20 de maig del 2010

És necessari un solar vàlid per construir l'escoleta

Els regidors i regidores del PSM seguim lluitant perquè Llubí pugui tenir un solar per construir una escoleta com el poble es mereix. La inoperància de l'equip de Govern del PP ha fet perdre els 3 anys de legislatura actual. L'Ajuntament ha volgut dur a terme una modificació de les normes subsidiàries per construir l'escoleta a un solar on la normativa territorial i urbanística no ho permet. I Així ho ha deixat ben clar la Comissió Tècnica de Patrimoni i Urbanisme del Consell. Tampoc no autoritza a fer el canvi de les zones verdes que es proposava, perquè aquestes a la pràctica quedaven sense funcionalitat, ja que l'Ajuntament pretenia fer-les servir d'aparcaments.

El batle pretén fer veure que la decisió del Consell ha estat una decisió política, però amaga que la Comissió Tècnica (formada únicament per tècnics del Consell i un representant del Col·legi Oficial d'Arquitectes) ha informat negativament gairebé per unanimitat (11 vots en contra i 1 abstenció). A la comissió política el PP va votar a favor, i el PSM, el PSOE i UM en contra, atès el dictamen indiscutible de la comissió tècnica.

És possible que el PP vulgui fer edificacions que no estarien d'acord amb la legalitat? Pot ser que el PP estigui massa acostumat a fer urbanisme en contra de la normativa? Allò que ha de fer el nostre Ajuntament és aconseguir un solar per l'escoleta real i efectiu, i deixar de perdre el temps intentant polititzar les coses!18 de maig del 2010

El PP de Llubí mostra la seva cara més intransigent

Al darrer plenari de l’Ajuntament de Llubí el PP, amb majoria absoluta al municipi, ha mostrat el seu tarannà més radical a l’hora de posicionar-se sobre les 3 mocions presentades pel grup PSM-Entesa Nacionalista.

Les mocions presentades tractaven sobre el dret a decidir i les consultes populars; una moció sobre el rebuig més absolut als casos de corrupció que s’han produït els darrers anys (centrats en el PP i UM) i garantir el retorn dels doblers públics defraudats; i una moció favorable a la investigació dels crims de l’època franquista i el rebuig més ferm a impedir la seva investigació.

A totes 3 mocions municipals el PP ha votat en contra, a diferència d’altres municipis on s’han pogut acordat esmenes consensuades. El PSM-Entesa Nacionalista creu que amb aquesta actitud davant aquestes qüestions d’actualitat el PP demostra postures tancades i intransigents.


A la vegada, el PSM-Entesa Nacionalista ha criticat al PP la manca d’efectivitat i compromís en aconseguir un solar per a la construcció de l’escoleta municipal. El fracàs de les gestions municipals amb la modificació de les NNSS condemnen el poble de Llubí a no poder construir una escoleta aquesta legislatura.

Allò més lamentable, però, és l’intent del PP de voler fer parèixer que el Consell de Mallorca ha impedit l’escoleta municipal per motius polítics. La realitat, així com han demostrat i documentat els nostres regidors i regidores és que de la comissió tècnica (i no la política), un total d’11 dels 12 tècnics del Consell, inclòs el representant del Col·legi d’Arquitectes, han informat desfavorablement de la proposta de l’Ajuntament. Únicament 1 tècnic ha mostrat la seva abstenció.

El PSM ha recriminat al batle de Llubí pretendre donar la culpa als partits polítics quan realment amaga que l’informe de la comissió tècnica és absolutament desfavorable, gairebé per unanimitat.

El PSM considera que l’equip de Govern ha de deixar de posar excuses i perdre el temps, complir la normativa urbanística, i aconseguir la construcció d’una escoleta de manera urgent. L’escoleta és un tema molt important per Llubí que s’hauria d’haver prioritzat des del primer moment.