29 de setembre del 2011

Les obres de la variant no s'haurien d'haver aturat totalment

Com havia denunciat el PSM, per l'article al Diario de Mallorca del dia 27 es confirma que les obres de la variant s'havien aturat. Gràcies a la pregunta del PSM feta al Ple de l'Ajuntament, a la queixa per no informar (des de les eleccions!) de la marxa o incidències de les obres i a la nota de premsa respectiva, l'equip de govern del PP finalment ha reaccionat i el Consell de Mallorca ha donat les primeres explicacions.
Veurem si realment es reprenen aviat les obres.
No obstant això, les obres no s'haurien d'haver aturat totalment... Sembla que el Govern del Sr. Bauzá i el Consell de la Sra. Salom just saben aturar coses i fer retallades...

26 de setembre del 2011

El PSM critica la paralització de les obres de la variant

En el darrer Ple del 19 de setembre el nostre grup va presentar una pregunta relativa a la marxa de les obres de la variant de Llubí, recriminant el batle del PP que des de l’inici de la nova legislatura no s’havia fet cap reunió informativa de veïnats ni s’havia donat cap tipus d’informació als grups municipals. Dies després, els habitants de Llubí s’han hagut d’assabentar per la premsa (clicau si voleu veure l'article del dBalears) de la pràctica paralització de les obres.
Consideram que l’Ajuntament de Llubí hauria de tenir informació puntual i detallada de l’evolució de les obres i de les possibles incidències, i així com es demostra, ni el Consell de Mallorca informa l’Ajuntament, ni el batle de Llubí té l’interès que mereix Llubí per l’execució de la variant.
Darrerament pareixia que les obres eren més lentes, però a la vista del que ha aparegut a la premsa, ara sabem que a la pràctica estan gairebé paralitzades. Això crearà greus perjudicis a molts de llubiners, ja que hi ha camins importants tallats al trànsit i la deixadesa resultant crearà encara més impacte ambiental.
Consideram que el batle s’ha d’interessar més per la situació d’una de les obres més importants al municipi, i l’Ajuntament ha de exigir al Consell de Mallorca la seva continuació immediata i que es prenguin totes les mesures perquè les incidències i l’impacte ambiental sigui el menor possible.
Recordam l’obscurantisme de l’Ajuntament pel que fa a les modificacions del projecte de la variant que es va donar al final de l’anterior legislatura, en què l’equip de govern va ocultar informació als grups municipals.
Des del PSM presentarem les iniciatives necessàries tant a nivell municipal com del Consell de Mallorca.

21 de setembre del 2011

El govern municipal del PP torna a presentar inversions arbitràries i sense consensuar


Únicament 5 dies abans del Ple de l’Ajuntament i amb la informació incompleta i sense mostrar tots els projectes, el PP va tornar a plantejar inversions per a Llubí arbitràries, sense cap planificació i en cap moment consensuades. Inversions que se sol·liciten a través del Pla d’Obres i Serveis (POS) del Consell de Mallorca, i que si són acceptades suposen més de 600.000 € de pressupost global.

En el Ple de dilluns passat, el PSM va manifestar la seva queixa davant aquesta manera de fer política tan característica del PP. Trobam que inversions tan importants mereixen més participació ciutadana, intentar consensuar (com a mínim!) amb l’oposició mostrant tots els projectes i les propostes amb temps i forma, i sobretot tenir una planificació prèvia.

Si voleu conèixer les inversions plantejades, el seu pressupost i el resultat de la votació, clicau sobre el següent enllaç: InversionsPOS.pdf


El PSM lamenta que l’equip de govern no proposi inversions destinades a l’Escoleta, a obres de reforma de pluvials (molt urgents a certes zones del nostre poble), a equipaments culturals, a reforma de locals municipals per fer-los més funcionals, inversions per arreglar carrers del poble i voravies que estan en mal estat, etc.

El PSM lamenta que el govern del PP no presenti un estudi comparatiu i inventari de l’estat del carrers del poble i camins de fora vila, i d’acord amb aquesta informació, anar arreglant sistemàticament i periòdicament els carrers i camins del municipi. Cal tenir en compte que amb els doblers que consten alguns projectes es poden arreglar i netejar molts camins rurals o asfaltar i arreglar voravies d’algun carrer del poble.

El PSM lamenta que la consulta i participació ciutadana en aquests projectes hagi estat realment nul·la. Gràcies al PSM, almenys es farà una reunió informativa per mostrar el projecte als veïns del carrer de Son Bordoi.

20 de setembre del 2011

L'Ajuntament dóna suport a les mocions presentades pel PSM a favor del català, de Ràdio Televisió de Mallorca i per la modificació del POS

En el Ple de dilluns 19 setembre, el PSM va aconseguir aprovar les 3 mocions municipals que havia presentat. Les tres mocions són:
- la primera, a instar el Govern de les Illes Balears a
mantenir la nostra llengua, la llengua catalana, com a requisit indispensable per accedir a l’administració pública
- la segona, a reconèixer la tasca i la funció que realitza
Radio Televisió de Mallorca coma a mitjà de comunicació de proximitat i rebutjar clarament el seu tancament per motius polítics
- la tercera,
instar al Consell de Mallorca a modificar el Pla d’Obres i Serveis (POS) per prioritzar obres bàsiques de competència municipal subvencionades al 100% per als pobles petits com Llubí, per crear una línia d’ajudes pel manteniment de serveis municipals essencials a pobles petits i amb pocs recursos així com modernitzar i agilitar les tramitacions del POS.

El nostre portaveu, Biel Vicens, va fer una defensa de les tres mocions i va dir que esperava el suport de tots els grups polítics ja que “ningú no pot estar en contra de un POS que afavoriria indiscutiblement els pobles petits, com ara Llubí, no es pot estar en contra de mitjans de comunicació que tan bona feina han fet amb els municipis de Mallorca i més quan el seu tancament respon clarament a motius polítics i, menys encara, es pot estar en contra de mantenir la llengua pròpia, com a requisit indispensable per a l’administració”.

Tots els grups polítics votaren a favor de les tres mocions municipals del PSM, excepte el PP que amb un argumentari “gens treballat i poc coherent” es va abstenir a l’hora de donar suport a la llengua catalana a l’administració i a la Radiotelevisió de Mallorca.

El PSM manifesta la seva satisfacció perquè l’Ajuntament de Llubí s’oposi clarament a mesures que es poden qualificar de “radicals i provocadores” i que van contra la llengua pròpia de les Illes Balears i contra els mitjans de proximitat que contribueixen a millorar la nostra societat, llengua i cultura.

5 de setembre del 2011

El PSM presenta una moció municipal per modificar el POS i afavorir els pobles com Llubí

En els darrers anys, quan hi havia bonança econòmica, molts municipis de Mallorca varen aprofitar per construir moltes infraestructures i equipaments públics per millorar els serveis municipals existents (escoletes, poliesportius coberts, centres de dia, centres culturals, biblioteques, piscines, etc.). Lamentablement, la gestió municipal del PP al municipi de Llubí no ha aconseguit nivells d’equipaments similars a d’altres pobles de Mallorca. Així, per exemple, el municipi de Llubí no té edifici d’escoleta municipal, pista coberta al poliesportiu, infraestructures modernes de biblioteca, piscines de qualitat, etc. Així doncs, molts de municipis es troben relativament ben dotats d'equipaments i infraestructures i d'altres, com Llubí, necessiten completar els seus serveis. Sigui com sigui, però, tots tenen dificultats per donar continuïtat a serveis i equipaments municipals i a mantenir-los amb les millors condicions de conservació que la ciutadania es mereix.

El PSM ha presentat una moció municipal per demanar al Consell de Mallorca que modifiqui el reglament del Pla d'Obres i Serveis (POS) i que prioritzi com a inversions municipals obres de manteniment, rehabilitació o reforma d'infraestructures bàsiques de competència municipal, a fi que aquestes obres es subvencionin al 100%. També es reclama al Consell d'incloure al POS una línia d'ajudes destinada a subvencionar les despeses de manteniment de serveis municipals, distribuïdes proporcionalment al criteri de població i aplicant la discriminació positiva per als municipis més petits i amb menys recursos. Volem pensar que aquests criteris que afavoreixen indiscutiblement municipis com Llubí són compartits per tots els grups municipals.

2 de setembre del 2011

El PSM presenta una moció per mantenir la nostra llengua com a requisit indispensable per accedir a l'administració pública

El govern del PP vol canviar l'actual llei de funció pública per suprimir que el coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears sigui un requisit (i per tant indispensable) per accedir a l'administració pública de les Illes Balears. Aquesta decisió suposarà un greu perjudici a l'oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears i una inacceptable regressió en el tractament de la llengua pròpia i el respecte a les persones que la parlen. De fet, aquesta proposta política del PP cerca rompre el consens en matèria lingüística que quedava reflectit a la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l'any 1986.

El PSM-Entesa Nacionalista de Llubí considera totalment inadmissible aquesta decisió política del Govern del PP i ha presentat una moció municipal perquè l'Ajuntament de Llubí deixi clar que considera imprescindible que el coneixement de la llengua catalana sigui un requisit per accedir a l'admnistració pública de les Illes Balears, i que instarà el Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspons com a llengua pròpia i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.

Finalment, la moció també demana que l'Ajuntament es comprometi a mantenir com a requisit el coneixement del català per accedir a l'administració local de Llubí.

1 de setembre del 2011

Suport del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí a Ràdio Televisió de Mallorca

El PSM-Entesa Nacionalista de Llubí ha presentat a l'Ajuntament una moció de suport a Radio Televisió de Mallorca i de rebuig al seu tancament anunciat per part del nou Govern del PP del Consell de Mallorca.
La Televisió de Mallorca i Ona Mallorca han demostrat ser un bon model de mitjà de comunicació de proximitat, que emet en llengua catalana i amb vocació indiscutible de servei públic. La RTVM ha practicat la llibertat d'expressió amb professionalitat i independència, i volem fer un reconeixement a l'important paper cultural, social i lingüístic que desenvolupat durant els darrers anys.
El tancament, per raons polítiques i no econòmiques, de Radio Televisió de Mallorca afectarà greument el centenar de professionals que hi treballen, perjudicarà seriosament el sector audiovisual mallorquí i contribuirà a empobrir, encara més, el conjunt de mitjans de comunicació en la nostra llengua que contribueixen a la normalització lingüística.

El PSM ja va presentar en el darrer Ple de la legislatura passada una moció municipal per via d'urgència, però va ser bloquejada per la majoria del PP, sense poder-se votar. Ara el PSM torna a presentar una moció municipal i espera que la resta de grups municipals de Llubí (PP, PSOE i Convergència) donin suport a la RTVM i rebutgin clarament el seu tancament polític, instant al Consell de Mallorca a reconsiderar la decisió i mantenir en funcionament aquests importants mitjans de comunicació.