30 de març del 2011

El PSM destapa la veritat del tema de la rotonda de s'Arraval

Lamentablement, l’equip de govern del PP, no va dir la veritat i va ocultar els fets a la pregunta formulada pel PSM (i posteriorment els altres grups de l’oposició i veïnats del poble) sobre la modificació de la via de circumval·lació de Llubí per incloure una nova rotonda (la quarta!) a s’Arraval per tal de fer una entrada directa al Poble des de la carretera principal.
El PSM va qüestionar canviar el pont i el pas inferior de la Via projectats per una rotonda d’accés directe al poble, atès el major impacte ambiental, la greu problemàtica de circulació que s’originaria (al final del carrer de s’Arraval no hi passen 2 cotxes i accedeix a la part més peatonitzada de Llubí) i la inoperativitat que significa a una via tan curta la presència de 4 rotondes seguides.
El portaveu del PSM va demanar clarament (davant la resta de grups, el secretari de l’Ajuntament i la presència dels veïnats) si l’Ajuntament havia demanat aquesta rotonda. El batle de Llubí va contestar que l’Ajuntament no en sabia res, que no l’havia demanada i que això havia sortit de la mateixa empresa constructora. Posteriorment el grup de veïnats demanaren també el mateix. Per part de l’Ajuntament no hi havia cap demanda i no tenien una opinió definida.
El portaveu del PSM va manifestar la sorpresa que les modificacions de projecte les plantegi l’empresa constructora i no els enginyers del Consell de Mallorca, i d’altra banda una modificació de projecte ha d’estar ben justificada.
El PSM ha investigat el tema al Consell de Mallorca i després de tenir indicis que l’Ajuntament sí que havia realment demanat per escrit la rotonda, ha consultat el registre de l’Ajuntament i ha localitzat l’escrit on el batle de Llubí sol·licita (10 de gener de 2011) que “s’inclogui una nova rotonda al creuament de dita variant amb el camí Son Burguet-carrer Arraval...”
Aquests fets, no mereixen comentaris... Des del PSM volem ser positius. Únicament defensam i defensarem sempre que la política municipal s’ha de fer des de la màxima informació, transparència i participació ciutadana. Els ciutadans tenen dret a ser informats sobre els temes importants del municipi.

Quan les coses es fan sense informar i sense pensar...

L’altre dia vaig demanar al Plenari de l’Ajuntament pel projecte definitiu de la via de circumval·lació (la tercera vegada que deman el mateix aquests darrers anys!). Sincerament, amb les obres ja començades no puc entendre que l’equip de govern del PP demostri aquesta passivitat i digui que encara no sap res de com queda definitivament la via de circumval·lació.

Però encara és més increïble que es vulgui fer una entrada directa al poble per s’Arraval (amb una nova rotonda!)... Es vol substituir el pont projectat per una rotonda amb entrada directa. El batle va afirmar, davant el Plenari i un grup de veïnats presents, que ell no en sabia res de tot això, i que era la mateixa empresa constructora que havia proposat aquesta nova rotonda i entrada al poble.

Em resulta ben estrany que les empreses proposin modificacions de projecte, en tot cas, això correspon als enginyers del Consell de Mallorca. I sempre, per una causa ben justificada.

Sigui com sigui, em deman si l’equip de govern del PP s’ha plantejat l’impacte que això suposarà, i sobretot el problema circulatori i de mobilitat que es crearà fent una entrada directa de la carretera pel carrer de l'Arraval. Un carrer que a la part superior és molt estret i que comunica amb la part més peatonitzada del poble.

D’altra banda, vos imaginau una via de circumval·lació tan curta amb 4 rotondes en el seu recorregut?

No puc entendre com es consenten aquestes modificacions sense pensar amb les repercussions i conseqüències, sense solucions alternatives o estudis de mobilitat que justifiquin aquestes propostes. I tampoc entenc, que no s’informi a la gent del poble. Però, al cap i a la fi, aquesta ha estat i és la tònica general.


Biel Vicens

25 de març del 2011

Més de 100 propostes per a Llubí

Com ja us hem anat dient al blog, ja fa uns mesos que venim realitzant les reunions participatives sobre Quin poble volem, obertes a tothom que vulgui venir. Durant aquestes setmanes resumim i organitzam totes les opinions que varen aportar els diferents grups de treball.

També actualitzarem contínuament el conjunt de propostes d’acord amb les aportacions que fan diferents persones i grups que en nombre més reduït es duen a terme durant aquestes setmanes.

A hores d’ara, hem aconseguit entre tots i totes un total de 102 propostes per al nostre poble., en els blocs següents:
  • Infraestructures, edificis, instal·lacions municipals: 14 propostes
  • Trànsit i mobilitat, ordre, neteja, espais públics, manteniment: 16 propostes
  • Cultura, lleure, patrimoni, teixit associatiu, esports: 29 propostes
  • Educació, polític joventut, infraestructures escolars :14 propostes
  • Medi ambient, residus, energia, camins rurals: 16 propostes
  • Economia, comerç, fires, turisme, empresa local: 13 propostes
Aquestes propostes s’han de sintetitzar i coordinar per poder elaborar un programa i un projecte per Llubí compartit i consensuat entre tots.
Si pensau que cal fer una altra reunió, una xerrada de petit grup sobre aquests i altres temes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Com hem dit, durant aquest mes i el mes d’abril tenim pensat completar les reunions i les aportacions.

22 de març del 2011

El PSM a favor de la reducció de bosses i envasos d'un sol ús


El nostre candidat, en el seu càrrec de Conseller de Medi Ambient i Mobilitat avui ha lliurat un diploma de reconeixement a l'Ajuntament de Llubí per ser un dels vint ajuntaments que ha firmat la carta de compromís per a la reducció efectiva de les bosses de plàstic i envasos d'un sol ús.
Des de l'agrupació de Llubí del PSM donam l'enhorabona al nostre ajuntament per aquest compromís en favor del medi ambient.
La reducció dels residus és una de les iniciatives més importants i urgents en matèria ambiental que es pot fer des d'un àmbit local.

21 de març del 2011

Tenim un gran repte de redreçament de l'activitat cultural i d'oci a Llubí

Una de les observacions més compartides de les reunions participatives sobre Quin poble volem que ha organitzat el PSM durant aquests mesos és la manca d’una oferta diversificada i continuada d’activitats culturals, d’oci i lleure a Llubí.

En aquest sentit, es va fer a l’equip de govern de l’Ajuntament de Llubí una pregunta sobre aquesta matèria. La resposta: durant tot el 2010, si no tenim en compte els actes tradicionals que es fan per les festes i fires, l’Ajuntament va organitzar les següents activitats:
3 representacions + 1 representació de l’Escola Duran-Estrany; 2 xerrades (sobre producte local i sobre drets dels consumidors); 1 presentació de llibre. No hi ha excursions significatives, ni cinema, ni diada sobre cap tema, ni tampoc concerts o activitats musicals fora del període de festes.

Consideram que la política cultural de l’Ajuntament ha estat molt deficient, molt especialment la que s’adreça al públic més jove. Les activitats culturals, d’oci i lleure no s’haurien de concentrar només durant les festes, haurien de ser molt més continuades i sobretot molt més diversificades.

Falten conferències i xerrades sobre temes d’actualitat, sessions informatives per a joves, cinema, més teatre, excursions i sortides per conèixer el patrimoni de Mallorca i de Llubí, tallers artesanals i mediambientals, algunes diades o jornades sobre temes específics, etc.

En canvi, s’ha de donar l’enhorabona per l’empenta que s’ha produït en el cant coral i les activitats organitzades en aquest aspecte, i també per algunes activitats com ara els concerts de joves intèrprets.

Un ajuntament ha de dinamitzar el poble i vetlar per la qualitat de vida de les persones. Educació i cultura haurien de ser prioritats fonamentals. Entre tots tenim un gran repte per redreçar la inactivitat d'aquests anys.
En aquest sentit, és important aconseguir una comissió de cultura formada per diferents voluntaris i representants de les entitats culturals del poble de tal manera que tengui una funció assessora i consultiva.
Aquesta comissió ja es va crear quan governava el PSM a legislatures passades i sempre es va valorar molt positivament la funció que desenvolupava. Segueix essent una bona proposta. A vegades no importa crear moltes coses noves, sinó potenciar i millorar fórmules que han demostrat que anaven bé.

20 de març del 2011

El PSM a tots els municipis de Mallorca

El PSM-Entesa nacionalista ha presentat les 43 candidatures que ja té configurades fins al moment, tot i que en les properes setmanes s'incorporaran fins a sis candidatures més, el que permet assegurar que el PSM-EN serà present a tots els municipis de Mallorca.
El nostre candidat de Llubí, Biel Vicens, també hi és present.

17 de març del 2011

Els joves mereixen una major iniciativa per part de l'Ajuntament


De les darreres reunions participatives que ha realitzat el PSM amb un centenar de persones de Llubí una de les crítiques més compartides és la deixadesa municipal en l’atenció i preocupació pels joves del poble.
Com sabeu el PSM està preocupat, i venc denunciant des de fa estona, que la política de joventut a Llubí és molt deficient, es du a terme per inèrcia, aprofitant únicament algunes activitats que s’organitzen des d’altres institucions i sense posar cap iniciativa pròpia.
M’ha interessat conèixer les activitats, actes i programes desenvolupats en matèria de política de joventut a l’Ajuntament de Llubí durant els anys 2009 i 2010. I he demanat a batlia, per escrit, quines són aquestes activitats i les respectives memòries anuals 2009 i 2010 (tipus d’activitat o acte organitzat, les dates de realització, el promotor de l’activitat organitzada i, en cas que s’hagi analitzat, la valoració i aprofitament de l’activitat).
M’han enviat un llistat d’activitats des del 2007 fins ara (resum adjunt) i algunes “fotocòpies” dels cartells anunciadors... de les memòries... res de res!
  • 3 acampades, 1 excursions, 3 sortides, 4 tallers, 3 torneigs esportius i 1 jornada d’informació per a joves i 1 trobada (la majoria organitzats pel Departament de Joventut del Consell de Mallorca).


Sincerament, pens que els nostres joves mereixen molt més. Mereixen una programació d’activitats, una planificació d’actuacions i mesures, i una valoració de la tasca feta cada any. No es tracta de fer polítiques paternalistes ni desfasades, sinó d’articular un sistema de complicitat i implicació dels joves per desenvolupar activitats i iniciatives pròpies que han de tenir el suport i l’empenta de l’Ajuntament.


Biel Vicens

15 de març del 2011

Les grans inversions al cementeri han anat en contra d'altres prioritats

Amics i amigues,

Com sabeu, som caparrut i com a portaveu i regidor del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Llubí, he volgut demanar (per escrit i registrat!) constància de les inversions fetes per l’Ajuntament del PP pel que fa al cementeri durant aquests darrers anys.
Per altra banda, també he exigit conèixer les inversions que s’han fet en matèria d’educació a Llubí.
El resultat demostra les prioritats de l’equip de govern del PP, i sobretot, el resultat, és trist, però que molt trist...
Inversions cementeri i tanatori 2008- 2010: 769.000 €
Inversions educació (escoleta+escola) 2008-2010: 108.090 €

És evident que el cementeri municipal necessita inversió, un bon manteniment i alguna ampliació, però... 769.000 euros? Endevinau les coses que s’haguessin pogut fer per Llubí amb 769.000 euros?

Biel Vicens

9 de març del 2011

Acte de presentació del candidat


Avui hem presentat el nostre candidat a les eleccions municipals de Llubí: en Biel Vicens ja és conegut per la tasca que ha fet durant els darrers quatre anys com a cap de l'oposició.
Hi ha assistit el secretari general del PSM, en Biel Barceló Milta, amb qui hem parlat sobre com es preveuen les properes eleccions.