15 de maig del 2012

El PSM en contra de l’operació de crèdit que valida un Pla d’ajustament que incrementa 6 imposts i taxes i redueix ajudes

En el Ple d’ahir, dilluns 14 de maig, es va aprovar l’operació de crèdit que valida el Pla d’ajustament que va presentar per l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Llubí. Aquest Pla d’ajustament va ser aprovat pel partit popular en solitari fa més d’un mes i ara s’havia d’aprovar l’operació de crèdit corresponent que ha estat aprovada pel vots favorables del PP i Convergència.

Aquest Pla d’ajustament apujarà 6 imposts o taxes (sobretot les relacionades amb valor dels terrenys, obres i construccions) elimina també algunes bonificacions que existien fins ara per a la realització de determinades obres i reformes (per la reparació de façanes i la connexió al clavegueram) i també redueix les ajudes que es donaran a les entitats esportives i culturals.

Criticam la incompetència de l’Ajuntament per no afrontar de manera directa i immediata el pagament de les factures a proveïdors que en el municipi és únicament de 117.000 €. Heu de tenir en compte que l’Ajuntament té prou tresoreria (270.000 € en el darrer estat de comptes) i que el Govern encara deu a l’Ajuntament més de 120.000 € (més del que deu l’Ajuntament a proveïdors).

Consideram que seria millor pagar directament els proveïdors sense necessitat de endeutar els ciutadans a 10 anys, sense necessitat d’apujar 6 imposts i eliminar ajudes i bonificacions, sense necessitat castigar un sector tan afectat com és ara els petits professionals de la construcció del poble i gravar els ciutadans que hagin de fer reformes i obres als seus habitatges, i així no fer pagar als llubiners la imposició del govern central que només significa pagar interessos als bancs que ni tant sols estan fixats, tot i que es dóna per fet que seran sensiblement superiors al 5,5%.

En el Ple recordàrem que el PP parla molt d’austeritat, però que ha aprovat uns pressuposts que no redueixen prou les despeses i que incrementen el cost dels càrrecs públics respecte de l’anterior legislatura, mentrestant d’ençà que ha començat la legislatura el batle no fa més que apujar taxes i imposts, i aquesta vegada contribueix a l’enriquiment dels bancs i a les ingerències de l’Estat en l’autonomia financera dels ajuntaments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per inserir un comentari, et recomanam que a la pestanya de "Comenta com a" triïs "Nom/URL".
Posa-hi el nom que vols que hi aparegui i deixa buit URL.