que l'equip de govern el faci absolutament d'esquena a la població.

Lamentam que l'equip de govern del PP hagi gastat prop de 20,000 € en elaborar una proposta de Catàleg i no s'hagi tengut en compte, en cap moment, l'opinió professional de llubiners i llubineres experts en matèries com història de l'art, geografia, història o arquitectura. No valorar el coneixement propi qualificat i més proper és sempre un greu error o un exercici d'ignorància.

Volem criticar que aquesta proposta de Catàleg s'ha articulat i elaborat totalment “d'esquena al poble”. No s'ha fet cap comunicació pública, ni cap reunió explicativa, ni cap reunió participativa, ni en definitiva s'ha articulat cap espai on la gent de Llubí s'hagi pogut informar dels objectius, criteris i abast d'aquest instrument, ni s'ha permès fer cap aportació o consideració. No compartim en absolut aquesta manera de fer política.

El grup del PSM en cap moment no ha dit què s'ha d'incloure o què s'ha d'excloure en el Catàleg, però sí que ha advertit el Batle de les nombroses deficiències, incoherències o desigualtats. Moltes s'han corregit, però ha de quedar clar que encara en queden i que no hem pogut revisar tota la documentació per manca de temps.

El PSM ha aconseguit que com a mínim es dupliqui el període d’al·legacions per als ciutadans i que s’hagin corregit les incoherències més notables.

Volem com a mínim qüestionar l'interès que ha demostrat l'equip de govern en un tema tan important com és el catàleg de patrimoni. A les poques reunions que s'han fet hem tengut la sensació que l'oposició havia estudiat i coneixia més de la proposta que no el propi equip de govern, qui realment té la responsabilitat de defensar-la i conèixer-la exhaustivament.

Davant aquesta situació, per tant, el grup del PSM-Entesa Nacionalista va expressar al Plenari la seva ABSTENCIÓ, deixant ben clar que no és el catàleg de patrimoni que hagués elaborat i aprovat el PSM, i advertint que la manca d'informació, i les incoherències i desigualtats poden crear crítiques i incomprensions entre la ciutadania.