31 de gener del 2009

El PSM vota en contra d'uns pressuposts (2009) immobilistes i incoherents amb les necessitats de Llubí

Els regidors el PSM - Entesa Nacionalista vàrem votar en contra dels pressuposts del 2009 de l'Ajuntament de Llubí al ple extraordinari que va tenir lloc el divendres 19 de desembre.

Els pressuposts presentats per l'equips de govern del PP són immobilistes, segueixen sense demostrar una estratègia clara de projecte futur de Llubí i són incoherents amb les necessitats reals que pateix el nostre poble. Des del PSM denunciàrem que els pressuposts no presenten les inversions necessàries que Llubí necessita en equipaments i infrastructures, no donen solució als principals problemes de Llubí ni a la paràlisi municipal que es ve arrossegant des de l'inici de legislatura.

Argumentam el nostre vot en contra per les següents raons bàsiques:

- Aquests pressuposts no responen a un procés previ de participació de la resta de forces polítiques que conformen l'Ajuntament de Llubí i tampoc a cap procés de participació d'entitats i associacions ciutadanes.

- No només no són pressuposts que responguin a un mínim procés participatiu, sinó que a més el procés d'informació i discussió amb els grups de l'oposició ha estat totalment insuficient. Una sola reunió (comissió informativa), convocada amb molt poca antelació, amb la informació completa i realitzada ni tant sols 48 hores abans del plenari extraordinari d'aprovació de pressuposts.

- La memòria de Batlia, que al nostre entendre hauria de reflectir les principals prioritats i eixos de govern pel 2009, és una pobra i mera descripció dels pressuposts. A tall d'exemple, es fa un préstec per a l'adquisició d'uns terrenys (no es diu la classificació) i simplement es diu que és per ampliar el polisportiu municipal, sense més informació. Es preveu un ingrés del Consell de Mallorca (Pla d'Obres i Serveis) per a l'ampliació del cementeri municipal i no es menciona el que això suposarà en els exercicis fins al 2011, i com es preveu fer altres inversions durant aquests anys. Res es diu d'altres inversions necessàries, ni s'expliquen les actuacions que es faran al pati de l'edifici de sa Farinera, ni a l'aparcament de l'ermita, etc. Una memòria de batlia que no té ni 2 fulls escrits!

- La inversió que es fa en el Cementeri Municipal és necessària però sobredimensionada i no escalonada en el temps, la qual cosa hipoteca les ajudes del Consell a través del Pla d'Obres i Serveis fins el 2011.

- En general hi ha una manca d'inversions que posin solució a les grans mancances d'infrastructures i equipaments del poble de Llubí: rehabilitació d'espais urbans, voreres de carrers, asfaltat de carrers i camins, enllumenat públic, obres de pluvials, equipaments municipals, etc.

- No s'observa un esforç pressupostari important ni les especificacions pertinents en àrees tan deixades de la política municipal com és la promoció de l'esport, la cultura, els equipaments escolars, la promoció de la salut, la política de joves i la promoció econòmica del nostre municipi.

El PSM no pot donar mai suport a uns pressuposts fets des de la incoherència i l'arbitrarietat, que prioritzenfer capelles i nínxols per sobre d'inversions urgents enmatèria d'equipaments, infrastructures i serveis que són elsque creen benetar i qualitat de vida al nostre municipi. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que s'han elaborat d'esquena als llubiners i llubineres i tot ignorant les altres forces polítiques que conformen l'Ajuntament. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que signifiquen continuisme i immobilisme. El PSM no pot donar suport a uns pressuposts que tornen a situar Llubí en el camí de la passivitat i la renúncia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per inserir un comentari, et recomanam que a la pestanya de "Comenta com a" triïs "Nom/URL".
Posa-hi el nom que vols que hi aparegui i deixa buit URL.