25 d’abril del 2011

Acta de la sessió del debat sobre la variant

En el darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar definitivament l’acta de la sessió en què es va tractar el tema de la variant de Llubí, amb l’assistència de diversos veïns del poble. El PSM en veure que des de Batlia es pretenia modificar l’acta redactada pel secretari de l’Ajuntament va demanar la transcripció completa del Ple i també les posteriors intervencions del veïns.
Com podeu comprovar clicant a l'enllaç d'abaix, el secretari ha reflectit la transcripció completa (text en cursiva) però ha considerat que les intervencions del públic són en acabar el Ple i no en formen part. Si bé és en aquestes intervencions on queda més clar que l’Ajuntament afirmava que era l’empresa constructora que havia demanat la modificació del projecte i no l’Ajuntament, respectam la decisió del secretari.
Com sabeu gràcies al PSM es va investigar el tema de la rotonda del camí de Son Burguet i carrer “Arraval” (una entrada nova al poble des de la carretera) i es va localitzar un escrit del batle de Llubí (10 gener 2011) demanant expressament al Consell de Mallorca aquesta modificació del projecte original.
A la transcripció podreu comprovar que des de batlia com a mínim s’oculta, amb el silenci de tots els altres regidors del PP, que el batle ha demanat expressament al Consell que es faci una rotonda i una nova entrada al poble des de la carretera. Des del Consell de Mallorca es diu, com demostra l’escrit (vegeu l'anterior article del 30 de març), que és el batle que ho va sol·licitar.

Clicau aquí per veure la transcripció de l'acta de què parlam.

16 d’abril del 2011

Candidatura del PSM a Llubí

Un equip de persones sinceres, honestes i compromeses amb Llubí


 1. Biel Vicens
 2. Magdalena Perelló
 3. Betty Rodríguez
 4. Cristòfol Riera
 5. Pere Joan Llompart
 6. Miquel Guardiola
 7. Joaquín Capó
 8. Caterina Gelabert
 9. Joan Miquel Llobera
 10. Biel Perelló
 11. Tomeu Ripoll
 12. Maria Llompart
 13. Damià Perelló
 14. Miquel Fornés
 15. Francesca Munar
 16. Joan Planas
 17. Nadal Cardell
 18. Jaume Alomar
 19. Toni Contestí

13 d’abril del 2011

Presentació de la candidatura

PRESENTACIÓ
CANDIDATURA DEL PSM A LLUBÍ

Divendres,15 d'abril, a les 21 hores, al Casal d'Entitats
 • Presentam les persones que formen la candidatura del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Llubí.
 • Un equip de persones sinceres, honestes i compromeses amb Llubí. Vine a conèixer-nos.
En acabar: picada i refresc.

10 d’abril del 2011

El darrer article a la premsa


El Diari de Balears ha reflectit al seu apartat sobre blogs el nostre darrer article sobre les normes subsidiàries.

5 d’abril del 2011

10 reflexions a l'aprovació de les futures Normes Subsidiàries de Llubí


Avui, en Ple extraordinari, s’han aprovat provisionalment les Normes Subsidiàries de Llubí, és a dir, l’adaptació d'aquestes al Pla Territorial de Mallorca. El PP ha votat a favor i els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista han votat abstenció. 10 reflexions sobre el tema:
1. Les Normes Subsidiàries són el document normatiu més important per marcar l’actual i futur desenvolupament urbanístic i territorial d’un municipi.
2. És una llàstima que les NNSS s’aprovin únicament amb els vots del PP i l’abstenció o la negativa dels altres grups polítics. Un tema així mereix un consens molt treballat i ampli.
3. És lamentable que durant aquests 4 anys de legislatura en cap moment s’hagi tractat el tema de les Normes a l’Ajuntament, i que el PP no hagi fet
ni una sola reunió informativa oberta a tot el poble.
4. Si aquesta darrera setmana l’Ajuntament ha informat els grups polítics ha estat perquè el PSM així ho havia exigit, però la informació ha estat molt deficient per aquells grups que tenen i demostren poca experiència en qüestions territorials i urbanístiques.
5. L’equip de Govern no ha presentat un document suficientment explicatiu i ben detallat de la comparativa entre les normes vigents ara mateix i les noves normes.
6. S’ha perdut una ocasió per millorar encara més les Normes Subsidiàries (NNSS) de Llubí en temes urbanístics i d’ordenació territorial i corregir algunes deficiències i temes mal resolts.
7. Lluny de sectarismes, el PSM, a través del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, ha pogut ajudar (i molt!) a desbloquejar les NNSS a la Comissió Balear de Medi Ambient després de l’aprovació inicial que s’havia fet el febrer de 2007.
8. El PSM no vol obstaculitzar que Llubí tengui unes NNSS adaptades al Pla Territorial de Mallorca (amb les repercussions que això comporta), però tampoc vol ser responsable d’aquestes modificacions i menys encara de la manera com s’han tramitat amb un ple desconeixement i desinformació per part de la població de Llubí.
9. El PSM reclama una política urbanística i territorial més oberta i amb molta més transparència i informació cap al ciutadà.
10. L’aprovació d’aquestes NNSS, la desinformació i falsedats sobre la variant de Llubí, el fracàs del solar de l’Escoleta, el canvi de zones verdes i la manca d’informació sobre certes unitats d’actuació són exemples clars d’allò que no volem per a Llubí!